Nedjelja 21 Srp 2024
Ispis

EMAS nagrade

EMAS nagradeOd 2005. godine Europska komisija jednom godišnje dodjeljuje priznanja EMAS registriranim organizacijama koje su ostvarile izvrsna postignuća na području zaštite okoliša. Sudjelovanje u natječaju otvoreno je za sve EMAS registrirane organizacije, a svake godine se dodjeljuje na temelju preispitivanja i vrednovanja postignuća prijavljenih organizacija po pitanju jednog aspekta utjecaja na okoliš (npr. učinkovitost korištenja prirodnih resursa, zbrinjavanje otpada i sl.).

Za 2012. godinu kriterij za dodjelu priznanja određeno je upravljanje aspektima okoliša koje organizacije imaju na vodu (eng. water management), a svečana dodjela priznanja će se održati 29. studenog u Briselu.

Za nomiranje potencijalnih dobitnika priznanja odgovorna su nadležna tijela (tijela odgovorna za registraciju organizacija u EMAS registar) u zemljama članicama EU, pri čemu svaka zemlja članica može nominirati po jednu organizaciju u svakoj od šest kategorija za koje se priznanja dodijeljuju.

Kategorije u privatnom sektoru uključuju mikro organizacije (ukupno manje od 10 zaposlenih i s godišnjom bilancom ili ukupno ostvarenim prometom manjim od 2 milijuna eura), male organizacije (ukupno manje od 50 zaposlenih i s godišnjom bilancom ili ukupno ostvarenim prometom manjim od 10 milijuna eura), srednje organizacije (ukupno manje od 250 zaposlenih i s godišnjom bilancom koja ne prelazi 43 miljuna eura, odnosno ukupno ostvarenim prometom manjim od 50 milijuna eura) te velike organizacije (ukupno vše od 250 zaposlenih i s godišnjom bilancom koja prelazi 43 miljuna eura, odnosno ukupno ostvarenim prometom većim od 50 milijuna eura).

U kategoriji javnog sektora nominacije uključuju male organizacije (manje od 250 zaposlenih s godišnjim prometom manjim od 50 milijuna eura i/ili bilancom manjom od 43 milijuna eura, a u slučaju npr. gradova ili općina, koji se u sutavu EMAS također registriraju kao organizacije, ukupni broj stanovnika ne smije biti veći od 10.000) i velike organizacije (više od 250 zaposlenih s godišnjim prometom većim od 50 milijuna eura i/ili bilancom većom od 43 milijuna eura, ili s više od 10.000 stanovnika).

Za 2012. godinu nominirano je ukupno 27 organizacija od čega 23 u privatnom te 4 u javnom sektoru. Po državama članicama sa po 3 nominirane organizacije su Njemačka, Velika Britanija, Austrija, Italija i Španjolska.

Emas aw

Primjera radi, u 2011. godini dobitnik priznanja u kategoriji mikro organizacija bila je belgijska tvrtka Belvas Organic Chocolate (na temelju postignuća u odvojenom zbrinjavanju organskog otpada iz proizvodnje čokolade od kojeg su tehnološkim procesom dobijali metan koji je nakon toga korišten kao izvor energije za mljevenje čokolade u proizvodnom procesu), u kategoriji srednjih organizacija dobitnik je bila njemačka obiteljska tvrtka Kneissler Brüniertechnik (bavi se kemijskim tretiranjem poljoprivrednih površina sa sredstvima koja dokazano nemaju negativni učinak na bioraznolikost i ekosustav u cjelini), a u kategoriji srednjih organizacija austrijska Ebswien hauptkläranlage (bečka tvrtka koja se bavi sakupljanjem i iskorištavanjem otpadnih voda). U kategoriji velikih organizacija dobitnik priznanja je bila grčka banka Eurobank (integracija bioodrživih modela u poslovanje financijske institucije).

U području javnog sektora kao najbolja mala organizacija nagrađena je njemačka škola Fritz-Erler-Schule Pforzheim (učitelji, učenici i dobavljači, uključujući školsku kuhinju i druge prateće sadržaje zaslužni su za 35 % smanjenje emisije CO2u vremenu od 1998. do 2009. godine.), dok je u kategoriji velike organizacije nagrađena talijanska općina Ravenna (smanjenje dnevne potrošnje vode za 6% po stanovniku, upotreba školskog namještaja od eko certificiranih materijala, reciklaža papira, projekti prikupljanja opasnog otpada itd.).

EMAS nagrade

O dobitnicima priznanja odlučuje povjerenstvo sastavljeno od 6 članova, a samo vrednovanje postignuća organizacije temelji se na informacijama prikupljenima putem upitnika, okolišne izjave organizacije te rezultatima koje organizacija postiže po pitanju aspekta koji je određen kao primaran za godinu u kojoj se priznanje dodjeljuje. Osim toga, u obzir se uzima stupanj u kojem je organizacija unaprijedila svoje postupanje s ključnim aspektima spram okoliša u odnosu na prethodno razdoblje, inovativnost u postupcima i poslovnim procesima kojima se prganizacija bavi te aktivnostima koje se poduzimaju u cilju ukupne učinkovosti organizacije po pitanju smanjenja negativnih utjecaja aspekata koje organizacija ima na okoliš.

Više informacija o dodjeli EMAS priznanja dostupno je na www.ec.europa.eu.


Izvor:SVIJET KVALITETE

 

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće