Petak 18 Ruj 2020
Ispis

The Desk Reference of Statistical Quality Methods

The Desk Reference

Autor: Mark L. Crossley

Nakladnik: ASQ Quality Press

Autor u ovoj knjizi želi objasniti na jednostavan način kako upotrebljavati statističke metode u području kvalitete. Svaka metoda je objašnjena kroz primjere i ilustracije. Metode su poredane abecednim redom. Knjiga je namijenjena svakome tko radi u području kvalitete i želi pomoću metoda i alata kvalitete poboljšati upravljanje kvalitetom. Knjiga je pisana s ciljem da može biti od pomoći bilo kojem čitatelju koji želi primjenjivati metode kvalitete u praksi.

Ispis

Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe

up kv r

Autor: Ivo Andrijanić, Krešimir Buntak, Mirko Bošnjak

Nakladnik: Libertas

Autori Ivo Andrijanić, Krešimir Buntak i Mirko Bošnjak napisali su ovu knjigu koja opisuje upravljanje kvalitetom u organizacijama i poznavanje robe. Knjiga je nastala kao rezultat bogatog praktičnog iskustva i rada trojice autora u području suvremenog menadžmenta kvalitete robe i poznavanja robe u procesu od njezine proizvodnje do konačne potrošnje. Obradom problematike kvalitete robe i utjecaja kvalitete na mogućnost stavljanja robe u promet na domaćem i međunarodnom tržištu prvi put se u našoj stručnoj ekonomskoj literaturi nastojalo praktično obraditi područje infrastrukture kvalitete koja je ključ bilo koje integracije u globalne gospodarske tijekove. Pritom su korištena praktična dostignuća razvijenih zemalja, bez kojih je nemoguće zamisliti i ostvariti odgovarajuću razinu konkurentnosti vlastitog poduzeća na međunarodnom tržištu. Knjiga je namijenjena ponajprije ekonomistima – trgovcima, ali i mladim kadrovima iz drugih profesija koji se bave ili se žele baviti robnim prometom i menadžmentom kvalitete robe.

Ispis

ISO 9001 Explained

u k s

Autor: Charles A Cianfrani, Joseph Tsiakals, John E. West

Nakladnik: ASQ

Ova knjiga objašnjava značaj norme ISO 9001:2008, u njoj se opisuju zahtjevi norme i diskutira o načinima primjene. Knjiga je dobar savjetnik organizacijama koje žele primjeniti sustav upravljanja kvalitetom. Značaj knjige je u tome što se u njoj objašnjavaju detaljno svi zahtjevi norme ISO 9001. Knjigu izdaje Američko društvo kvalitete.

Ispis

Upravljanje kvalitetom

u h s

Autor: Hrvoje Skoko

Nakladnik: Sinergia

Iz sadržaja: Uvod u područje kvalitete i upravljanja kvalitetom (definiranje upravljanja kvalitetom), Kvaliteta kao strateški cilj i činitelj konkurentnosti (konkurentske strategije i kvaliteta), Ekonomija kvalitete (ciklus nastajanja kvalitete proizvoda), Potpuno upravljanje kvalitetom (što je potpuno upravljanje kvalitetom), Obitelj međunarodnih normi, Metode i tehnike upravljanja kvalitetom.

Ispis

Planiranje i analiza kvalitete

pla analiza

Autor: Joseph M. Juran

Nakladnik: Mate d.o.o.

Knjiga Planiranje i Analiza kvalitete, autora J. M. Jurana i F. M. Gryna predstavlja jedan od svjetski najpoznatijih udžbenika u području planiranja, provođenja i kontrole kvalitete. Tekst udžbenika je pisan krajnje jasnim, čak i za laika razumljivim jezikom. Definicije i osnovne empirijske znanosti, koje vrijede u području upravljanja kvalitetom, iznesene su uvjerljivo, uz veliki broj grafova i tablica s podacima koji predstavljaju konkretne primjere iz prakse. Iz sadržaja knige: Temeljni pojmovi, Procjenjivanje kvalitete u cijeloj tvrtci, Poboljšanje kvalitete i smanjenje troškova, Planiranje kvalitete i prihod od troškova, Kontrola kvalitete, Strateško upravljanje kvalitetom, Organiziranje za kvalitetu, Razvijanje kulturne kvalitete, Temeljni pojmovi vjerojatnosti, Statistička pomagala za analiziranje podataka, Razumijevanje potreba kupaca, Projektiranje za kvalitetu, Odnosi s dobavljačem, Proizvodnja, statistička kontrola procesa, Kontrola, ispitivanje i mjerenje, Marketing – ispunjavanje funkcije u praksi i servis kupaca, Administrativne i potporne akcije, Informacijski sustavi kvalitete, osiguravanje kvalitete.

Ispis

Kreativno snovanje novih proizvodov in storitev

szko

Autor: Andrej Trebar

Nakladnik: SZKO

Knjiga slovenskog autora Andreja Trebara naslova Kreativno snovanje novih proizvodov in storitev (Uvod v teorijo inventivnega reševanja problemov - TRIZ) govori o sustavnom pristupu u rješavanju složenih pitanja kvalitete od ideje do realizacije. Autor opisuje važnost kvalitete i predstavlja probleme i ističe trnovit put do uspješne realizacije kvalitetnog poslovanja. Knjiga ne nudi "copy paste" - rješenje, nego zahtijeva temeljit pristup i proučavanje svih poglavlja. Knjiga je iznimno bogata prilozima, pisana je na slovenskom jeziku.

Ispis

Strateški menadžment - Upravljanje razvojem poduzeća

menadz mencer

Autor: Ivan Mencer

Nakladnik: TEB

Sadržaj udžbenika „Strateški menadžment“ zadržao se na najtemeljnijim sadržajima prethodnog izdanja, uz dodavanje promišljanja o signifikantnim pojedinačnim slučajevima iz prakse poduzeća u Republici Hrvatskoj. Atraktivnost sadržaja je prije svega usmjerena na vječnu aktualnost odlučivanja najvišeg poslovodstva o sadržajima što, koliko, kako i za koga proizvoditi. Naime, poduzeća su jedina organizacijska struktura gospodarstva sposobna stvarati novostvorenu vrijednost namijenjenu razmjeni. Shodno tome, poduzeća su jedini realni izvor stvaranja konkurentnosti i unapređenja životnog standarda pojedinaca i društva. Pronalaziti mogućnosti razvoja poduzeća i kasnije ostvarivati taj razvoj, temelj je najraznovrsnijih odluka koje stvaraju i dokazuju konkurentnost, odnosno proizlaze iz kumuliranog znanja i vještina u pojedinim tehničkim i ekonomskim područjima, kao što su menadžment, financije, marketing, kontroling i makroekonomija. Udžbenik bi korisnicima trebao omogućit pronaći izvorište za daljnji praktični i istraživački rad.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće