Srijeda 15 Srp 2020
Ispis

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius je latinska riječ koja znači zakon ili kodeks o hrani. Obuhvaća niz normi za sigurnost hrane (Codex Standards) čiji je cilj zaštita zdravlja kupaca prehrambenih proizvoda i osiguravanje pravila kod trgovanja hranom.  Hrana koja se stavlja na tržište ili koja se izvozi mora biti sigurna za ljudsku prehranu i dobre kvalitete. Codex Alimentarius  izdaje međunarodno priznate norme, smjernice, kodekse dobre prakse i druge dokumente.

codexalim

Codex Alimentarius ima povjerenstvo sa sjedištem u Rimu. Povjerenstvo je osnovano 1961. godine, osnovale su ga dvije organizacije
Ujedinjenih naroda: FAO (Food and Agriculture Organization) – Organizacija za hranu i poljoprivredu i WHO (World Health Organization) – Svjetska zdravstvena organizacija. Njegov zadatak je da provodi i podupire razradu i uspostavu zahtjeva za hranu, da pomaže u njihovom usklađivanju i na taj način olakšava međunarodnu trgovinu. Većina svjetske populacije živi u 172 države koje su članice Povjerenstva Codex Alimentarius i koje sudjeluju u stvaranju Codexovih normi i vrlo često ih primjenjuju na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Povjerenstvo promiče i koordinaciju cjelokupnog rada na normama za hranu koji provode međunarodne vladine i nevladine organizacije.

codex food standardsStrateška vizija i ciljevi Povjerenstva je visoki prioritet koji sigurnost hrane dodjeljuju njezine krovne organizacije, FAO (Food and Agriculture Organization) i WHO (World Health Organization). Osnovni je mandat Povjerenstva Codex Alimentariusa razrada međunarodnih normi, smjernica ili drugih preporuka radi zaštite zdravlja potrošača i osiguravanja pravedne prakse u trgovini hranom. U nastojanju da promiče sigurnost i kvalitetu hrane, Povjerenstvo Codex Alimentariusa treba osigurati djelotvornije sudjelovanje i uključenost svih članica u uspostavi globalno vrijedećih normi i razmotriti mogućnosti jačanja partnerstava svih zainteresiranih strana, a posebno potrošača i organizacija koje ih zastupaju, kako na svjetskoj tako i na nacionalnoj razini.

Priznavanje i status koji je normama, smjernicama i ostalim Codexovim preporukama dodijelio Sporazum o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera (SPS) Svjetske trgovinske organizacije (WTO) stvorili su izazove i donijeli odgovornosti, uključujući i potrebu osiguravanja da su Codexove norme i s njima povezani tekstovi utemeljeni na znanstvenim načelima i da ispunjavaju potrebe i mandat te organizacije. Sporazum WTO-a o uklanjanju tehničkih prepreka u trgovini (TBT) također je izuzetno važan, ako se uzme u obzir značenje odredaba o opisu proizvoda, označavanju, ambalaži i informacijama o kvaliteti namijenjenim potrošaču te pravedna trgovinska praksa. Povjerenstvo Codex Alimentariusa ima važnu ulogu u osiguravanju da bitni sastojci i zahtjevi o kvaliteti ne budu više nego što je nužno restriktivni za trgovinu.

Kao tijelo koje upravlja rizicima, Povjerenstvo Codex Alimentariusa ne radi samostalne znanstvene procjene, već se oslanja na mišljenja stručnih znanstvenih tijela koja za pojedina pitanja sazivaju FAO i WHO. Učinkovit sustav kontrole hrane presudan je kako bi se omogućilo da zemlje osiguraju sigurnost njihove hrane koja ulazi u međunarodnu trgovinu kao i za osiguravanje sukladnosti uvezene hrane s nacionalnim zahtjevima. Međunarodno usklađivanje utemeljeno na Codexovim normama, smjernicama i preporukama najbitnije je za promicanje globalnog pristupa zaštiti zdravlja potrošača, uključujući sustave za smanjenje rizika povezanih s hranom i za svođenje na najmanju moguću mjeru posljedica koje tehnička regulativa ostavlja u međunarodnoj trgovini.

codexZnanstveni temelj donošenja odluka Povjerenstva Codex Alimentariusa objašnjen je
u Načelnim izjavama o ulozi znanosti u Codexovom procesu donošenja odluka i o mjeri u kojoj se uzimaju u obzir ostali čimbenici te u Radnim načelima analize rizika primjenjivim u okviru Codex Alimentariusa. Codexove norme su opće ili se odnose na pojedinu vrstu namirnica. Codex Alimentarius ima tisuće dokumenata,  od onih općih koji se mogu primijeniti na sve namirnice do onih koji se primjenjuju samo na određene namirnice ili prehrambene proizvode.  Opće norme uključuju one za higijenu, označivanje, zaostatke pesticida i veterinarskih lijekova, nadzor uvoza i izvoza i certifikacijski sustav,  metode analize i uzorkovanja, aditive u namirnicama, kontaminante, prehranu i hranu za posebne načine ishrane.

Pored toga tu su i specifične norme za sve tipove namirnica i prehrambenih proizvoda, koje obuhvaćaju svježe, smrznuto i prerađeno voće i povrće, 
voćne sokove, žitarice i mahunarke, masti i ulja, ribe, meso, šećer, kakao i čokoladu, mlijeko i mliječne proizvode. Iako Codex Alimentarius norme nisu obvezatne, vrlo su važne jer se temelje na čistoj znanosti. Kada je prikladno, Svjetska trgovinska  organizacija (WTO) upućuje na Codexove norme pri rješavanju sporova u trgovini hranom ili prehrambenim proizvodima.  Nacionalni i regionalni zakoni i norme gotovo uvijek uzimaju Codexove norme kao početnu točku. Utjecaj Codex Alimentariusa proširio se  na sve kontinente i njegov je doprinos zaštiti zdravlja potrošača ogroman. Codexove norme govore o sigurnosti hrane, kvaliteti hrane, označivanju hrane, o inspekciji i certifikaciji hrane, te o metodama uzorkovanja i analiza hrane.

{youtube}aVbHj97_pMo&list{/youtube}

Da bi omogućilo stalnu vezu s državama članicama, Povjerenstvo je u suradnji s nacionalnim vladama pojedinih država osnovalo Codex kontaktne točke. Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo 1994. godine određen je kao Codex kontaktna točka u Republici Hrvatskoj,  a Uredbom o osnivanju HZN-a te je poslove 2005. godine preuzeo Hrvatski zavod za norme (HZN) www.hzn.hr.

Ovdje možete preuzeti Strateški plan Povjerenstva Codex Alimentariusa kojeg je HZN preveo na hrvatski jezik.

Više informacija o Codex Alimentariusu saznajte na web stranici www.codexalimentarius.org.


Izvor:CODEXALIMENTARIUS i HZN

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće