Utorak 26 Lis 2021
Ispis

Razgovor s profesoricom Šteficom Cerjan Stefanović

cerjanRazgovarali smo s prof. dr. sc. Šteficom Cerjan Stefanović predsjednicom CROLAB-a Udruge hrvatskih laboratorija.
Molimo Vas, predstavite se čitateljima portala Svijet kvalitete.
Rođena sam Zagrepčanka, završila Klasičnu gimnaziju i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Magistrirala i doktorirala na području prirodnih znanosti, zaposila se na FKIT-u i prošla sva zvanja od asistenta do profesora u trajnom zvanju, područje Analitičke kemije. Razvila sam niz novih kolegija vezanih uz kemometriju, zaštitu okoliša i nove materije na diplomskom i doktorskom studiju.

Objavila sam preko 80 znanstvenih CC radova, stotinjak ostalih radova, urednica sam IUPAC ovog prijevoda : Kromatografsko nazivlje, autrica: Osnova analitičke kemije, te skripta: Ionska kromatografija i Prirodni zeoliti. Osnovala sam 1998.g. ŠKOLU IONSKE KROMATOGRAFIJE kao međunarodnu konferenciju, koja se i danas održava. Na konferenciji   se provode međulaboratorijska ispitvanja voda  od preko 30 laboratorija iz regije. Rado sam predavala, surađivala sa studentima i vodila preko 60 diplomskih radova, 20 magistarskih i  15 doktoranata, a svi su oni  danas vrhunski stručnjaci s kojima sam nastavila surađivati. Vodila sam niz nacionalnih i bilateralnih projekata, te EUREKA projekat. Osnivačica sam AMACIZ-a, čiji sam i danas aktivni član i kao slikar i planinar dobila sam nagradu FKIT-a „ Franjo Hanaman“. Umirovljena sam 2009. godine i potpuno sam  se posvetila ideji vrednovanja rada laboratorija putem CROLAB-a. Aktivno sam se uključila u rad CROLAB-a od njegova osnivanja kao predsjednica Kluba analitičkih laboratorija (2004 – 2007), dopredsjednica (2007-2010) i predsjednica (2010-). CROLAB je postao ustanova gdje sam mogla iskoristiti svoja dugogodišnja iskustva  rada u laboratoriju, građenja svoje nastavne i znanstvene karijere i pronalaženju najboljeg puta za rješavanje problema laboratorija, povezujući ih sa znanstvenim, nastavnim i upravnim strukturama.

Kada je osnovan CROLAB?
CROLAB kao Udruga hrvatskih laboratorija je osnovan 16. 06. 2003. godine u Zagrebu, HIS, Berislavićeva 6., gdje mu je danas adresa. Ured se nalazi u Centru za transfer tehnologija FSB-a, Frane Lucića 6. Web adresa je www.crolab.hr. Kod osnivanja prihvaćen je Statut CROLAB-a, u kojem je definirana djelatnost, misija i ciljevi rada. Cilj rada CROLAB-a je razvoj hrvatskih laboratorija kao infrastrukture razvoja proizvodnje i gospodarstva u okviru zahtjevnog otvorenog tržišta, korištenjem zajedničkih potencijala i sinergijskih učinaka udruživanja.Tijekom  deset godina  CROLAB je dao  značajan doprinos na promicanju kvalitete kao značajnog faktora razvoja gospodarstva i poboljšavanju usluga u svakodnevnom životu. Danas CROLAB ima dva stalno zaposlena djelatnika: voditeljicu ureda i voditelja informatike te 196 učlanjenih laboratorija i tijela za ocjenu sukladnosti.

Opišite nam ukratko koje su sve djelatnosti CROLAB-a?
Aktivnosti  udruge se provode:
Organiziranjem  stručnih konferencija, seminara, predavanja i okruglih stolova sa svrhom međusobnog obavješćivanja, sticanja novih znanja i razmjene iskustava. Izdavanjem publikacija kojima se daje doprinos istraživačkoj struci i znanosti iz područja djelatnosti udruge te razmjena obavijesti i iskustva među članovima. Potporom laboratorijima u primjeni sustava upravljanja kvalitetom radi osiguravanja kvalitete  analiziranja, ispitivanja, mjerenja i umjeravanja.
CROLAB  je velika udruga od 196 laboratorija, preko 2000 zaposlenih, snažne aktivnosti koje se ogledaju u :         
1. Organizaciji školovanja i edukaciji – CROLAB je održao 147 seminara s 848 polaznika. Predavači na seminarima su vrsni poznavaoci struke, tako da se teoretska znanja nadopunjuju primjerima iz prakse. Učesnici iz Crne Gore, Makednije i Bosne i Hercegovine su također polaznici seminara, koje organizira CROLAB. Tako je dokazana i međunarodna reputacija CROLAB-a.
2. CROLAB  je član relevantnih europskih udruga kroz koje ostvaruje svoju umreženost i suradnju unutar Europe: član EUROLAB-a,  EURACHEM-a i ILAC-a. Članovi CROLAB-a aktivno rade u tijelima EUROLAB-a na promicanju kvalite.
3. Konferencije  KOMPETENTNOST LABORATORIJA su dobro prihvaćene, a sada se priprema deveta konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 2013. Plenarni predavači su eminentni stručnjaci u EU kao i u susjednim državama. Detalji konferencije su dani na www.crolab.hr.
4. Svojim savjetima CROLAB je učestvovao u osnivanju i organiziranju MAKLAB-a, udruge laboratorija Makedonije.
5. Promocija kvalitete putem 10 brojeva GLASILA HRVATSKIH LABORATORIJA. Glasilo izlazi do dva puta godišnje, a teži da postane ACTA METROGICA. Međunarodni recenzenti ocjenjuju radove u časopisu, koji su znanstveni, stručni ili pregledni. Časopis objavljuje i reklame vezane uz nove instrumente, publikacije i inovacije. Izdavačka djelatnost je vezana uz citirana GLASILA, a posebna su vrijednost KNJIGE RADOVA I SAŽETAKA sa svih osam konferencija.
6. Veliki društveni doprinos  CROLAB-a  je  suradnja i partnerski ugovori s HGK, HAA, HMI, HDK i Tijelima državne uprave. Laboratoriji CROLAB-a su ključni dio infastrukture kvalitete, gospodarstva, znanstvene djelatnosti, a često i inovacija. CROLAB je u suradnji s HGK i udrugama, koje se bave kvalitetom kao poslovnom filozofijom usmjerenom poticanju gospodraskog rasta u RH, potpisalo dogovor o suradnji 21.01.2013. putem ISO FORUM CROATICUM.  Okrugli stol, kojega je vodio CROLAB  prezentirane su teme o radu laboratorija u području graditeljstva, sigurnosti i kakvoći hrane,  ispitivanja vina i međulaboratorijskih ispitivanja.
Vizija CROLAB-a je udruživanje laboratorija u interesu unapređenja sustava kvalitete svakog pojedinog laboratorija, te lakšeg pridruživanja europskom tržištu korištenjem zajedničkih resursa i potencijala. Ovako sumirane i navedene 10 godišnje aktivnosti  CROLAB-a na edukaciji, širenju i promicanju kvalitete, međunarodne reputacije zaslužile su pozornost javnosti.  To je potvrdila  zahvala HZN-a za dobru suradnju kao i  Povelje za edukaciju HDK.

Tko su članovi CROLAB-a?
Sto devedeset šest članova CROLAB-a čine analitički  (KAL), umjerni (KUL) i ispitni (KIL) laboratoriji te usko vezani uz rad laboratorija su inspekcijska i certifikacijska tijela (KIC). Tako je zaokružena djelatnost laboratorija. Svaki laboratorij ima specifičnu djelatnost, a većina je akreditirana. Zaposlenici u laboratorijima i tijelima za ocjenu sukladnosti su visoko kvalificirani stručnjaci svoje struke, a često i doktori znanosti. To su osobe velike odgovornosti, velikog stručnog i znanstvenog statusa. Laboratoriji su javne i privatne ustanove, fakultetske ili institutske ustanove, znanstvene i proizvodne djelatnosti. To je oko 2000 zaposlenika velikog znanja, dobri poznavaoci kemije, fizike, matematike i informatike. Uz to svakodnevno se susreću s novim direktivama, koje trebaju i upoznati i primjeniti. Kako bi laboratoriji bolje i brže rješavali probleme vezane uz djelatnosti, CROLAB je sklopio partnerske ugovore s HKG, HAA, HZN, DZM te AZO. Tako se  putem konzultacija, okruglih stolova i ISO FORUM CROATICUM brže rješavaju problemi struke. Dobra suradnja s MG, MPS i MZO omogućuju direktan odgovor na mnoge probleme kod uključivanja laboratorija u EU.

crolab cerjanOve godine CROLAB slavi desetu obljetnicu od osnivanja, kako ćete je obilježiti?
Proslava DESETE OBLJETNICE  je započela ISO FORUMOM CROATICUM 18.01.2013. u HGK,  uz osnivanje KIC i tradicionalno čestitanje uspješne poslovne godine 2013. g. Slijedi novi ISO FORUM CROATICUM 07.05.2013.:Uloga laboratorija u području sigurnosti i kakvoće hrane. Svečana sjednica i proslava će se održati 19.06.2013. u 13h u HIS-u, Berislavićeva 6. Pozvani su svi članovi i prijatelji CROLAB-a da uz sjećanje na proteklih deset godina rada klubova, Glasila, edukacije i konferencija, čestitamo jedni drugima taj jubilej. Sve će biti popraćeno kratkim filmom DRUGO DESETLJEĆE CROLAB-a i svečanim brojem Glasila. Proslavu ćemo završiti Devetom međunarodnom konferencijom KOMPETENTNOST LABORATORIJA – OPATIJA 2013.

Predstavite čitateljima ovogodišnju konferenciju CROLAB-a.
Deveta međunarodna konferencija KOMETENTNOST LABORATORIJA 2013.  održat će se u Opatiji od 06. do 09. studenog 2013. Konferencja će se održati u Milenij Grand Hotel - Četiri opatijska cvijeta, a biti će posvećena našim laboratorijima. Laboratoriji, njihova djelatnost i problemi će biti središnji dio konferecije. Suradnja s TDU, ministarstvima, fakultetima i institutima će biti prezentirana usmenim izlaganjima, okruglim stolovima i posterskim izlaganjima. Svoj dolazak su potvrdili poznati  predavači kao  Magda Cotman (Nacionalni institut, Si), Annette Borowiak (Joint Research Centre, Ispra, I) i Manfred Golze (EUROLAB, Brussel)kao i vrhunski stručnjaci Hrvatske i regije.

Kako ocjenjujete rad hrvatskih laboratorija i njihov položaj na tržištu?
Promjenila se uloga laboratorija , kao i potrebna znanja za rad. Laboratoriji su logistika trgovine i međunarodne ekonomije. Bez kompetentnog laboratorija, nema  pouzdanog proizvoda i tržišta. Sve što se kupuje ili prodaje se ispituje i certificira, a o kvaliteti analize i njezinoj vjerodostojnosti će odlučiti laboratorij. Laboratorij  treba postati središte ekonomske i financijske politike gospodarstva bilo kao uvoznika ili izvoznika. Potrebna su dodatna znanja: puna implementacija direktiva, tržišna inspekcija, inovacije, recikliranje, monitoring okoliša i EU fondovi. Laboratoriji su osnova razitka gospodarstva, jer sve se mjeri, analizira i ispituje. Kvaliteta proizvoda je i cijena tog proizvioda. Tako je potrebno neprestano nadopunjavanje svojega znanja i jedan pravi multidiscilinarni pristup radu. Dobro poznavanja novih direktiva, dobro poznavanje tržišta i velika brzina u odlučivanja. To sve zahtjeva vrhunske instrumnete- visokih cijena, koji povisuje cijenu analiza. Velika je konkurentnost među laboratorijima, a naročito na EU tržištu. Tu konkurentnost je teško izbjeći, ali treba krenuti dogovaranoj podjeli posla.  Kada bi CROLAB imao  barem savjetodavnu ulogu u zajedničkom istupu na tržištu ?!

Kakvi su planovi rada CROLAB-a u budućnosti?
Akreditirati se za provođenje međulaboratorijskih usporedbenih ispitivanja. Nastaviti rad na udruživanju laboratorija u interesu unapređenja sustava kvalitete svakog pojedinog laboratorija, te lakšeg pridruživanja europskom tržištu korištenjem zajedničkih resursa i potencijala. Edukacijom poboljšati položaj laboratorija na otvorenom tržištu EU.

Zahvaljujemo na sudjelovanju u razgovoru.
Želim se osobno zahvaliti na ovom razgovoru Svijetu kvalitete,  što ste CROLAB uvrstili u vaš portal. Portal SVIJET KVALITE je dobro zamišljen način brzog informiranja. Često se sjetim divne rečenice NAJOPASNIJA JE AKCIJA U NEZNANJU,  a vaše informacije nam pomažu da manje griješimo. Srdačan pozdrav Cerjan!


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće