Četvrtak 02 Velj 2023

NAJNOVIJE

Ispis

Razgovor s profesoricom Šteficom Cerjan Stefanović

cerjanRazgovarali smo s prof. dr. sc. Šteficom Cerjan Stefanović predsjednicom CROLAB-a Udruge hrvatskih laboratorija.
Molimo Vas, predstavite se čitateljima portala Svijet kvalitete.
Rođena sam Zagrepčanka, završila Klasičnu gimnaziju i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Magistrirala i doktorirala na području prirodnih znanosti, zaposila se na FKIT-u i prošla sva zvanja od asistenta do profesora u trajnom zvanju, područje Analitičke kemije. Razvila sam niz novih kolegija vezanih uz kemometriju, zaštitu okoliša i nove materije na diplomskom i doktorskom studiju.

Objavila sam preko 80 znanstvenih CC radova, stotinjak ostalih radova, urednica sam IUPAC ovog prijevoda : Kromatografsko nazivlje, autrica: Osnova analitičke kemije, te skripta: Ionska kromatografija i Prirodni zeoliti. Osnovala sam 1998.g. ŠKOLU IONSKE KROMATOGRAFIJE kao međunarodnu konferenciju, koja se i danas održava. Na konferenciji   se provode međulaboratorijska ispitvanja voda  od preko 30 laboratorija iz regije. Rado sam predavala, surađivala sa studentima i vodila preko 60 diplomskih radova, 20 magistarskih i  15 doktoranata, a svi su oni  danas vrhunski stručnjaci s kojima sam nastavila surađivati. Vodila sam niz nacionalnih i bilateralnih projekata, te EUREKA projekat. Osnivačica sam AMACIZ-a, čiji sam i danas aktivni član i kao slikar i planinar dobila sam nagradu FKIT-a „ Franjo Hanaman“. Umirovljena sam 2009. godine i potpuno sam  se posvetila ideji vrednovanja rada laboratorija putem CROLAB-a. Aktivno sam se uključila u rad CROLAB-a od njegova osnivanja kao predsjednica Kluba analitičkih laboratorija (2004 – 2007), dopredsjednica (2007-2010) i predsjednica (2010-). CROLAB je postao ustanova gdje sam mogla iskoristiti svoja dugogodišnja iskustva  rada u laboratoriju, građenja svoje nastavne i znanstvene karijere i pronalaženju najboljeg puta za rješavanje problema laboratorija, povezujući ih sa znanstvenim, nastavnim i upravnim strukturama.

Kada je osnovan CROLAB?
CROLAB kao Udruga hrvatskih laboratorija je osnovan 16. 06. 2003. godine u Zagrebu, HIS, Berislavićeva 6., gdje mu je danas adresa. Ured se nalazi u Centru za transfer tehnologija FSB-a, Frane Lucića 6. Web adresa je www.crolab.hr. Kod osnivanja prihvaćen je Statut CROLAB-a, u kojem je definirana djelatnost, misija i ciljevi rada. Cilj rada CROLAB-a je razvoj hrvatskih laboratorija kao infrastrukture razvoja proizvodnje i gospodarstva u okviru zahtjevnog otvorenog tržišta, korištenjem zajedničkih potencijala i sinergijskih učinaka udruživanja.Tijekom  deset godina  CROLAB je dao  značajan doprinos na promicanju kvalitete kao značajnog faktora razvoja gospodarstva i poboljšavanju usluga u svakodnevnom životu. Danas CROLAB ima dva stalno zaposlena djelatnika: voditeljicu ureda i voditelja informatike te 196 učlanjenih laboratorija i tijela za ocjenu sukladnosti.

Opišite nam ukratko koje su sve djelatnosti CROLAB-a?
Aktivnosti  udruge se provode:
Organiziranjem  stručnih konferencija, seminara, predavanja i okruglih stolova sa svrhom međusobnog obavješćivanja, sticanja novih znanja i razmjene iskustava. Izdavanjem publikacija kojima se daje doprinos istraživačkoj struci i znanosti iz područja djelatnosti udruge te razmjena obavijesti i iskustva među članovima. Potporom laboratorijima u primjeni sustava upravljanja kvalitetom radi osiguravanja kvalitete  analiziranja, ispitivanja, mjerenja i umjeravanja.
CROLAB  je velika udruga od 196 laboratorija, preko 2000 zaposlenih, snažne aktivnosti koje se ogledaju u :         
1. Organizaciji školovanja i edukaciji – CROLAB je održao 147 seminara s 848 polaznika. Predavači na seminarima su vrsni poznavaoci struke, tako da se teoretska znanja nadopunjuju primjerima iz prakse. Učesnici iz Crne Gore, Makednije i Bosne i Hercegovine su također polaznici seminara, koje organizira CROLAB. Tako je dokazana i međunarodna reputacija CROLAB-a.
2. CROLAB  je član relevantnih europskih udruga kroz koje ostvaruje svoju umreženost i suradnju unutar Europe: član EUROLAB-a,  EURACHEM-a i ILAC-a. Članovi CROLAB-a aktivno rade u tijelima EUROLAB-a na promicanju kvalite.
3. Konferencije  KOMPETENTNOST LABORATORIJA su dobro prihvaćene, a sada se priprema deveta konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 2013. Plenarni predavači su eminentni stručnjaci u EU kao i u susjednim državama. Detalji konferencije su dani na www.crolab.hr.
4. Svojim savjetima CROLAB je učestvovao u osnivanju i organiziranju MAKLAB-a, udruge laboratorija Makedonije.
5. Promocija kvalitete putem 10 brojeva GLASILA HRVATSKIH LABORATORIJA. Glasilo izlazi do dva puta godišnje, a teži da postane ACTA METROGICA. Međunarodni recenzenti ocjenjuju radove u časopisu, koji su znanstveni, stručni ili pregledni. Časopis objavljuje i reklame vezane uz nove instrumente, publikacije i inovacije. Izdavačka djelatnost je vezana uz citirana GLASILA, a posebna su vrijednost KNJIGE RADOVA I SAŽETAKA sa svih osam konferencija.
6. Veliki društveni doprinos  CROLAB-a  je  suradnja i partnerski ugovori s HGK, HAA, HMI, HDK i Tijelima državne uprave. Laboratoriji CROLAB-a su ključni dio infastrukture kvalitete, gospodarstva, znanstvene djelatnosti, a često i inovacija. CROLAB je u suradnji s HGK i udrugama, koje se bave kvalitetom kao poslovnom filozofijom usmjerenom poticanju gospodraskog rasta u RH, potpisalo dogovor o suradnji 21.01.2013. putem ISO FORUM CROATICUM.  Okrugli stol, kojega je vodio CROLAB  prezentirane su teme o radu laboratorija u području graditeljstva, sigurnosti i kakvoći hrane,  ispitivanja vina i međulaboratorijskih ispitivanja.
Vizija CROLAB-a je udruživanje laboratorija u interesu unapređenja sustava kvalitete svakog pojedinog laboratorija, te lakšeg pridruživanja europskom tržištu korištenjem zajedničkih resursa i potencijala. Ovako sumirane i navedene 10 godišnje aktivnosti  CROLAB-a na edukaciji, širenju i promicanju kvalitete, međunarodne reputacije zaslužile su pozornost javnosti.  To je potvrdila  zahvala HZN-a za dobru suradnju kao i  Povelje za edukaciju HDK.

Tko su članovi CROLAB-a?
Sto devedeset šest članova CROLAB-a čine analitički  (KAL), umjerni (KUL) i ispitni (KIL) laboratoriji te usko vezani uz rad laboratorija su inspekcijska i certifikacijska tijela (KIC). Tako je zaokružena djelatnost laboratorija. Svaki laboratorij ima specifičnu djelatnost, a većina je akreditirana. Zaposlenici u laboratorijima i tijelima za ocjenu sukladnosti su visoko kvalificirani stručnjaci svoje struke, a često i doktori znanosti. To su osobe velike odgovornosti, velikog stručnog i znanstvenog statusa. Laboratoriji su javne i privatne ustanove, fakultetske ili institutske ustanove, znanstvene i proizvodne djelatnosti. To je oko 2000 zaposlenika velikog znanja, dobri poznavaoci kemije, fizike, matematike i informatike. Uz to svakodnevno se susreću s novim direktivama, koje trebaju i upoznati i primjeniti. Kako bi laboratoriji bolje i brže rješavali probleme vezane uz djelatnosti, CROLAB je sklopio partnerske ugovore s HKG, HAA, HZN, DZM te AZO. Tako se  putem konzultacija, okruglih stolova i ISO FORUM CROATICUM brže rješavaju problemi struke. Dobra suradnja s MG, MPS i MZO omogućuju direktan odgovor na mnoge probleme kod uključivanja laboratorija u EU.

crolab cerjanOve godine CROLAB slavi desetu obljetnicu od osnivanja, kako ćete je obilježiti?
Proslava DESETE OBLJETNICE  je započela ISO FORUMOM CROATICUM 18.01.2013. u HGK,  uz osnivanje KIC i tradicionalno čestitanje uspješne poslovne godine 2013. g. Slijedi novi ISO FORUM CROATICUM 07.05.2013.:Uloga laboratorija u području sigurnosti i kakvoće hrane. Svečana sjednica i proslava će se održati 19.06.2013. u 13h u HIS-u, Berislavićeva 6. Pozvani su svi članovi i prijatelji CROLAB-a da uz sjećanje na proteklih deset godina rada klubova, Glasila, edukacije i konferencija, čestitamo jedni drugima taj jubilej. Sve će biti popraćeno kratkim filmom DRUGO DESETLJEĆE CROLAB-a i svečanim brojem Glasila. Proslavu ćemo završiti Devetom međunarodnom konferencijom KOMPETENTNOST LABORATORIJA – OPATIJA 2013.

Predstavite čitateljima ovogodišnju konferenciju CROLAB-a.
Deveta međunarodna konferencija KOMETENTNOST LABORATORIJA 2013.  održat će se u Opatiji od 06. do 09. studenog 2013. Konferencja će se održati u Milenij Grand Hotel - Četiri opatijska cvijeta, a biti će posvećena našim laboratorijima. Laboratoriji, njihova djelatnost i problemi će biti središnji dio konferecije. Suradnja s TDU, ministarstvima, fakultetima i institutima će biti prezentirana usmenim izlaganjima, okruglim stolovima i posterskim izlaganjima. Svoj dolazak su potvrdili poznati  predavači kao  Magda Cotman (Nacionalni institut, Si), Annette Borowiak (Joint Research Centre, Ispra, I) i Manfred Golze (EUROLAB, Brussel)kao i vrhunski stručnjaci Hrvatske i regije.

Kako ocjenjujete rad hrvatskih laboratorija i njihov položaj na tržištu?
Promjenila se uloga laboratorija , kao i potrebna znanja za rad. Laboratoriji su logistika trgovine i međunarodne ekonomije. Bez kompetentnog laboratorija, nema  pouzdanog proizvoda i tržišta. Sve što se kupuje ili prodaje se ispituje i certificira, a o kvaliteti analize i njezinoj vjerodostojnosti će odlučiti laboratorij. Laboratorij  treba postati središte ekonomske i financijske politike gospodarstva bilo kao uvoznika ili izvoznika. Potrebna su dodatna znanja: puna implementacija direktiva, tržišna inspekcija, inovacije, recikliranje, monitoring okoliša i EU fondovi. Laboratoriji su osnova razitka gospodarstva, jer sve se mjeri, analizira i ispituje. Kvaliteta proizvoda je i cijena tog proizvioda. Tako je potrebno neprestano nadopunjavanje svojega znanja i jedan pravi multidiscilinarni pristup radu. Dobro poznavanja novih direktiva, dobro poznavanje tržišta i velika brzina u odlučivanja. To sve zahtjeva vrhunske instrumnete- visokih cijena, koji povisuje cijenu analiza. Velika je konkurentnost među laboratorijima, a naročito na EU tržištu. Tu konkurentnost je teško izbjeći, ali treba krenuti dogovaranoj podjeli posla.  Kada bi CROLAB imao  barem savjetodavnu ulogu u zajedničkom istupu na tržištu ?!

Kakvi su planovi rada CROLAB-a u budućnosti?
Akreditirati se za provođenje međulaboratorijskih usporedbenih ispitivanja. Nastaviti rad na udruživanju laboratorija u interesu unapređenja sustava kvalitete svakog pojedinog laboratorija, te lakšeg pridruživanja europskom tržištu korištenjem zajedničkih resursa i potencijala. Edukacijom poboljšati položaj laboratorija na otvorenom tržištu EU.

Zahvaljujemo na sudjelovanju u razgovoru.
Želim se osobno zahvaliti na ovom razgovoru Svijetu kvalitete,  što ste CROLAB uvrstili u vaš portal. Portal SVIJET KVALITE je dobro zamišljen način brzog informiranja. Često se sjetim divne rečenice NAJOPASNIJA JE AKCIJA U NEZNANJU,  a vaše informacije nam pomažu da manje griješimo. Srdačan pozdrav Cerjan!


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

AKTUALNO

Pridružite nam se i razvijajte svoju karijeru u SGS-u!

Pridružite nam se i razvijajte svoju karijeru u SGS-u!

SGS poziva sve pojedince – stručnjake iz područja prehrambene tehnologije, agronomije, biotehnologije te profesionalce da slobodno kontaktiraju SGS ADRIATICA d.o.o. Tražimo motivirane osobe koje su zainteresirane nastaviti svoj razvoj kroz...

HRN EN ISO 26000 - Društvena odgovornost

HRN EN ISO 26000 - Društvena odgovornost

Norma HRN EN ISO 26000:2020 dostupna je od 1. travnja 2022. godine i na hrvatskome jeziku. ISO 26000, međunarodna norma za društvenu odgovornost, jedna je od najšire primjenjivanih i najpriznatijih ISO normi. Norma HRN EN ISO 26000...

Sustav akreditiranja tijela za certificiranje proizvoda u certifikacijskoj shemi „Dokazana kvaliteta“

Sustav akreditiranja tijela za certificiranje proizvoda u certifikacijskoj shemi „Dokazana kvaliteta“

Hrvatska akreditacijska agencija obavještava zanteresirane strane da je HAA razvila sustav akreditiranja tijela za certificiranje proizvoda u certifikacijskoj shemi „Dokazana kvaliteta“. „Dokazana kvaliteta“ je...

Novo izdanje Kataloga proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

Novo izdanje Kataloga proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

Hrvatska gospodarska komora dugi niz godina podržava domaće proizvođače putem brojnih promotivnih aktivnosti, primjerice akcijom "Kupujmo hrvatsko", promovirajući proizvođače, proizvode i usluge koje nose znakove "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno...

Četvrto izdanje EA-2/17 za prijavljena tijela

Četvrto izdanje EA-2/17 za prijavljena tijela

Europska prijavljena tijela (notified bodies) pored zahtjeva za osposobljenost prema nekoj međunarodnoj normi moraju ispunjavati i dodatne zahtjeve koji su navedeni u dokumentu  EA 2/17, EA Document on Accreditation For Notification...

„Hrvatski otočni proizvod“ - Covid-19

„Hrvatski otočni proizvod“ - Covid-19

Udruga poslovni Klaster HOP u ovoj iznimno teškoj situaciji epidemije borbe sa virusom Covid-19, poziva sve otočane da poštuju mjere zaštite zdravlja propisane od strane nadležnih institucija i da se pridržavaju poziva...

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje certificiran međunarodnim ISO 27001:2013 standardom informacijske sigurnosti

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje certificiran međunarodnim ISO 27001:2013 standardom informacijske sigurnosti

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) dobio je Certifikat prema međunarodnoj normi ISO/IEC 27001:2013 za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću (ISMS). Certifikat je ravnatelju HZMO-a Ivanu Serdaru uručio zamjenik direktora...

Nagrada dr. sc. Josip Čiček

Nagrada dr. sc. Josip Čiček

Upravni odbor Hrvatskog društva menadžera kvalitete raspisao je javni natječaj za dodjelu Nagrade dr. sc. Josip Čiček,  za najbolje studentske radove iz područja Sustava Upravljanja, u 2020. godini. Nagrada   se  ...

EU zahtjevi za ekološki dizajn

EU zahtjevi za ekološki dizajn

Na određene se proizvode primjenjuju minimalni zahtjevi povezani s energetskom učinkovitosti. Riječ je o takozvanim zahtjevima za ekološki dizajn, kojima se želi smanjiti negativan učinak određenog proizvoda na okoliš tijekom čitavog...

Svjetski guru kvalitete, dr. Noriaki Kano, prvi put u Hrvatskoj!

Svjetski guru kvalitete, dr. Noriaki Kano, prvi put u Hrvatskoj!

Najveći japanski i svjetski stručnjak za zadovoljstvo kupca, autor poznatog Kano modela, u travnju dolazi u Zagreb. Noriaki Kano poznato je ime u svijetu upravljanje kvalitetom. Magistrirao je i doktorirao na Sveučilištu u Tokiju, gdje je...

Tko sve organizira seminare za akreditirana tijela?

Tko sve organizira seminare za akreditirana tijela?

Zadnjih godina se u EU pa tako i u Hrvatskoj povećava broj akreditiranih tijela, akreditacija zauzima sve veći značaj u dokazivanju osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti. U RH je trenutno akreditirano 450 tijela za ocjenjivanje...

ISO 27001:2013 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) - SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA

ISO 27001:2013 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) - SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA

Tvrtka SGS Adriatica d.o.o., održat će u terminu 24.-28.09.2018. seminar za vodećeg auditora prema zahtjevima norme ISO 27001:2013. Tečaj je registriran u IRCA organizaciji pod brojem A17279. Cilj seminara: Seminar predstavlja kombinaciju...

Bureau Veritas stekao UKAS akreditaciju za ISO 37001:2016 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

Bureau Veritas stekao UKAS akreditaciju za ISO 37001:2016 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

Uspješnom certifikacijom prve hrvatske tvrtke sukladno zahtjevima norme ISO 37001:2016 od strane auditora Bureau Veritas Croatia d.o.o. koja je tijekom lipnja ove godine ujedno postala i prva tvrtka certificirana u okviru pilot projekta...

SIQ oglas za auditore

SIQ oglas za auditore

SIQ Ljubljana traži vodeće auditore (ž/m) za sustave upravljanja kvalitetom, okolišem i zdravljem pri radu, za područje: Broj područja Scope number Područje akreditacije NACE Code 19 Proizvodnja...

Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta priprema dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom. Okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije...

EUROLAB-ovi dokumenti prema ISO/IEC 17025:2017

EUROLAB-ovi dokumenti prema ISO/IEC 17025:2017

EUROLAB je ažurirao svoje ''kuharice'' u skladu s novim izdanjem norme (HRN EN) ISO/IEC 17025:2017. EUROLAB-ove kuharice pomažu laboratorijima u primjeni zahtjeva međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025. One daju kratke upute o tome kako ostvariti...

Oglas Auditori – vanjski suradnici za ISO 13485

Oglas Auditori – vanjski suradnici za ISO 13485

UDEM Adriatic d.o.o. koji pruža usluge certificiranja sustava upravljanja i certificiranja proizvoda, raspisuje natječaj za auditore za područje ISO 13485 Medicinski proizvodi. UDEM Adriatic d.o.o. osnovan je 2015. godine u Zagrebu, a tvrtka je...

Norme, poslovni alat za male i srednje poduzetnike

Norme, poslovni alat za male i srednje poduzetnike

Milijuni poduzeća, od kojih su velika većina mali i srednji poduzetnici (MSP), svakodnevno se služe normama i primjenjuju ih. Od najveće je važnosti da oni, kao glavni korisnici normi, aktivnije sudjeluju u izradi normi kako bi osigurali da su...

Bureau Veritas Croatia postaje jedan od 15 svjetskih IFS centara za edukaciju

Bureau Veritas Croatia postaje jedan od 15 svjetskih IFS centara za edukaciju

Organizacija IFS (International Featured Standards), osnovana 2003. godine danas predstavlja najvažniju organizaciju u Europi za izradu prepoznatih Standarda u području sigurnosti hrane. IFS je pokrenuo 2008. godine IFS Akademiju s ciljem pružanja...

Što očekuje laboratorije s novim izdanjem ISO/IEC 17025?

Što očekuje laboratorije s novim izdanjem ISO/IEC 17025?

U pripremi je treće izdanje norme za osposobljenost laboratorija, ISO/IEC 17025,  koje donosi značajne novosti laboratorijima koji ga primjenjuju. Norma HRN EN ISO/IEC 17025 već dugi niz godina postavlja zahtjeve za osposobljenost...

ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi

ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi

Prenosimo članak iz E-glasnika TÜV Croatia iz lipnja 2017. o važnosti upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 120/2016). U svijetu poduzetništva i globalnog marketinga smatra se da postoje tri bitne...

Akademija izvrsnosti-novi napredni programi obuke za sustave upravljanja

Akademija izvrsnosti-novi napredni programi obuke za sustave upravljanja

DNV GL pokreće program Akademija izvrsnosti namijenjen praktičnoj edukaciji i usavršavanju iz područja sustava upravljanja. Program Akademije je modularan. Sastoji se od 4 modula namijenjena za rad u skupinama i individualnog mentoringa.

Objavljen poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Objavljen poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGPO) 3. svibnja 2017. godine objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, koji se provodi u okviru Operativnog programa...

Osnovan „Centar kompetencija upravljanja rizicima“

Osnovan „Centar kompetencija upravljanja rizicima“

U srijedu, 26. listopada održana je konferencija za medije povodom osnivanja  “Centra kompetencija upravljanja rizicima” na kojoj su predstavnici osnivača: Fine gotovinskih servisa d.o.o, Trilixa d.o.o. i SGS Adriatica d.o.o....

Promjene u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

Promjene u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

SGS grupa izradila je dva pregledna dokumenta o promjenama u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 te smjernicama po pitanju aktivnosti koje, organizacije koje su certifirane prema starim izdanjima normi, trebaju provesti u cilju...

Objavljen ISO Survey za 2015. godinu

Objavljen ISO Survey za 2015. godinu

Međunarodna organizacija za normizaciju ISO objavila je pregled statističkih podataka (ISO Survey) o broju izdanih certifikata za različite sustave upravljanja u 2015. godini. U odnosu na broj izdanih certifikata u 2014. godini najveći porast...

DNV GL i Končar - Institut za elektrotehniku d.d. potpisali ugovor o suradnji

DNV GL i Končar - Institut za elektrotehniku d.d. potpisali ugovor o suradnji

DNV GL kao jedan od lidera u svijetu certifikacije potpisao je sporazum o globalnoj suradnji s hrvatskom tvrtkom Končar - Institut za elektrotehniku d.d. Time je otvoreno novo poglavlje poslovanja za obje tvrtke koje svoje usluge nude na...

Predstavnik DNV GL-a preuzima mjesto predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj

Predstavnik DNV GL-a preuzima mjesto predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj

Članovi vijeća HR PSOR-a za svog novog predsjednika izabrali su g. Ranka Režeka, direktora tržišta za jadranske zemlje u tvrtci DNV GL – Business Assurance. Ranko Režek, direktor DNV GL-a novi je predsjednik Upravnog vijeća HR PSOR-a...

Oglas za prodajnog posrednika/SIQ CROATIA d.o.o.

Oglas za prodajnog posrednika/SIQ CROATIA d.o.o.

SIQ je certifikacijska kuća, koja više od 50 godina provjerava, certificira i kontrolira proizvode i sustave, umjerava mjerne uređaje, ocjenjuje i certificira sustave upravljanja u organizacijama, te prenosi iskustva i znanja iz područja...

Anketni upitnik: Primjena metode 8D u RH

Anketni upitnik: Primjena metode 8D u RH

Počeci razvoja i primjene 8D metode sežu iz 1974. godine gdje se verzija navedene metode koristila u SAD-u, u njihovom Ministarstvu obrane. Automobilska kompanija Ford je 1987. godine razvila 8D (8 Disciplina) proces za rješavanje problema...

 • Pridružite nam se i razvijajte svoju karijeru u SGS-u!

  Pridružite nam se i...

  Petak, 27 Svibanj 2022 13:52
 • HRN EN ISO 26000 - Društvena odgovornost

  HRN EN ISO 26000 -...

  Subota, 02 Travanj 2022 13:34
 • Sustav akreditiranja tijela za certificiranje proizvoda u certifikacijskoj shemi „Dokazana kvaliteta“

  Sustav akreditiranja tijela...

  Utorak, 24 Kolovoz 2021 07:08
 • Novo izdanje Kataloga proizvoda i usluga hrvatske kvalitete i izvornosti

  Novo izdanje Kataloga...

  Nedjelja, 30 Kolovoz 2020 08:33
 • Četvrto izdanje EA-2/17 za prijavljena tijela

  Četvrto izdanje EA-2/17 za...

  Petak, 15 Svibanj 2020 22:26
 • „Hrvatski otočni proizvod“ - Covid-19

  „Hrvatski otočni proizvod“...

  Nedjelja, 03 Svibanj 2020 09:09
 • Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje certificiran međunarodnim ISO 27001:2013 standardom informacijske sigurnosti

  Hrvatski zavod za...

  Utorak, 25 Veljača 2020 08:04
 • Nagrada dr. sc. Josip Čiček

  Nagrada dr. sc. Josip Čiček

  Srijeda, 15 Siječanj 2020 10:14
 • EU zahtjevi za ekološki dizajn

  EU zahtjevi za ekološki dizajn

  Nedjelja, 15 Prosinac 2019 08:44
 • Svjetski guru kvalitete, dr. Noriaki Kano, prvi put u Hrvatskoj!

  Svjetski guru kvalitete,...

  Utorak, 26 Ožujak 2019 10:42
 • Tko sve organizira seminare za akreditirana tijela?

  Tko sve organizira seminare...

  Petak, 15 Veljača 2019 09:37
 • ISO 27001:2013 (Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću) - SEMINAR ZA VODEĆEG AUDITORA

  ISO 27001:2013 (Sustav...

  Subota, 25 Kolovoz 2018 07:45
 • Bureau Veritas stekao UKAS akreditaciju za ISO 37001:2016 – Sustavi upravljanja za suzbijanje podmićivanja

  Bureau Veritas stekao UKAS...

  Subota, 25 Kolovoz 2018 07:31
 • SIQ oglas za auditore

  SIQ oglas za auditore

  Srijeda, 22 Kolovoz 2018 08:03
 • Dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih uvođenju sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

  Dodjela bespovratnih...

  Subota, 03 Ožujak 2018 07:37
 • EUROLAB-ovi dokumenti prema ISO/IEC 17025:2017

  EUROLAB-ovi dokumenti prema...

  Utorak, 13 Veljača 2018 08:59
 • Oglas Auditori – vanjski suradnici za ISO 13485

  Oglas Auditori – vanjski...

  Subota, 03 Veljača 2018 09:33
 • Norme, poslovni alat za male i srednje poduzetnike

  Norme, poslovni alat za...

  Petak, 15 Prosinac 2017 09:36
 • Bureau Veritas Croatia postaje jedan od 15 svjetskih IFS centara za edukaciju

  Bureau Veritas Croatia...

  Četvrtak, 21 Rujan 2017 06:51
 • Što očekuje laboratorije s novim izdanjem ISO/IEC 17025?

  Što očekuje laboratorije s...

  Utorak, 19 Rujan 2017 09:19
 • ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi

  ISO 9001:2015 I ISO...

  Utorak, 25 Srpanj 2017 18:11
 • Akademija izvrsnosti-novi napredni programi obuke za sustave upravljanja

  Akademija izvrsnosti-novi...

  Ponedjeljak, 17 Srpanj 2017 22:55
 • Objavljen poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

  Objavljen poziv...

  Četvrtak, 18 Svibanj 2017 19:35
 • Osnovan „Centar kompetencija upravljanja rizicima“

  Osnovan „Centar...

  Utorak, 01 Studeni 2016 12:35
 • Promjene u novim izdanjima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

  Promjene u novim izdanjima...

  Ponedjeljak, 24 Listopad 2016 07:06
 • Objavljen ISO Survey za 2015. godinu

  Objavljen ISO Survey za...

  Nedjelja, 25 Rujan 2016 22:29
 • DNV GL i Končar - Institut za elektrotehniku d.d. potpisali ugovor o suradnji

  DNV GL i Končar - Institut...

  Petak, 15 Srpanj 2016 10:47
 • Predstavnik DNV GL-a preuzima mjesto predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj

  Predstavnik DNV GL-a...

  Nedjelja, 10 Srpanj 2016 13:33
 • Oglas za prodajnog posrednika/SIQ CROATIA d.o.o.

  Oglas za prodajnog...

  Nedjelja, 12 Lipanj 2016 07:16
 • Anketni upitnik: Primjena metode 8D u RH

  Anketni upitnik: Primjena...

  Ponedjeljak, 23 Svibanj 2016 12:08

SPECIJALI

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

NAJČITANIJE

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

HMD ČASOPIS

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće