Nedjelja 21 Srp 2024
Ispis

Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja

narodne logoU Narodnim novinama br. 154/2023 objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja ispita za ovlaštenog mjeritelja i ovlaštenog servisera

Opširnije...

Ispis

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

prav1Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je 19.07.2017. godine novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017), a kojim je propisan sadržaj i način vođenja evidencija o radnicima.

Opširnije...

Ispis

Uredba - ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila

nndzm1U “Narodnim novinama“, broj 6/2023, od 16. 01. 2023. godine, objavljena je Uredba o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Opširnije...

Ispis

Informacijski sustav tehničkih propisa - TRIS

tris1TRIS (Technical Regulations Information System) je alat putem kojeg države članice EU informiraju javnost o nacrtima svojih nacionalnih tehničkih propisa koje namjeravaju donijeti.

Opširnije...

Ispis

Uredba (EU) 2018/848 – ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda

uredmpCilj Uredbe (EU) 2018/848 je revidirati i ojačati pravila Europske unije o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda u vezi s sustavom kontrole, trgovinskim režimom i pravilima proizvodnje.

Opširnije...

Ispis

Popis kontrolnih tijela u ekološkoj poljoprivredi

e1Na temelju Zakona o poljoprivredi (NN br. 30/15) i Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN br. 19/16) Ministarstvo poljoprivrede dodijelilo je ovlaštenja certifikacijskim tijelima za provođenje kontrola u ekološkoj poljoprivredi.

Opširnije...

Ispis

Pravilnik o postupku ispitivanja agregata za istakanje goriva za motorna vozila 20/2021

dzmpragorU Narodnim novinama br. 120/2021, od 10.11.2021. godine, objavljen je Pravilnik o postupku ispitivanja agregata za istakanje goriva za motorna vozila koji stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Opširnije...

Ispis

ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015- Sustavi upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi

tuvnab1Prenosimo članak iz E-glasnika TÜV Croatia iz lipnja 2017. o važnosti upravljanja kvalitetom i okolišem u Zakonu o javnoj nabavi (NN br. 120/2016).

Opširnije...

Ispis

Pravilnik o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ (NN, broj 18/20)

dokkval 1Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj Zahtjeva za priznavanje oznake »Dokazana kvaliteta«, sadržaj Specifikacije proizvoda i  postupak potvrđivanja sukladnosti sa Specifikacijom.

Opširnije...

Ispis

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017)

vvvMinistarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta donijelo je Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017).

Opširnije...

Ispis

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

zgr17U Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje propisano je da pravna ili fizička osoba obrtnik osposobljenost za poslove ispitivanja dokazuje potvrdom o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Opširnije...

Ispis

Ispitivanja električnih instalacija (17025)

g17025Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1. lipnja 2017. godine moraju imati potvrdu o akreditaciji.

Opširnije...

Ispis

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 118/2018)

mz1Ovim se Zakonom određuju načela i sustav mjera za ostvarivanje i unaprjeđenje sveobuhvatne kvalitete zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj te propisuje postupak akreditacije zdravstvenih ustanova,

Opširnije...

Ispis

Pravilnik RH za tlakomjere za gume

tlakomDržavni zavod za mjeriteljstvo (DZM) Republike Hrvatske objavio je Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila (N.N.100/2016).

Opširnije...

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće