Subota 08 Kol 2020
Ispis

ISO/IEC TR 17026:2015 - Certifikacijske sheme

17026Dokument ISO/IEC TR 17026:2015 Conformity assessment - Example of a certification scheme for tangible products tehnička je smjernica namijenjena certifikacijskim tijelima za certifikaciju proizvoda koja je zamijenila povučenu smjernicu ISO/IEC Guide 28:2004.

Smjernica ISO/IEC TR 17026 proizlazi iz zahtjeva norme ISO/IEC 17065:2012 koja definira zahtjeve za akreditaciju certifikacijskih tijela za certifikaciju proizvoda te norme ISO/IEC 17067:2013 kojom su definirana temeljna načela sustava upravljanja u certifikacijskim tijelima za certifikaciju proizvoda i dane upute za razvoj certifikacijskih shema prema kojima se određeni proizvod certificira.

Upravo norma ISO/IEC 17067:2013 definira 6 osnovnih tipova certifikacijskih shema za certifikaciju proizvoda, a koji se međusobno razlikuju o koracima i obaveznim aktivnostima u postupku certifikacije određenog proizvoda.

Certifikacijska shema broj 5, a koja je opisana i obrađena u smjernici ISO/IEC TR 17026 sastoji se od pripremnih aktivnosti (identifikacija normativnih dokumenata, izrada plana aktivnosti, uzorkovanje proizvoda), ispitivanja proizvoda u ispitnim laboratorijima ili podvrgavanju proizvoda inspekciji, donošenja odluke o certifikaciji, izdavanja potvrde o sukladnosti proizvoda sa postavljenim zahtjevima, davanja prava za upotrebu certifikacijskog znaka te nadzornih aktivnosti koje uključuju uzimanje uzoraka s tržišta te iz proizvodnje, uključujući i pregled sustav upravljanja u proizvodnji određenog proizvoda. Smjernica ne sadrži isključive zahtjeve za certifikacijsku shemu nego navodi i opisuje primjer kako bi certifikacijska shema broj 5 mogla biti uspostavljena i definirana. Sastoji se od 10 poglavlja i 6 informativnih dodataka.

U prvom poglavlju se definira opseg primjene same smjernice, u drugom su navedena pozivanja na druge norme, a u trećem su izrazi i definicije, tj. pozivanje na norme ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17067. Četvrto poglavlje sadrži temeljni opis i generičku strukturu primjera certifikacijske sheme (bez pozivanja na bilo koji konkretni proizvod) sa osvrtom na svaku pojedinu stavku i korak od koje se certifikacijska shema sastoji. U petom poglavlju su opisani koraci od kojih se sastoji certifikacija proizvoda prema certifikacijskoj shemi tip 5, a u šestom su obrađeni aspekti javne dostupnosti potrebnih informacija iz same certifikacijske sheme.  Sedmo poglavlje opisuje postupanje u slučaju promjena certifikacijskih kriterija, osmo obrađuje načela povjerljivosti, deveto odgovornosti certifikacijskog tijela, dok se u desetom poglavlju daju smjernice za postupanje certifikacijskog tijela sa zaprimljenim prizivima i prigovorima.

Prvi informativni dodatak sadrži primjer informacija koje certifikacijsko tijelo traži od podnositelja zahtjeva za certifikaciju, drugi dodatak sadrži primjer opsega traženih informacija o samoj proizvodnji i uspostavljenom sustavu upravljanja u njoj, dok treći dodatak definira primjer sadržaja potvrde o sukladnosti (certifikata).
Četvrti dodatak sadrži primjer ugovora za upotrebu certifikacijskog znaka certifikacijskog tijela, peti dodatak definira način i prava upotrebe certifikacijskog znaka, a šesti dodatak navodi primjer ugovora za pružanje usluga certifikacije.
www.iso.org


Izvor:ISO

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće