Nedjelja 21 Srp 2024
Ispis

Pojmovnik

Kvaliteta - stupanj u kojemu skup svojstvenih značajka ispunjava zahtjeve

Zadovoljstvo kupca - predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi

Kupac - osoba ili organizacija koja prima proizvod

Dobavljač - osoba ili organizacija koja isporučuje proizvod

Organizacija - skupina ljudi i objekata s raspoređenim odgovornostima, ovlastima i međusobnim odnosima

Postupak - utvrđeni način obavljanja radnje ili procesa

Proizvod - rezultat procesa

Proces - skup uzajamno povezanih ili međusobno djelujućih radnja koje ulaze pretvaraju u izlaze

Procesni pristup - pristup kada se radnjama i povezanim resursima upravlja kao procesom

Sustavni pristup - utvrđivanje, razumijevanje i upravljanje međusobno povezanim procesima kao sustavom pridonosi učinkovitosti i djelotvornosti organizacije

Sustav - skup međusobno povezanih ili međudjelujućih elemenata

Sustav upravljanja - sustav za utvrđivanje politike i ciljeva te za postizanje tih ciljeva

Sustav upravljanja kvalitetom - sustav upravljanja koji služi za upravljanje organizacijom i nadziranje organizacije s obzirom na kvalitetu

Priručnik za kvalitetu - dokument koji određuje sustav upravljanja kvalitetom neke organizacije

Audit - određivanje stupnja do kojeg su ispunjeni zahtjevi sustava upravljanja kvalitetom

Audit treće strane - provode vanjske neovisne organizacije koje pružaju usluge certificiranja

Ocjenjivanje - provjera prikladnosti, primjerenosti i djelotvornosti radnja na odabiru i određivanju, te rezultati tih radnja s obzirom na zadovoljavanje utvrđenih zahtjeva od strane predmeta ocjenjivanja sukladnosti

Ocjenjivanje sukladnosti - dokaz da su utvrđeni zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, sustav ili osobu zadovoljeni

Ocjenjivanje sukladnosti koje provodi treća strana - radnje na ocjenjivanju sukladnosti koje provodi osoba ili organizacija koja je neovisna o osobi ili organizaciji koja osigurava predmet koji se ocjenjuje

Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti - tijelo koje pruža usluge ocjenjivanja sukladnosti

Sukladnost - ispunjavanje zahtjeva

Nesukladnost - neispunjavanje zahtjeva

Akreditacija - ocjenjivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dajući formalni dokaz njegove osposobljenosti za obavljanje zadataka ocjenjivanja sukladnosti

Akreditacijsko tijelo - tijelo koje provodi akreditaciju

Uzorkovanje - dobivanje reprezentativnog uzorka predmeta ocjenjivanja sukladnosti u skladu s nekim postupkom

Ispitivanje - određivanje jedne ili više značajka predmeta ocjenjivanja sukladnosti u skladu s nekim postupkom

Inspekcija - provjera oblikovanja proizvoda, procesa ili instalacije i određivanje njihove sukladnosti s posebnim zahtjevima

Certifikacija - potvrđivanje koje provodi treća strana, a odnosi se na proizvode, procese, sustave ili osobe

Nadzor - sustavno ponavljanje radnja na ocjenjivanju sukladnosti kao temelj za održavanje valjanosti izjave o sukladnosti

Imenovanje - ovlaštenje dano nekom tijelu za ocjenjivanje sukladnosti od strane državne uprave za provedbu utvrđenih radnja ocjenjivanja sukladnosti

Kompetentnost - dokazana sposobnost primjene znanja i vještina

Politika kvalitete - sveukupne namjere i upravljanje organizacijom s obzirom na kvalitetu, a koje je u propisanom obliku objavila uprava

Ciljevi kvalitete - ono što se traži, ili čemu se teži, povezano s kvalitetom

Uprava - osoba ili skupina ljudi na najvišoj razini koji upravljaju i nadziru organizaciju

Upravljanje - usklađene radnje vođenja i nadzora organizacije

Upravljanje kvalitetom - usklađene radnje za upravljanje i nadzor organizacije s obzirom na kvalitetu

Osiguravanje kvalitete - dio upravljanja kvalitetom usmjeren na osiguravanje povjerenja da će zahtjevi za kvalitetu biti ispunjeni

Poboljšavanje kvalitete - dio upravljanja kvalitetom usmjeren na povećanje sposobnosti ispunjenja zahtjeva za kvalitetu

 
Izvor:ISO 9000 i ISO/IEC 17000

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće