Četvrtak 01 Lis 2020
Ispis

ISO/IEC 17067

17067 0Početkom kolovoza 2013. godine ISO (Međunarodna organizacija za normizaciju) objavila je novu normu ISO/IEC 17067; Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for product certification scheme, koja je izvan snage stavila ISO/IEC Guide 67:2004 koja je u Republici Hrvatskoj bila važeća kao HRU ISO/IEC Guide 67:2009; Ocjenjivanje sukladnosti - Osnove certifikacije proizvoda. Nova norma definira osnovne pojmove vezane uz certifikaciju proizvoda, uključujući smjernice kojih bi se trebala pridržavati tijela koja za certifikaciju proizvoda (uključujući usluge i procese) koriste vlastito razvijene certifikacijske sheme, tj. koja su u smislu norme vlasnici certifikacijske sheme.

Pod certifikacijskom shemom se smatra dokumentirani okvir kojim se zbog npr. ne postojanja međunarodne norme definiraju kriteriji i zahtjevi koje mora ispuniti određeni proizvod kako bi ga se moglo certificirati pri čemu vlasnici certifikacijske sheme mogu biti:
-    certifikacijska tijela za proizvode,
-    tijela državne uprave,
-    nevladajuće organizacije,
-    industrijski ili trgovinski pravni subjekti,
-    udruge i organizacije potrošača i sl.

17067 1Za sadržaj certifikacijskih shema kojima se zainteresiranim stranama pruža povjerenje u vjerodostojnost i svrsishodnost izdanog certifikata, norma za akreditaciju certifikacijskih tijela za proizvode (ISO/IEC 17065) postavlja određene uvjete. Iz toga razloga, postojanje dokumenta koji je svojevrsna vodilja prilikom izrade certifikacijskih shema je značajna pomoć tijelima koja se upuštaju u razvoj spomenutih shema.

Najbitnije promjene u odnosu na normu ISO/IEC Guide 67 su:
-    dodan zahtjev 6 norme kojim su definirane smjernice za uspostavu i razvoj certifikacijske sheme,
-    dodani su eksplicitni zahtjevi po pojedinim vrstama certifikacijskih shema (razlikuje se ukupno 7 različitih vrsta certifikacijskih shema),
-    dio teksta koji je ranije bio sadržan u tijelu teksta norme sada je izvučen u Uvod,
-    naglašen je funkcionalni pristup ocjenjivanju sukladnosti proizvoda,
-    Tablica 1 je proširena kako bi se navedeni funkcionalni pristup mogao primijeniti,
-    pozivanja na nevažeću normu ISO/IEC Guide 65:1996 su zamijenjena s pozivanjem na novu normu ISO/IEC 17065:2012,
-    preciznije su i jasnije definirani dijelovi norme koji su u prethodnoj verziji norme ostavljali mogućnost dvojakih tumačenja.

Norma ISO/IEC 17067 sastoji se od sljedećih poglavlja:
-    Predgovor
-    Uvod
-    Područje primjene
-    Upućivanje na druge normativne dokumente
-    Nazivi i definicije
-    Certifikacija proizvoda
-    Certifikacijske sheme za proizvode
-    Razvoj i primjena certifikacijskih shema

17067 2

U predgovoru je objašnjena svrha i značenje normizacije i ISO-a, uključujući postupak donošenja normi te su navedene glavne promjene u ovoj normi u odnosu na ISO/IEC Guide 65. Uvod objašnjava ulogu i važnost certifikacije proizvoda, svrhu norme te informacije o tome kako se koristiti njome.

Područje primjene govori o ciljanim stranama kojima je norma namijenjena dok se u upućivanju na druge normativne dokumente uspostavlja veza ove norme s drugim normama primjenjivim u predmetnom području rada.

Pod nazivima i definicijama su dane definicije ključnih termina u normi kao što su sustav certifikacije, certifikacijska shema, vlasnik certifikacijske sheme itd.

Četvrto poglavlje, certifikacija proizvoda se sastoji od dva dijela. Prvi definira zahtjeve za  koncept certifikacije proizvoda, a drugi temeljne ciljeve i zadaće certifikacije proizvoda.

Peto poglavlje se sastoji od tri dijela, a njime je definiran okvir sa zahtjevima za sadržaj, opseg, primjenu i unapređivanje vlastitih certifikacijskih shema za certifikaciju proizvoda. Prvi dio petog poglavlja definira preduvjete i zahtjeve za funkcionalni pristup certifikaciji proizvoda, a drugi funkcije i odgovornosti u procesu upravljanja certifikacijskim shemama. U trećem dijelu koji slijedi nakon Tablice 1 kojom su definirane razlike svake pojedine vrste certifikacijske sheme od ukupno 7, nalaze se zahtjevi za svaki tip certifikacijske sheme.

Certifikacijske se sheme razlikuju prema predmetu certifikacije, prirodi proizvoda, usluge ili postupka koji se certificira, opsegu nadzornih aktivnosti itd.

Poglavlje Razvoj i primjena certifikacijskih shema se sastoji od ukupno šest dijelova. Njima su definirani osnovni zahtjevi na razvoj i primjenu certifikacijskih shema, odnos između certifikacijske sheme za proizvod i sustava certifikacije proizvoda, vlasnike certifikacijske sheme, razvoj certifikacijskih shema, sadržaj certifikacijske sheme te održavanje i poboljšavanje razvijene certifikacijske sheme.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće