Srijeda 15 Srp 2020
Ispis

Kalibracija, ovjeravanje i umjeravanje

kal1U suradnji s HMD -om objavljujemo članak naziva "Kalibracija, ovjeravanje i umjeravanje" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 2/2014) čija je autorica Iva Akrap, dipl. ing. Jedno je od pitanja, ili bolje reći velikih enigma koje stvaraju gotovo nepremostiv komunikacijski jaz, i pitanje što je kalibracija, što ovjeravanje, a što umjeravanje. Dolazi li do toga komunikacijskog problema zbog prijevoda ili nerazumijevanja nije sasvim jasno, ali problemi koji zbog toga nastaju itekako su veliki.

Tako gotovo ne prođe dan da se nekoga ne mora uputiti u to da je usluga koju je zatražio u biti nešto potpuno različito od onoga što je traženo. Gotovo je normalno da u Državni zavod za mjeriteljstvo stižu zahtjevi da se što umjeri i izda ovjernica ili pak da se kao dokaz sljedivosti na akreditacijskim ocjenama umjesto potvrda o umjeravanju daju na uvid potvrde o ovjeravanju. Jednako se tako vrlo često događa izjednačivanje naziva kalibracije i umjeravanja. Engleski su nazivi nešto jasniji. Izraz verification znači ovjeravanje, dok se izraz calibration prevodi kao kalibracija ili umjeravanje ovisno o području mjerenja.

Iako su razlike velike, a objašnjenje, pogotovo ako se ulazi u razmatranje svih razlika, nabrajanje svih institucija i djelatnosti koje obavljaju, može biti iznimno opširno, ipak je najbolje krenuti od početka.

Razlike između temeljnoga, tehničkoga i zakonskoga mjeriteljstva
Prije nego što se krene u opis razlika te pojašnjenje što je kalibracija, što ovjeravanje, a što umjeravanje, potrebno je objasniti razlike između osnovnih grana mjeriteljstva. Dakle, mjeriteljstvo se sastoji od temeljnoga, tehničkoga i zakonskoga mjeriteljstva.

Prema definiciji, temeljno mjeriteljstvo dio je mjeriteljstva koje istražuje stalnice prirodnih pojava čiji je zadatak uspostava državnih etalona mjernih jedinica međunarodnoga sustava jedinica, uspostave sljedivosti i jedinstvenosti mjerenja u Republici Hrvatskoj usporedbom s međunarodnim etalonima te razvoj novih mjernih metoda. Tehničko mjeriteljstvo dio je mjeriteljstva kojim se uspostavlja sljedivost rezultata mjerenja, a zakonsko mjeriteljstvo obuhvaća dio mjeriteljstva uređen zakonom i drugim propisima u cilju uspostave povjerenja u rezultate mjerenja u područjima primjene zakonitih mjerila.

Iako bi se o svakoj grani moglo zaista mnogo toga napisati, jako pojednostavnjeno objašnjenje glasilo bi ovako: Republika Hrvatska ima uspostavljene državne etalone koji se nalaze u nekoliko laboratorija obuhvaćenih Hrvatskim mjeriteljskim institutom. Dužnost je Hrvatskoga mjeriteljskog instituta (laički rečeno) voditi brigu o državnim etalonima, razvijati nove mjerne metode, održavati sljedivost državnih etalona prema jedinicama SI-ja i pružati sljedivost prema nižim razinama.

Zakonsko je mjeriteljstvo u domeni Državnoga zavoda za mjeriteljstvo. Zakonsko mjeriteljstvo odnosi se na zakonita mjerila, a to su sva mjerila koja se koriste za mjerenja u prometu roba i usluga, zaštitu zdravlja ljudi i životinja, opću sigurnost, zaštitu imovine, okoliša i prirodnih resursa, zaštitu na radu, promet, zaštitu od nesreća i za provjeru zapakiranih proizvoda i boca kao mjernih spremnika. Iako većina naših građana toga nije svjesna, svatko od nas ima u svojemu domu zakonita mjerila (vodomjer, brojilo električne energije, plinomjer) i susreće se s njima gotovo u svakome posjetu trgovini (vage), kupovini goriva (agregati na pumpama) i tako dalje.

Pa što je onda kalibracija, što ovjeravanje, a što umjeravanje?

Kalibracija
Kalibracija je postupak određivanja položaja ljestvičnih oznaka mjerila (ponekad samo nekih glavnih oznaka) u skladu s odgovarajućim vrijednostima mjerene veličine. U svakodnevnom govoru, izraz “kalibracija” se često koristi i kao izraz koji označava namještanje ili provjeru instrumenta prije početka mjerenja što, govoreći o definicijama – označava ugađanje. Ako govorimo o mjerenjima u kemiji, izraz “kalibracija” je gotovo svakodnevna pojava jer se većini mjerenja pristupa tek nakon što je utvrđena bazna vrijednost ili bazna krivulja. Tako se prije početka mjerenja uspostavlja bazna krivulja etalonom (umjerenim etalonom ili referentnim uzorkom/tekućinom) i tek nakon toga pristupa se mjerenju. Izraz “kalibracija” se u svakodnevnom govoru također koristi i za fizičko podešavanje instrumenta prije ovjere ili prije umjeravanja, iako striktno definicijski ova radnja označava pripremu mjerila. U svakome slučaju, iako izraz “kalibracija” u svakodnevnom govoru koristimo za stvari koje definicijski definitivno ne označavaju kalibraciju, nikako taj pojam ne bi smjeli dodatno zamjenjivati sa pojmom ovjere ili umjeravanja.

Ovjera
Ovjeravanje je osiguranje objektivnoga dokaza da mjerilo zadovoljava utvrđene zahtjeve. To znači da je mjerilo koje nosi propisane ovjerne oznake ispitano i da udovoljava mjeriteljskim značajkama propisanim za predmetno mjerilo. Znači, kad je riječ o zakonitom mjerilu, ono mora biti ovjereno da bi se smjelo upotrebljavati. Za različita mjerila propisana su i različita ovjerna razdoblja, pa se tako neka mjerila moraju ovjeravati svakih šest mjeseci, neka godišnje, a neka nakon niza godina.

Umjeravanje
Prema definiciji umjeravanje je radnja kojom se pod određenim uvjetima u prvome koraku uspostavlja odnos između vrijednosti veličine s mjernim nesigurnostima koje daju mjerni etaloni i odgovarajućih pokazivanja kojima su pridružene mjerne nesigurnosti, a u drugome koraku ti se podaci upotrebljavaju za uspostavljanje odnosa za dobivanje mjernoga rezultata iz pokazivanja. U prijevodu na svakodnevna zbivanja, to je postupak kojim se određuje preciznost mjerenja instrumenta odnosno preciznost etalona (vrijednost uvećana za mjernu nesigurnost etalona kojim se umjerava).

kal2

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 2/2014). Više podataka o časopisu možete pronaći na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

 

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće