Utorak 07 Srp 2020
Ispis

Kako procese držati pod nadzorom

pmkkU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Kako procese držati pod nadzorom" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 1/2016) čiji je autor dr. sc. Miljenko Košiček , dipl. ing. mat.

Svi su procesi, prirodni i oni kojima upravlja čovjek, pod utjecajem različitih čimbenika, što prouzročuje njihovu promjenjivost, a time i promjenjivost kvalitete rezultata tih procesa odnosno proizvoda i usluga. Da bismo postigli stalnu kvalitetu proizvoda i usluga, promjenjivost procesa moramo što je moguće više smanjiti, odnosno što je moguće više smanjiti utjecaj različitih čimbenika na te procese.

Statistička procesna kontrola
Statistička procesna kontrola osnovni je statistički alat koji se koristi u validaciji, kontroli i unapređenju procesa. Statistička procesna kontrola uključuje izradu kontrolnih karata (Control Chart) i provedbu analize sposobnosti procesa (Proccess Capability Analysis). Neprekidno praćenje procesnih parametara, parametara kvalitete proizvoda i ostalih ključnih elemenata proizvodnoga procesa omogućuje pravodobno poduzimanje odgovarajućih mjera u cilju sprečavanja odstupanja od postavljenih zahtjeva i očuvanja potrebne kvalitete proizvoda. Analizom procesa tijekom dužega razdoblja, odnosno na osnovi većega broja podataka prikupljenih iz procesa, moguće je odrediti ili korigirati kontrolne granice za promatrani proces te izmjeriti sposobnost procesa da zadovolji postavljene specifikacijske zahtjeve. Specifikacijske granice zadali su regulativa ili kupci i na njih ne možemo utjecati niti ih mijenjati. Kontrolne granice izračunavaju se na osnovi izmjerenih podataka procesa i one se mijenjaju ovisno o promjenama u procesu.

Uzroci promjenjivosti procesa
Naš je cilj da se procesi odvijaju uvijek na isti način, a rezultat će toga biti proizvod stalne kvalitete. Nažalost, u praksi sve varira, pa tako variraju i svi poslovni procesi. Procesi su izloženi utjecaju različitih čimbenika, čija promjenjivost dovodi do promjenjivosti procesa. Sve čimbenike koji utječu na procese možemo svrstati u pet skupina, pa se u literaturi zbog toga oni nazivaju 5M čimbenici. Te su skupine: sirovina (Material), metoda (Method), stroj (Machine), čovjek (Man) i okoliš (Millieu). Cilj je procesne kontrole svesti promjenjivost tih procesnih čimbenika na minimum i držati je pod kontrolom, rezultat čega je minimizirati i držati pod kontrolom promjenjivost procesa. Najčešći je rezultat razmišljanja o tomu što sve može utjecati na neki proces velik broj čimbenika. Svi ti čimbenici nemaju jednak utjecaj na proces i naš je cilj izdvojiti čimbenike sa znatnim utjecajem jer smanjenjem njihove promjenjivosti znatno će se smanjiti i promjenjivost procesa. U tu svrhu korisno je primijeniti Paretovu analizu koja se zasniva na pravilu 80/20 koje navodi da se većina zadataka s uporabom 20 % sredstava može riješiti do razine od 80 % . U ovome slučaju to znači da je 80 % promjenjivosti procesa uvjetovano s 20 % čimbenika. Paretova analiza izdvojit će čimbenike koji imaju najveći utjecaj na naše procese i pomoći nam da se fokusiramo na te čimbenike, a rješavanje problema vezanih za te čimbenike bit će najefikasniji način smanjenja promjenjivosti procesa.

Kontrolne karte
Tehnika kontrolnih karata temelji se na činjenici da se stabilnost procesa, odnosno njegova promjenjivost, jedino može vidjeti ako se promatra dinamika procesa tijekom vremena. Zašto se kontrolna karta ne može nadomjestiti statičkim prikazom procesa kao što je histogram pokazuje sljedeći primjer: Prikaz procesa s pomoću histograma može biti identičan za dva procesa koji imaju potpuno različitu dinamiku. Kako histogram pokazuje normalnu raspodjelu podataka oko nominalne vrijednosti unutar specifikacijskih granica, moglo bi se zaključiti da je proces pod statističkom kontrolom. To je ispravan zaključak za ovaj proces.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 1/2016). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće