Nedjelja 21 Srp 2024
Ispis

HRN EN ISO 26000 - Društvena odgovornost

hzn2hNorma HRN EN ISO 26000:2020 dostupna je od 1. travnja 2022. godine i na hrvatskome jeziku. ISO 26000, međunarodna norma za društvenu odgovornost, jedna je od najšire primjenjivanih i najpriznatijih ISO normi. Norma HRN EN ISO 26000 sadržava dragovoljne smjernice, a ne zahtjeve, pa stoga nije namijenjena certifikaciji poput norma HRN EN ISO 9001:2015 i HRN EN ISO 14001:2015.

Norma HRN EN ISO 26000 objedinjuje međunarodno stručno znanje o društvenoj odgovornosti: što ona znači, kojim se pitanjima organizacije trebaju baviti kako bi djelovale na društveno odgovoran način i koja je najbolja praksa u uvođenju društvene odgovornosti. Norma je snažan alat za društvenu odgovornost koji će pomoći organizacijama da prijeđu s dobrih namjera na dobre postupke.
 
Norma HRN EN ISO 26000 namijenjena je kao pomoć organizacijama u doprinosu održivomu razvoju. Cilj joj je da ih potakne na izlazak iz okvira puke sukladnosti sa zakonima, prepoznavajući da je sukladnost sa zakonima temeljna dužnost svake organizacije i bitan dio njezine društvene odgovornosti. Također, cilj joj je promicati zajedničko shvaćanje u području društvene odgovornosti te biti dopuna drugim dokumentima i inicijativama za društvenu odgovornost, a ne njihova zamjena.

Oznaka: HRN EN ISO 26000:2020
Naslov (HR):
Upute o društvenoj odgovornosti (ISO 26000:2010; EN ISO 26000:2020)
Naslov (EN):
Guidance on social responsibility (ISO 26000:2010; EN ISO 26000:2020)
Napomena: Izdanje na hrvatskome jeziku dostupno je od 2022-03-31.

Područje primjene (HR):
Ova međunarodna norma daje smjernice svim organizacijama bez obzira na njihovu veličinu ili lokaciju o sljedećem:
a) pojmovima, nazivima i definicijama povezanim s društvenom odgovornošću
b) pozadini, trendovima i obilježjima društvene odgovornosti
c) načelima i postupcima koji se odnose na društvenu odgovornost
d) glavnim temama i pitanjima društvene odgovornosti
e) integraciji, provedbi i promicanju društveno odgovornoga ponašanja u svim segmentima organizacije i putem politika i postupaka unutar područja njezina utjecaja
f) utvrđivanju dionika i suradnji s njima
g) obavještavanju o preuzetim obvezama, rezultatima i drugim informacijama koje se odnose na društvenu odgovornost.
Ova međunarodna norma služi kao pomoć organizacijama u doprinosu održivom razvoju. Namjena joj je da ih potakne da iziđu iz okvira puke sukladnosti sa zakonima, priznajući da je sukladnost sa zakonima
temeljna dužnost svake organizacije i bitan dio njezine društvene odgovornosti. Namijenjena je da promiče zajedničko shvaćanje u području društvene odgovornosti i da bude dopuna drugim dokumentima i
inicijativama za društvenu odgovornost, a ne da ih zamijeni.
Pri primjeni ove međunarodne norme preporučuje se da organizacija uzme u obzir društvenu, okolišnu, pravnu, kulturnu, političku i organizacijsku raznolikost te razlike u ekonomskim uvjetima, a da se istodobno
pridržava međunarodnih norma ponašanja.
Ova međunarodna norma nije norma za sustave upravljanja. Nije namijenjena ni prikladna za certificiranje ili sastavljanje propisa ili ugovora. Svaka ponuda za certificiranje ili izjava o certificiranosti prema normi
ISO 26000 bila bi lažno prikazivanje namjene i svrhe te zlouporaba ove međunarodne norme. S obzirom na to da ova međunarodna norma ne sadržava zahtjeve, nikakav certifikat ne može biti dokaz sukladnosti s njom.
Svrha je ove međunarodne norme da organizacijama pruži smjernice o društvenoj odgovornosti i ona se može koristiti kao dio aktivnosti javne politike. Međutim, nije joj namjena da se tumači kao „međunarodna
norma“, „smjernica“ ili „preporuka“ za potrebe Sporazuma iz Marakeša kojim je osnovana Svjetska trgovinska organizacija (WTO) ni da bude osnova za pretpostavku ili nalaz da je koja mjera sukladna s obvezama prema WTO-u. Nadalje, nije joj svrha da bude osnova za pravne radnje, pritužbe, obrane ili druge zahtjeve u bilo kojem međunarodnom, domaćem ili drugom postupku ni da se navodi kao dokaz razvoja međunarodnoga običajnog prava.
Namjena ove međunarodne norme nije da spriječi razvoj nacionalnih norma koje su konkretnije, sadrže zahtjeve ili su različite po vrsti.

Izdanje: 1
ICS:03.100.02 Upravljanje i etika
Tehnički odbor/pododbor: TO 552, Društvena odgovornost
Oznaka faze: 60.60 - HRN dostupan
Glasilo (rasprava): HZN e-Glasilo 7/2020 (31.07.2020.)
Glasilo (objava): HZN e-Glasilo 11/2020 (30.11.2020.)
Način prihvaćanja: pr-pp - prihvaćanje strane norme u izvorniku i prijevodom

Više podataka o normi HRN EN ISO 26000 možete pornaći na www.hzn.hr.

HRN EN ISO 26000
Izvor:HZN

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće