Petak 18 Ruj 2020
Ispis

Upravljanje odnosima - Od potrošača do klijenta

up odn

Autor: M. Meler, B. Dukić

Nakladnik: M

U suvremenim uvjetima poslovanja od menadžera se zahtijeva sve više stručnog znanja iz područja marketinga. Menadžeri moraju ovladati teorijskim i stručnim aspektima marketinga kako bi učinkovitim marketinškim odlukama poboljšali konkurentsku poziciju Republike Hrvatske na globalnom tržištu. Nedvojbeno, marketing kao poslovna koncepcija, neodvojiv je od tržišno organiziranog gospodarstva koje postaje bitnom značajkom Republike Hrvatske.  Upravo je u tom pravcu i namijenjena ova knjiga, jer je uspješno djelovanje marketing – menadžera potpuno nezamislivo bez podizanja razine njihovih znanja o potrošačima i za potrošače, u kreativnom i aplikativnom smislu. Upravljanje odnosima s potrošačima i njihova dinamička mijena od potrošača do klijenta, utemeljena na suvremenim informatičkim tehnologijama, temeljna je bit ove knjige, namijenjene svima onima koji svoju egzistenciju zasnivaju na potrošačima usmjerenoj poslovnoj koncepciji.

Ispis

Menadžment ljudskih potencijala

men pot

Autor: R. A. Noe, J. R. Hollenbeck, B. Gerhart i P. M. Wright

Nakladnik: Zagrebačka škola ekonomije i menagementa

Četvorica autora (R. A. Noe, J. R. Hollenbeck, B. Gerhart i P. M. Wright) profesori su sa različitih i veoma istaknutih američkih fakulteta (Ohio State University, Michigan State University i dr.). Oni vjeruju da je pristup vođenja ljudskih potencijala od temeljne važnosti za stvaranje dugoročne “vrijednosti” poduzeća i njegovog opstanka te su to na jasan i zanimljiv način prikazali u knjizi. Knjiga je ujedno raskošno opremljena ilustracijama, a pruža i upoznavanje s izazovima koje je nužno za stvaranje vrijednosti i stjecanje konkurentske prednosti. Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima predstavlja konkurentsku prednost modernog poslovanja. Kratki sadržaj: Okruženje ljudskih potencijala, Upravljanje ljudskim potencijalima, Strategijski menadžment ljudskih potencijala, Pravno okruženje, ravnopravna mogućnost zapošljavanja, Pribavljanje i priprema ljudskih potencijala, Selekcija i raspoređivanje, Obuka, Procjena i razvoj ljudskih potencijala, Upravljanje radnom uspješnošću, Razvoj zaposlenika, Kompenzacije ljudskih potencijala, Odluke o platnoj strukturi, Priznavanje doprinosa zaposlenika plaćanjem, Beneficije zaposlenika, Posebne teme ljudskih potencijala, Kolektivno pregovaranje i radni odnosi, Globalni menadžment ljudskih potencijala, Strategijski menadžment funkcije ljudskih potencijala.

Ispis

Menadžment ljudskih resursa

men ljud

Autor: Dragutin Gutić, Siniša Rudelj

Nakladnik: MH

U ovoj knjizi su predstavljena izabrana aktualna znanja i rezultati istraživanja  bitnih funkcija menadžmenta povezanih s mjestom i ulogom ljudi u poslovnim organizacijama. Polazi se od hipoteze kako su ljudski resursi korijenska metafora i vrelo potencijala, sposobnosti, uspjeha, razvoja i održivosti poslovnih organizacija. Ljudi u poslovnim organizacijama su subjekti i direktno utječu na čulima dostupne i nedostupne čimbenike organizacije, unutarnju integraciju i vanjsku adaptaciju te organizacijski razvoj i samu održivost poslovnih organizacija. Procesi u organizacijama, danas su tako dinamični da se postavlja pitanje: Zaostaje li organizacijska teorija za praksom?! Posebno pogonsko gorivo za procese dinamike u organizacijama daju: revolucija u IT sektoru; globalizacijski procesi; globalne kompanije; multipliciranje i dostupnost znanja; ubrzani razvoj znanosti; problem ekološkog otiska. S jedne strane okolina poduzeća s procesima turbulencija i disipacija te razvoj tehnologija, a s druge strane nova uloga ljudi u organizacijama, temeljni su izvori potrebe za promjenom paradigme poduzeća.

Ispis

Upravljanje ukupnom kvalitetom

upravljanje-ukupnom-kvalitetom

Autor: John M. Kelly

Nakladnik: PLC

Iz sadržaja: Osnove menadžmenta ukupne kvalitete / Provedba menadžmenta ukupne kvalitete / Uloga mjerenja u ukupnoj kvaliteti / Uspostavljanje poslovnog okružja ukupne kvalitete / Ljudski resursi i kvaliteta / Postavljanje korisnika na prvo mjesto / Put preme kontinuiranom poboljšanju / Standardi u cilju kvalitete / ISO 9000 i ukupna kvaliteta / Primjena TOM u vašem poslovanju.

Ispis

What Is Total Quality Control?

ki t

Autor: Kaoru Ishikawa

Nakladnik: Prentice Hall Trade

Ova knjiga naziva "What Is Total Quality Control?" postala je svjetski bestseler. Knjiga je pomogla mnogim tvrtkama poboljšavanju upravljanja kvalitetom, a time i povećanje dobiti, poboljšanje radne komunikacije, i unaprijeđenje odnosa s kupcima. Kaoru Ishikawa u ovoj knjizi podučava tehnike upravljanja koje su od japanskih tvrtki napravile svjetske poslovne lidere.

Ispis

Guide to Quality Control

ki i

Autor: Kaoru Ishikawa

Nakladnik: Asian Productivity Organization

U ovoj knjizi poznati guru kvalitete Kaoru Ishikawa opisuje osnove upravljanja kvalitetom. Velik je njegov doprinos u razvoju alata kvalitete kao i uvođenju novih alata u ovom području. U tom kontekstu posebno mjesto zauzima dijagram uzroka i posljedica kojeg je prvi put upotrijebio 1960. u brodogradilištu Kawasaki u Japanu, a koji se po njomu naziva i Ishikawinim dijagramom (tzv. „riblja kost“).

Ispis

Ekološki otisak

ekoloski otisak

Autor: Dražen Šimleša

Nakladnik: TIM

Ovaj poznati mladi znanstvenik i autor nekoliko knjiga o održivom razvoju i utjecajima globalizacije i tehnološkog razvitka na kvalitetu života u svojoj najnovijoj knjizi traga za odgovorima na pitanje kako je moguće da se u trenutku globalne sveprisutnosti održivog razvoja u medijima, znanosti, politici, poslovnom sektoru i civilnom društvu, stanje u planetarnom okolišu, u svjetskoj biološkoj raznolikosti i planetarnoj klimi kontinuirano pogoršava. Osnovna autorova hipoteza je da se danas održivi razvoj ne primjenjuje u dovoljnoj, odnosno potrebitoj mjeri i opsegu, zbog jakih prepreka, odnosno interesa određenih socijalnih aktera, velikog utjecaja tih društvenih aktera i premoći procesa koji djeluju kao prepreka za primjenu održivog razvoja, a ne zato što ne postoje kvalitetna znanja i strategije koje promoviraju prakticiranje održivog razvoja. Postojeći suvremeni razvoj je u pogledu vlastite unutrašnje strukturalne održivosti, tvrdi autor, „razapet" između mogućnosti koje su već tu i/ili koje procesom samo-stvaranja nadolaze, te prepreka i ekološki neodrživih oblika praksi koje „isporučuju" raznorodni partikularni interesi. U temeljnom žarištu knjige je upravo razmatranje odnosa između prepreka afirmaciji održivog razvoja i mogućnosti za održivi razvoj. Ovakav osnovni tematski izbor osigurava kompleksnost i širinu pristupa.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće