Petak 18 Ruj 2020
Ispis

ISO 9001:2008 Internal Audits Made Easy

knjiga iso9001M0cL

Autor: Anne W. Phillips

Nakladnik: ASQ Quality Press

Ova knjiga je pisana u namjeri pomoći menadžerima, predstavnicima kvalitete i internim auditorima,  svima koji sudjeluju u provođenju internih audita prema normi ISO 9001: 2008. Uvođenje sustava upravljanja prema normi ISO 9001 nije nimalo lagan zadatak, organizacije koje uvode sustav upravljanja moraju pomoću internih audita provjeriti da li im njihov uspostavljeni sustav funkcionira u praksi. Autor ove knjige želi olakšati provođenje internih audita svim sudionicima sustava upravljanja kvalitetom.

Ispis

Upravljanje ljudskim potencijalima

knjiga upr ljudskim p

Autor: Sveto Marušić

Nakladnik: Adeco d.o.o.

Knjiga je namijenjena stručnjacima u službi ljudskih potencijala i managerima na svim razinama, sa svrhom da im olakša vođenje, komunikaciju i međusobne odnose zaposlenih u poduzeću. Prvi dio obrađuje promjene, psihologiju otpora na promjene i plan upravljanja promjenama u 10 točaka. U drugom se dijelu opisuje 18 glavnih funkcija ljudskih potencijala u poduzećima kao što su planiranje, pridobivanje, selekcija, uvođenje u posao, obrazovanje, napredovanje, profesionalni razvoj, motiviranje, ocjene uspješnosti, nagrađivanje i dr. U svakom poglavlju pridodani su primjeri iz prakse, studije slučajeva iz hrvatskih poduzeća, ankete, upitnici i testovi.

Ispis

Quality

quality

Autor:  Donna C. Summers

Nakladnik: Prentice Hall

Autorica Donna C. Summers napisala je knjigu jednostavnog naziva Kvaliteta u kojoj opisuje osnovna značenja kvalitete i primjere iz prakse. U knjizi se nalaze primjeri upravljanja kvalitetom iz područja industrije. U knjizi se opisuje zašto i kako je potrebno osiguravati kvalitetu i upravljati kvalitetom. Također se daje veliki značaj primjeni alata i tehnika kvalitete kroz primjere iz prakse.

Ispis

Tržišna istraživanja u poslovnom upravljanju

trzisna istrazivanja

Autor:  Tihomir Vranešević


Nakladnik: M

Iz sadržaja:1. Uvod u tržišna istraživanja/ 2. Značenje tržišnih istraživanja u poslovnom upravljanju/ 3. Znanstvena metoda i etika u tržišnim istraživanjima/ 4. Razvoj, organizatori i korisnici tržišnih istraživanja/ 5.Djelatnost i organizacija službe za tržišna istraživanja/ 6. Proces istraživanja/ 7. Definiranje problema i nacrt projekta tržišnog istraživanja/ 8. Izviđajna (eksplorativna) tržišna istraživanja/ 9. Opisna (desktiptivna) tržišna istraživanja/ 10. Uzročno-posljedična (kauzalna) tržišna istraživanja/ 11. Podatci: sekundarni i primarni/ 12. Primarni podatci: metoda promatranja/ 13. Primarni podatci: metoda ispitivanja/ 14. Mjerenje i ljestvice (skale)/ 15. Instrumenti za prikupljanje primarnih podataka/ 16. Uzorci i uzorkovanje/ 17. Osnove teorije uzorkovanja/ 18. Prikupljanje podataka anketiranjem/ 19. Priprema podataka za obradu i analiza pojedinačnih varijabli/ 20. Dvosmjerna tabulacija i interpretacija rezultata/ 21. Sastavljanje izvještaja.

Ispis

Get It Right

get it

Autor:  Ken Imler

Nakladnik: ASQ

Mnoge organizacije ne razumiju razliku između osiguranja kvalitete, kontrole kvalitete i sustava upravljanja kvalitetom koji je namijenjen radi kupaca i poboljšavavanja kvalitete u organizaciji. Ova knjiga poučava gdje i kako početi strateški planirati upravljanje sustavom kvalitete. Ona također pruža načine za stvaranje, vrednovanje, ponovnu izgradnju postojećeg sustava kvalitete. Knjiga je pisana na temelju dugogodišnjeg iskustva autora koji pokušava prikazati kako treba raditi na pravi način. Primjeri u knjizi temeljeni su na stvarnim tvrtkama i događajima.

Ispis

Automotive Internal Auditor Pocket Guide

automotive

Autor:  Roderick A. Munro

Nakladnik: ASQ

Knjiga je namijenjena svima koji rade u auto industriji i služi kao vodič za provođenje internih audita sukladno normi ISO/TS 16949. Knjiga pomaže internim auditorima u planiranju i provođenju internih audita u automobilskoj industriji kako bi se provjerilo funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom. Tehnička specifikacija ISO/TS 16949 nastala je u okviru IATF (International Automotive Task Force) koji udružuju svjetske proizvođače automobila. Tehnička specifikacija sadrži zahtjeve nekoliko nacionalnih normi za automobilsku industriju i u potpunosti zamjenjuje razne nacionalne norme koje su se odnosile na automobilsku industriju. Tehnička specifikacija ISO/TS 16949:2002  je nadgradnja norme ISO 9001. Ona određuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom u razvoju i proizvodnji, montaži i servisiranju proizvoda za automobilsku industriju.

Ispis

Upravljanje poslovnim procesima

upr m

Autor: Goran Marić

Nakladnik: Školska knjiga

Knjiga upućuje na važnost i složenost poslovnoga, odnosno industrijskog tržišta i nužnost marketinškoga pristupa upravljanju poslovnim procesima, ali istodobno i na kompleksnost poslovnoga tržišta i važnost pregovaračkih znanja i vještina kao preduvjeta svih poslovnih aktivnosti. Autor znalački razrađuje problematiku ponašanja kupaca na tržištu poslovne potrošnje te analizira sve čimbenike koji utječu na razvijanje odgovarajuće strategije marketinga na tržištu poslovne potrošnje. Knjiga je namijenjena studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija iz područja menadžmenta i poslovnog marketinga, da bi se na jednome mjestu sjedinila sustavno razrađena građa iz nekih specifičnih područja marketinga na tržištu poslovne potrošnje. Upravljanje poslovnim procesima djelo je visoke vrijednosti koje će se izvrsno uklopiti u fundus djela koja obrađuju suvremenu ekonomsku misao. prof. dr. sc. Fedor Rocco, profesor emeritus Ovo djelo dr. sc. Gorana Marića na određeni je način jedinstveno i zasigurno će pobuditi zanimanje u širem akademskom i gospodarskom okružju.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće