Srijeda 15 Srp 2020
Ispis

IFS

Širenje različitih norma za područje hrane dovelo je do porasta troškova i iznad svega do težeg snalaženja tržišnih sudionika koji više nisu mogli ocjenjivati stvarni stupanj kontrole koja je obavljena u poljoprivredno-prehrambenom lancu. Iz tog razloga 2000. godine osnovan je GFSI - Global Food Safety Initiative (Globalna inicijativa za sigurnost hrane). GFSI podržava priznate certifikacijske sheme među kojima je IFS - International Featured Standards. IFS je neprofitna organizacija koja razvija IFS norme za prehrambenu industriju. Na temelju IFS norma certifikacijska tijela provode postupak certifikacije u kojem ocjenjuju zahtjeve IFS norma.

IFS logo

IFS - International Featured Standards utvrđuje temeljne kriterije koje norme za područje prehrambene industrije trebaju zadovoljiti. Lokalne odnosno nacionalne norme koje vode računa o osobitostima zemljopisnoga područja, mjere se i ocjenjuju prema tim kriterijima kako bi se jamčila jednoličnost pristupa i stabilnost zajamčene razine kvalitete. Kroz IFS norme zadovoljavaju se kriteriji sustava upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda, kriteriji dobrih praksa kao što su dobra proizvođačka praksa i kriteriji uspostave HACCP sustava.

Godine 2002. kako bi stvorili zajedničke norme za sigurnost hrane u prehrambenom lancu, njemački su maloprodajni trgovački lanci hrane iz HDE-a (Hauptverband des Deutschen Einzelhandels) počeli razvijati IFS norme. Cilj IFS norma je pomaganje trgovcima u osiguravanju sigurnosti njihovih proizvoda i nadziranje kvalitete prehrambrenih brandova koje prodaju. Godine 2003. francuski su se maloprodajni trgovci hrane (iz FCD-a (Fédération des entrepises du Commerce et de la Distribution) pridružili Radnoj skupini IFS-a i doprinijeli razvoju IFS norma.

IFS se, osim u Njemačkoj i Francuskoj, primjenjuje u Poljskoj, Austriji, Belgiji, Nizozemskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Italiji, a cilj je uspostava IFS-a u cijeloj Europi. Auditi po IFS-u tiču se svih proizvođača prehrambenih proizvoda robnih marki njemačkih i francuskih maloprodajnih (i veleprodajnih) trgovaca hrane. Maloprodajni i veleprodajni trgovci hrane redovito provode audite radi provjere aspekata sigurnosti hrane kod svojih dobavljača, kod onih prehrambenih proizvoda koji nose njihovu robnu marku. Te audite provode nezavisni auditori certifikacijskih tijela.

Norme izrađuje i izdaje IFS Međunarodni tehnički odbor.

IFS norme:
1. IFS Food
2. IFS Food Store
3. IFS Broker
4. IFS PACsecure
5. IFS Logistics
6. IFS HPC
7. IFS Cash & Carry

IFS norme možete besplatno preuzeti uz prethodnu registraciju ovdje, neke IFS norme su prevedene i na hrvatski jezik.

IFS en

IFS Food - norma za auditiranje kvalitete i sigurnosti hrane

Sadržaj:
Dio 1: Audit Protokol
1 Povijest Međunarodno istaknutih standarada i IFS Food Standarda
2 Uvod
3 Vrste audita
4 Opseg audita
5 Proces certifikacije
6 Dodjeljivanje certifikata
7 Raspodjela i čuvanje izvješća audita
8 Dodatne aktivnosti
9 Procedura žalbi i prigovora
10 Vlasništvo i korištenje IFS Food znaka
11 Revizija Standarda
12 IFS Program integriteta
Dio 2: Popis zahtjeva audita
1 Odgovornost Višeg rukovodstva
2 Sustav upravljanja kvalitetom i sigurnosti hrane
3 Upravljanje resursima
4 Planiranje i proizvodni proces
5 Mjerenja, analize, poboljšanja
6 Obrana hrane i vanjske inspekcije
Dio 3: Zahtjevi za akreditacijska tijela, certifikacijska tijela i auditore
1 Uvod
2 Zahtjevi za akreditacijska tijela
3 Zahtjevi za certifikacijska tijela
4 Zahtjevi za IFS auditore
Dio 4: Izvještavanje, auditXpressTM program i IFS Audit Portal
1 Uvod
2 Izvještavanje
3 auditXpressTM program
4 IFS audit portal i IFS baza podataka

IFS Food norma primjenjuje se kada se proizvodi "obrađuju" ili kada postoji opasnost da se proizvod kontaminira tijekom pakiranja. IFS norma za hranu važna je za sve proizvođače hrane, a posebno za one koji proizvode vlastite marke proizvoda, jer sadrži mnoge zahtjeve koji se odnose na specifikacije usklađenosti. Ona podržava proizvodnju i marketing i napore za promicanje brandova sigurnosti i kvalitete. IFS norma definira zahtjeve za organizacije koje se žele certificirati, zahtjeve za certifikacijska tijela i auditore i zahtjeve za akreditaciju.

Organizacije koje djeluju u prehrambenom lancu i žele dobiti IFS certifikat trebaju odabrati odobreno certifikacijsko tijelo koje je osposobljeno za provedbu audita prema IFS normama. Samo IFS odobrena certifikacijska tijela, koja su akreditirana prema normi ISO/IEC 17065 i koja su potpisala ugovor sa IFS - International Featured Standards organizacijom mogu obavljati IFS audite i izdavati IFS certifikate. Popis svih IFS međunarodno odobrenih certifikacijskih tijela je dostupan na web stranici www.ifs-certification.com.

IFS 0

Više podataka o IFS normama i IFS organizaciji možete saznati na web stranici www.ifs-certification.com.

Izvor:IFS

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće