Nedjelja 26 Lip 2022
Ispis

Certifikat ISO 9001

9001certifikatCertifikat ISO 9001 je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom. Organizacije koje posjeduju certifikat ISO 9001 dokazuju uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom u svojoj organizaciji. Organizacije mogu imati uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001, ali tek postupkom certifikacije dokazuju da je taj sustav uspješno implementiran i na taj način njihovi klijenti i ostali sudionici na tržištu mogu imati povjerenje u uvedeni sustav upravljanja kvalitetom.

Ukoliko pripadate organizacijama koje iz svog sustava upravljanja žele izvući maksimalnu korist u svakom smislu, vrlo vjerojatno ćete se zapitati kakvu ćete dodatnu vrijednost imati i od samog čina certifikacije sustava. Hoćete li za protuvrijednost troška certifikacije profitirati na korisnim primjedbama stručne osobe koja će vaš sustav ocjenjivati? Hoće li vaš certifikat biti međunarodno priznat? Hoće li vam omogućiti i potaknuti vas na konstantan razvoj i unaprjeđenje sustava?

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom treba biti strateška odluka organizacije. Na uvođenje i primjenu sustava upravljanja kvalitetom utječe okruženje organizacije, ciljevi organizacije, proizvodi koje nudi, uspostavljeni procesi, organizacijsko ustrojstvo i tržište na kojem organizacija djeluje. Norma ISO 9001 promiče prihvaćanje procesnog pristupa, kad razvoj, primjena i poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom povećavaju zadovoljstvo kupca ispunjavanjem njegovih zahtjeva. Sustavom upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 organizacija dokazuje svoju sposobnost dosljednog dobavljanja proizvoda koji ispunjava zahtjeve kupca i zahtjeve zakona i propisa.

Većina organizacija koje ulože svoje vrijeme, trud i financijske resurse u pripremu, implementaciju i funkcioniranje svog sustava upravljanja kvalitetom željeti će za to dobiti neovisnu potvrdu sukladnosti svog sustava sa zahtjevima norme ISO 9001 tj. dobiti certifikat certifikacijske kuće.

Certrificiranje je postupak u kojem neovisna organizacija na temelju provedenog ocjenjivanja sukladnosti, utvrđuje zadovoljava li proizvod, proces, sustav upravljanja ili osoba kriterije sadržane u određenom normativnom dokumentu. Certifikacijsko tijelo koje provodi certifikaciju ocjenjuje dokumentaciju i rad u praksi organizacije koja se želi certificirati prema određenim normativnim dokumentima.

Na temelju provedenog ocjenjivanja sukladnosti certifikacijsko tijelo dodjeljuje certifikat podnositeljima zahtjeva za certifikaciju, ako su ispunjeni svi uvjeti prema propisanim normativnim dokumentima, u ovom slučaju prema normi ISO 9001. Certifikacijska tijela za certificiranje sustava upravljanja su tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja provode certificiranja sustava upravljanja, a svoju osposobljenost dokazuju radom u skladu sa zahtjevima norme ISO/IEC 17021 Ocjenjivanje sukladnosti – Zahtjevi za tijela koja provode audit i certifikaciju sustava upravljanja, prema kojoj se mogu akreditirati.

Koraci do certifikata
Ako se vaša organizacija želi certificirati i ishodovati certifikat ISO 9001 mora proći nekoliko faza postupka certifikacije:
1. Prvo uprava vaše organizacije odlučuje što želi, koji su vaši ciljevi i koliko će certifikacija pomoći vašem poslovanju.
2. Zatim je potrebno odabrati zaposlenike koji će raditi na poslovima dobivanja certifikacije.
3. Nakon toga nabavite potrebnu normu prema kojoj se želite certificirati u Hrvatskom zavodu za norme.
4. Prođite kroz sve zahtjeve norme da vidite možete li i na koji način ispuniti dane zahtjeve željene norme.
5. Pošaljite zaposlenike koji će raditi na poslovima dobivanja certifikacije na potrebne edukacije.
6. Procijenite trebaju li vašoj organizaciji još i dodatne konzultantske usluge. Ako se odlučite za konzultante dobro pazite koga ćete odabrati. Konzultanti vam prije početka ugovaranja poslova moraju moći dokazati da su osposobljeni za poslove konzultiranja koji vama trebaju.
7. Sljedeći korak je izrada vaše dokumentacije sustava upravljanja. Ona se sastoji od Priručnika za kvalitetu, postupaka i radnih uputa.
8. Nakon što ste izradili kompletnu dokumentaciju potrebno je da su svi zaposlenici upoznati sa njome i da je svi primjenjuju.
9. Odaberite certifikacijsko tijelo koje će vašu organizaciju certificirati. U Hrvatskoj imate velik izbor certifikacijskih tijela. Preporuka je da odaberete akreditirano certifikacijsko tijelo jer kroz akreditaciju certifikacijsko tijelo dokazuje da je osposobljeno za poslove certificiranja.
10. Nakon odluke tko će u vašoj organizaciji provesti certifikaciju vašeg sustava upravljanja dogovorite rokove i termine certificiranja.
11. Na kraju dolazite do posljednje faze, a to je sam proces certificiranja koje provodi certifikacijsko tijelo.
12. Rezultat vaših napora bit će vidljiv kroz dodijeljeni certifikat, ali što je najvažnije vaša organizacija će imati uveden sustav upravljanja koji će vam pomoći u vašem poslovanju.

Popis certifikacijskih kuća koje u Hrvatskoj provode certifikaciju sustava upravljanja možete pronaći ovdje.

9001procesni

HRN EN ISO 9001:2009 Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi
ISO 9001:2008 Quality management systems – Requirements

Normu ISO 9001:2008 pripremio je ISO tehnički odbor ISO/TC 176, Quality management and quality assurance, pododbor SC 2, Quality systems. Tehnički odbor Hrvatskog zavoda za norme HZN/TO 176, Upravljanje kvalitetom i osiguravanje kvalitete, izdao je hrvatsku verziju HRN EN ISO 9001:2009 koja je istovjetna s normom ISO 9001:2008. Norma je objavljena kao dvojezično izdanje na hrvatskome i engleskome jeziku. Svi zahtjevi ove međunarodne norme su općeniti i mogu se primijeniti na sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu, veličinu i ponuđeni proizvod.

Sadržaj HRN EN ISO 9001:2009
Predgovor
Uvod
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Sustav upravljanja kvalitetom
5 Odgovornost uprave
6 Upravljanje resursima
7 Realizacija proizvoda
8 Mjerenje, analiza i poboljšavanje
Dodatak A (obavijesni) Podudarnost između ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004
Dodatak B (obavijesni) Promjene između ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008
Bibilografija

Kratak osvrt na sadržaj norme možete pročitati ovdje.

Vezani članci:
Upravljanje kvalitetom
Procesni pristup
PDCA krug (Demingov krug)
Alati i metode upravljanja kvalitetom
Annex SL
Certificiranje sustava upravljanja
Načela certificiranja
Kako odabrati certifikacijsku tvrtku?
Osposobljenost certifikacijskih tijela za QMS
Kako provesti audit?
Odabir konzultanata za uspostavu sustava upravljanja
IRCA
ISO norme za sustav upravljanja kvalitetom
Izdanja norme ISO 9001
Studija o vrijednosti ISO 9001
Dokumentacija sustava upravljanja kvalitetom
Upravine ocjene prema normi ISO 9001
Nabava prema zahtjevima norme ISO 9001
Popravne i preventivne radnje prema normi HRN EN ISO 9001:2009
Novo izdanje norme ISO 9001:2015


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

HMD ČASOPIS

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće