Srijeda 01 Tra 2015
Ispis

Ukapljeni naftni plin - HRN EN 589

ukapljeninaftniUkapljeni naftni plin koristi se kao gorivo za motorna vozila koja imaju ugrađene plinske uređaje. To je energent koji najmanje zagađuje okoliš jer sagorijeva bez dima, čađe, neugodnih mirisa i sumporovih spojeva. Prednost korištenja ukapljenog naftnog plina kao goriva za motorna vozila nije samo u pogledu zaštite okoliša i zdravlja,  nego se očituje i u drugim pogodnostima: visoki oktanski broj, lako isparavanje, lako stvaranje homogenih smjesa i ekonomičnost. Zahtjevi i metode ispitivanja ukapljenog naftnog plina definirani su u normi HRN EN 589.

Ukapljeni naftni plin za automobile smjesa je ugljikovodika, uglavnom propana i butana, koja se može skladištiti i njome se može rukovati pod uvjetima umjerenog tlaka i temperature okoliša. U međunarodnom prometu označava se kraticom LPG prema engleskom nazivu liquified petroleum gas. Prema normi HRN EN 589 klasificira se u u pet razreda ovisno o temperaturama i klimatskom podneblju te razdoblju godine, zbog osiguravanja minimalnog tlaka para od 150 kPa tijekom cijele godine. Svojstva specifičnih plinova ukapljenog naftnog plina dana su u tablici dolje.

unp01


Ukapljeni naftni plin ima važnu ulogu u očuvanju klimatskih uvjeta te u poboljšanju kvalitete zraka, posebno u gradskim područjima. Emisije izgaranja ukapljenog naftnog plina najniže su od svih drugih dostupnih goriva za motorna vozila. Pri izgaranju ukapljenog naftnog plina stvara se 50% manje ugljičnog monoksida (CO),  40% manje ugljikovodika i 35% manje dušikovih oksida  (NOx).

Ukapljeni naftni plin koristi se u razne svrhe. Varijante ukapljenog naftnog plina (razni izo-butani) upotrebljavaju u bocama pod tlakom kao pogonsko sredstvo (za istiskivanje sadržaja iz posude pod tlakom). Također, predstavljaju zamjenu i za freone (CFC, HCFC, HFC 134a) u rashladnim sustavima, da bi se izbjegao efekt staklenika, ali problem predstavlja njihova zapaljivost u vezi čega treba biti oprezan.
Uporaba u domaćinstvima diljem svijetu vrlo je raširena. U raznim državama razvijena je mreža ukapljenog naftnog plina za korištenje u domaćinstvima.

Europska norma HRN EN 589 daje zahtjeve u pogledu uzorkovanja, rukovanja i ispitivanja ukapljenog naftnog plina. Zahtjevi i metode ispitivanja dani su u tabličnom obliku, a odnose se na sljedeća svojstva: oktanski broj motora,  ukupni sadržaj diena, sadržaj sumporovodika, ukupni sadržaj sumpora, korozija bakra, ostaci isparavanja, tlak para, sadržaj vode i miris. U dodatku A norme opisana je metoda ispitivanja mirisa ukapljenog naftnog plina zajedno s aparaturom s kojom se to ispitivanje provodi. U dodatku B daje se metoda izračuna oktanskog broja, u dodatku C pisani su faktori za izračunavanje apsolutnog tlaka para, a u dodatku D navedena su sezonska ograničenja tlaka para pri 40 °C.  Norma sadrži i Nacionalni dodatak NA u kojem se opisuje označivanje mjernog uređaja za prodaju goriva i zahtjevi uvjetovani klimom.


Izvor:SVIJET KVALITETE

2
10
1
5
9
6
3
8
4
7
Crolablogo
11

AKTUALNO

Upravljanje energijom- potpore kao pomoć u zadovoljenju zakonskih zahtjeva

Upravljanje energijom- potpore kao pomoć u zadovoljenju zakonskih zahtjeva

Obavijest o javnom pozivu za sufinanciranje uvođenja sustava upravljanja energijom u skladu s normom ISO 50001. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda zgrada i...

Dokument IAF ID 9:2015

Dokument IAF ID 9:2015

Međunarodni akreditacijski forum (IAF) u suradnji sa tehničkim odborom ISO/TC 176/ SC 2/ WG 23 pripremio je i 12. siječnja 2015. godine izdao dokument IAF ID 9:2015; Transition planning guidance for ISO 9001:2015. Dokument sadrži smjernice...

Norma ISO/IEC 27040:2015

Norma ISO/IEC 27040:2015

Tehnički odbor JTC 1 (Joint Technical Committee) Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO)i Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC) objavio je u siječnju 2015. godine normu ISO/IEC 27040:2015, Information technology – Security techniques –...

BRC Global Standard for Food Safety Issue 7

BRC Global Standard for Food Safety Issue 7

BRC - British Retail Consortium objavio je sedmu verziju norme BRC Global Standard for Food Safety dana 7. siječnja 2015. godine. Certifikacija prema BRC normama uključuje uspostavu sustava upravljanja kvalitetom, usklađivanje sa zakonodavstvom,...

Najznačajnija revizija norme ISO 9001 od 2000. godine

Najznačajnija revizija norme ISO 9001 od 2000. godine

Koji su osnovni razlozi promjena? Službeno, razvoj poslovnog okruženja. Korištenje interneta, društvenih mreža i mrežnih transakcija u svakodnevnom poslovanju, razvoj kvalitete, globalizacija, dostupnost informacija, povećana očekivanja...

Prvi poziv na 16. međunarodni simpozij o kvaliteti 2015.

Prvi poziv na 16. međunarodni simpozij o kvaliteti 2015.

HDMK - Hrvatsko društvo menadžera kvalitete objavilo je prvi poziv na 16. međunarodni simpozij o kvaliteti „KVALITETA I KONKURENTNOST" koji će se održati od 18. do 20. ožujka 2015. u Opatiji. Izučavanjem društveno ekonomske stvarnosti, njezinih...

Kako postići razumijevanje menadžmenta za uvođenje sustava informacijske sigurnosti?

Kako postići razumijevanje menadžmenta za uvođenje sustava informacijske sigurnosti?

Što bi predstavljao pojam predanost i aktivna uključenost menadžmenta  u sustav? To su najvažniji, iako često zanemareni preduvjeti za uspješnu implementaciju i održavanje sustava upravljanja. Kada govorimo o sustavu upravljanja...

Svijet po mjeri broj 7. (3/2014)

Svijet po mjeri broj 7. (3/2014)

HMD - Hrvatsko mjeriteljsko društvo izdalo je novi broj časopisa "Svijet po mjeri" godina 3, broj 3., listopad 2014., časopis za mjeriteljstvo, normizaciju, akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti. U ovom broju časopisa nalaze se sljedeći članci:...

Besplatni dokumenti ISO 27001

Besplatni dokumenti ISO 27001

Na internetskoj stranici 27001 Academy mogu se pronaći besplatni dokumenti ISO 27001 & ISO 22301 koje možete preuzeti nakon registracije. Na www.iso27001standard.com možete pronaći slijedeće dokumente: ISO 27001 vs. ISO 9001, Checklist of...

ISO Survey 2013.

ISO Survey 2013.

ISO - Međunarodna organizacija za normizaciju objavila je podatke o certifikatima izdanim za ISO norme sustava upravljanja pod nazivom ISO Survey 2013. ISO Survey se izdaje svake godine s podacima za prošlu godinu. Prikazani su podaci za ISO 9001,...

Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Povelje HDK u 2014. godini

Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Povelje HDK u 2014. godini

HDK - Hrvatsko društvo za kvalitetu tradicionalno raspisuje Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Povelje HDK. Povelje se dodjeljuju organizacijama i pojedincima u kategorijama: a) za poticanje i primjenu kvalitete u hrvatskom...

Sufinanciranje edukacija u poduzetništvu u vrijednosti od 18 milijuna kuna

Sufinanciranje edukacija u poduzetništvu u vrijednosti od 18 milijuna kuna

Europski socijalni fond i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavili su natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za subjekte malog gospodarstva, obrazovne institucije, asocijacije poduzetnika, jedinice lokalne i regionalne samouprave i...

DNV GL-Business Assurance: Ponuda edukacija za rujan 2014.

DNV GL-Business Assurance: Ponuda edukacija za rujan 2014.

Prikazujemo popis i informacije o seminarima koje organizira DNV GL - Business Assurance u rujnu 2014. godine. Nastavno na upite s tržišta, kao i kroz svakodnevnu komunikaciju s klijentima, DNV GL-Business Assurance je kreirao edukacije...

ISO 45001 u draft fazi

ISO 45001 u draft fazi

ISO organizacija izdala je draft nove norme ISO 45001 Occupational health and safety management systems - Requirements koja je trenutno u Committee Draft fazi. Draft faza norme se može naručiti u ISO organizaciji po cijeni od 38 CHF. Norma ISO...

ISO 14001:2015- objavljen nacrt norme

ISO 14001:2015- objavljen nacrt norme

Objavljen je nacrt novog izdanja norme ISO 14001:2015. Ovo je važna faza koja jasno prikazuje smjer promjena, iako će neke izmjene i dalje biti rađene prije objave finalne verzije. S obzirom da se radi o svjetski najprepoznatjivijem i...

Novi Zakon o mjeriteljstvu

Novi Zakon o mjeriteljstvu

U Narodnim novinama broj 74 od 18. 06. 2014. objavljen je novi Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14). Ovim se Zakonom uređuje djelokrug državnih tijela te ovlaštenih tijela u mjeriteljstvu, sustav točnih i međusobno spojivih mjerenja, sustav mjernih...

Projekt EUQMS BiH

Projekt EUQMS BiH

Europska unija pokrenula je u Bosni i Hercegovini projekt EUQMS kojim se želi pomoći jačanju malog i srednjeg poduzetništva putem uvođenja sustava upravljanja kvalitetom prema međunarodnoj normi ISO 9001. Partner projekta je Ministarstvo vanjske...

DNV GL-Business Assurance: Besplatne edukacije o normi ISO 50001 za upravljanje energijom

DNV GL-Business Assurance: Besplatne edukacije o normi ISO 50001 za upravljanje energijom

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za neposredno sufinanciranje projekata uvođenja i certifikacije sustava energetske učinkovitosti prema međunarodnoj normi ISO 50001. Korisnici sredstava su trgovačka društva i...

Besplatna norma ISO/IEC 27000:2014

Besplatna norma ISO/IEC 27000:2014

ISO - Međunarodna organizacija za normizaciju pruža mogućnost besplatnog preuzimanja novog izdanja norme ISO/IEC 27000:2014 Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary. Norma se...

Norma HRN ISO 26000 na hrvatskome jeziku

Norma HRN ISO 26000 na hrvatskome jeziku

Prenosimo vijest Hrvatskog zavoda za norme. Norma HRN ISO 26000:2010 Smjernice o društvenoj odgovornosti nova je norma objavljena na hrvatskome jeziku. Hrvatski tekst norme HRN EN ISO 26000:2010 Smjernice o društvenoj odgovornosti pripremio je...

ISO 9001:2015 – objavljen nacrt norme

ISO 9001:2015 – objavljen nacrt norme

Objavljen je nacrt (Draft international Standard) nove verzije najpoznatije svjetske norme ISO 9001 za upravljanje kvalitetom. Objava norme očekuje se u rujnu 2015. Nova norma ISO 9001:2015 važan je korak naprijed jer predstavlja promjene u smjeru...

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

U Narodnim novinama br. 46 od 11. travnja 2014. objavljen je novi popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje. Ministarstvo poljoprivrede na temelju Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani , hrani za...

Plavi vodič 2014

Plavi vodič 2014

Upute za primjenu direktiva utemeljenih na Novom i Općem pristupu (''Plavi vodič'') prvi put su objavljene 2000. godine. Od tada je ''Plavi vodič'' postao jedan od glavnih dokumenata koji objašnjava kako provesti zakonodavstvo utemeljeno na Novom...

Predavanje o novoj reviziji ISO 9001

Predavanje o novoj reviziji ISO 9001

Dana 23. 04. 2014. godine održano je predavanje za članove HDK-a o novoj reviziji norme ISO 9001 koja je u pripremi. Predavanje na ovu temu pripremio je Dragutin Vuković, član HDK. Kroz dvosatnu prezentaciju autor je dao viđenje mogućih promjena u...

Oznaka kontrolirane kvalitete

Oznaka kontrolirane kvalitete

Novi projekt Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Oznaka kontrolirane kvalitete, predstavlja potvrdu sigurnog i kvalitetnog proizvoda koja se dodjeljuje na temelju sveobuhvatnih nadzora i laboratorijskih analiza. Usluga je prvenstveno...

Poduzetnički impuls 2014.

Poduzetnički impuls 2014.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls 2014. koji sadrži mjere poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva za koje se koriste sredstva državnog proračuna te strukturnih fondova...

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo...

 • Upravljanje energijom- potpore kao pomoć u zadovoljenju zakonskih zahtjeva

  Upravljanje energijom-...

  Srijeda, 25 Ožujak 2015 09:49
 • Dokument IAF ID 9:2015

  Dokument IAF ID 9:2015

  Nedjelja, 15 Veljača 2015 18:07
 • Norma ISO/IEC 27040:2015

  Norma ISO/IEC 27040:2015

  Utorak, 03 Veljača 2015 10:08
 • BRC Global Standard for Food Safety Issue 7

  BRC Global Standard for...

  Nedjelja, 18 Siječanj 2015 12:38
 • Najznačajnija revizija norme ISO 9001 od 2000. godine

  Najznačajnija revizija...

  Srijeda, 19 Studeni 2014 20:25
 • Prvi poziv na 16. međunarodni simpozij o kvaliteti 2015.

  Prvi poziv na 16....

  Srijeda, 29 Listopad 2014 20:11
 • Kako postići razumijevanje menadžmenta za uvođenje sustava informacijske sigurnosti?

  Kako postići razumijevanje...

  Petak, 24 Listopad 2014 18:38
 • Svijet po mjeri broj 7. (3/2014)

  Svijet po mjeri broj 7....

  Petak, 17 Listopad 2014 00:22
 • Besplatni dokumenti ISO 27001

  Besplatni dokumenti ISO 27001

  Subota, 27 Rujan 2014 23:18
 • ISO Survey 2013.

  ISO Survey 2013.

  Petak, 19 Rujan 2014 10:53
 • Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Povelje HDK u 2014. godini

  Javni natječaj za...

  Petak, 12 Rujan 2014 23:35
 • Sufinanciranje edukacija u poduzetništvu u vrijednosti od 18 milijuna kuna

  Sufinanciranje edukacija u...

  Srijeda, 10 Rujan 2014 08:30
 • DNV GL-Business Assurance: Ponuda edukacija za rujan 2014.

  DNV GL-Business Assurance:...

  Ponedjeljak, 25 Kolovoz 2014 23:50
 • ISO 45001 u draft fazi

  ISO 45001 u draft fazi

  Srijeda, 30 Srpanj 2014 23:09
 • ISO 14001:2015- objavljen nacrt norme

  ISO 14001:2015- objavljen...

  Srijeda, 16 Srpanj 2014 11:14
 • Novi Zakon o mjeriteljstvu

  Novi Zakon o mjeriteljstvu

  Srijeda, 25 Lipanj 2014 23:09
 • Projekt EUQMS BiH

  Projekt EUQMS BiH

  Četvrtak, 05 Lipanj 2014 23:20
 • DNV GL-Business Assurance: Besplatne edukacije o normi ISO 50001 za upravljanje energijom

  DNV GL-Business Assurance:...

  Ponedjeljak, 02 Lipanj 2014 23:29
 • Besplatna norma ISO/IEC 27000:2014

  Besplatna norma ISO/IEC...

  Ponedjeljak, 02 Lipanj 2014 23:07
 • Norma HRN ISO 26000 na hrvatskome jeziku

  Norma HRN ISO 26000 na...

  Utorak, 27 Svibanj 2014 06:47
 • ISO 9001:2015 – objavljen nacrt norme

  ISO 9001:2015 – objavljen...

  Srijeda, 21 Svibanj 2014 10:54
 • Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje

  Popis službenih...

  Petak, 02 Svibanj 2014 10:58
 • Plavi vodič 2014

  Plavi vodič 2014

  Petak, 02 Svibanj 2014 09:34
 • Predavanje o novoj reviziji ISO 9001

  Predavanje o novoj reviziji...

  Srijeda, 30 Travanj 2014 05:25
 • Oznaka kontrolirane kvalitete

  Oznaka kontrolirane kvalitete

  Četvrtak, 27 Ožujak 2014 11:39
 • Poduzetnički impuls 2014.

  Poduzetnički impuls 2014.

  Utorak, 11 Veljača 2014 02:50
 • Novo izdanje norme ISO 9001:2015

  Novo izdanje norme ISO...

  Nedjelja, 15 Prosinac 2013 02:55

SPECIJALI

DNV GL

IZBORNIK

TUV

INFRASTRUKTURA KVALITETE

CQ

CQ

OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

PREDSTAVLJAMO

KVALITETA U SEKTORIMA

NORME

FACEBOOK

Google Oglasi

MULTIMEDIJA

FAQ

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

KONFERENCIJE

DQD KVALITETA

NAJČITANIJE

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

SUSTAVI UPRAVLJANJA

ISTRAŽUJEMO

ALTER ARS

MENADŽMENT

OZNAKE KVALITETE

LITERATURA

LINKOVI

Newsletter KVALITETA


Joomla Extensions powered by Joobi

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće