Subota 22 Velj 2020
Ispis

Sustavi upravljanja prema opcijama A i B

A BU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Sustavi upravljanja prema opcijama A i B" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 3/2016) čiji je autor Zlatko Grgić, dipl.ing.univ.spec.

Tijela za ocjenjivanje sukladnosti tijela su koja pružaju usluge sukladnosti i koja mogu biti predmet akreditacije. U tu skupinu ubrajaju se laboratoriji (ispitni, umjerni, medicinski), inspekcijska tijela, certifikacijska tijela (za certificiranje sustava upravljanja, osoblja, proizvoda), organizatori ispitivanja sposobnosti, proizvođači referentnih materijala, verifikatori emisija stakleničkih plinova, EMAS verifikatori i drugi. Jedan je od kriterija za osposobljenost tijela za ocjenjivanje sukladnosti da ona imaju ispunjene zahtjeve koji se odnose na upravljanje. Ostali zahtjevi odnose se na procese, resurse, strukture i opća načela.

Zahtjevi koji se odnose na upravljanje izvedeni su iz zahtjeva norme HRN EN 9001 i imaju određene sličnosti sa zahtjevima navedene norme. Zbog tih sličnosti u posljednjim izdanjima norma za tijela za ocjenjivanje sukladnosti (norme niza HRN EN ISO/IEC 17000ff) pojavljuju se jedinstveni zahtjevi u pogledu sustava upravljanja. Međutim, kako su jedinstveni zahtjevi za sva tijela za ocjenjivanje sukladnosti u pogledu sustava upravljanja u korelaciji sa zahtjevima HRN EN 9001, promjene u izdanjima norme HRN EN 9001 povlače promjene povezanih zahtjeva u međunarodnim normama za osposobljenost tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

ISO/PAS specifikacije
Vijeće je ISO-a 2001. godine u komunikaciji sa svojim ISO/CASCO odborom zatražilo da se prouči i pripremi skup zajedničkim elemenata za primjenu u budućim ISO-ovim dokumentima za ocjenjivanje sukladnosti. Slijedeći taj zahtjev, odbor ISO/CASCO-a odobrio je osnivanje Radne skupine 23 (Working Group 23, Common elements in ISO/IEC Standards for conformity assessment activities) radi poduzimanja ovih zadataka. Radna je skupina prepoznala nekoliko elemenata koji se mogu svrstati u zajedničke elemente, a oni obuhvaćaju:
– nepristranost (HRS) (ISO/PAS 17001)
– povjerljivost (HRS) (ISO/PAS 17002)
– pritužbe i žalbe (HRS) (ISO/PAS 17003)
– objavljivanje informacija (HRS) (ISO/PAS 17004)
– sustavi upravljanja (HRS) (ISO/PAS 17005).

Nakon što su utvrđeni zajednički elementi, ISO je objavio javno dostupne specifikacije (PAS) za svaki pojedinačni element i koje se primjenjuju za izradu dokumenata o ocjenjivanju sukladnosti koje priprema ISO/CASCO-ov odbor. U tome smisli one su i podloga za izradu međunarodnih norma za ocjenjivanje sukladnosti. ISO/CASCO je, ujedno, definirao i strukturu međunarodnih norma za ocjenjivanje sukladnosti kroz koju će se ti zajednički elementi postavljati u smislu zahtjeva norme. Ti se zahtjevi grupiraju u jedno od sljedećih poglavlja ili u više sljedećih poglavlja:
– opći zahtjevi
– strukturni zahtjevi
– zahtjevi za resurse
– procesni zahtjevi
– zahtjevi sustava upravljanja.

Javno dostupne ISO specifikacije HRS ISO/PAS 17001, HRS ISO/PAS 17002, HRS ISO/PAS 17003, HRS ISO/ PAS 17004 i HRS ISO/PAS 17005 nisu namijenjene tomu da postanu normama nego se planira njihovo povlačenje onda kad se oni primijene na svim normama za tijela za ocjenjivanje sukladnosti. U tom smislu, nova izdanja norma HRN EN ISO/IEC 17020, HRN EN ISO/IEC 17021-1, HRN EN ISO/IEC 17024, HRN EN ISO/IEC 17065 već sadržavaju elemente ovih specifikacija, a očekuje se da će u tome smislu biti revidirane i norme HRN EN ISO/IEC 17025 te HRN EN ISO/IEC 17043. Nacrt norme ISO/IEC CD2 17025 obuhvaća elemente HRS ISO/PAS specifikacija te izmjene koje donosi novo izdanje HRN EN 9001. Objavljivanje novoga izdanja HRN EN ISO/IEC 17025 očekuje se 2017. godine.

HRS ISO/PAS 17005
Javno dostupna ISO-ova specifikacija HRS ISO/PAS 17005 obuhvaća dogovorena načela i zahtjeve koji se odnose na sustav upravljanja. Sustavi upravljanja prepoznat su i prihvaćen alat koji služi kao podrška dosljednoj primjeni zahtjeva za tijela i njegove aktivnosti. Izraz 'sustav upravljanja' vrlo je širok, a prepoznat je kao sustav za uspostavu politike i ciljeva i njihovo postizanje, ali isto tako može obuhvaćati i niz različitih potreba koje nisu ograničene samo na kvalitetu. Ova specifikacija upućuje na primjenu opcije A i opcije B s ciljem uspostave i održavanja sustava upravljanja, s tim da tijelo za ocjenjivanje mora ispuniti određene zahtjeve:
a) prepoznati potrebne procese sustava upravljanja i njihovu primjenu
b) odrediti slijed i interakciju tih procesa
c) odrediti kriterije i potrebe metode kako bi se osiguralo
da rad i nadzor procesa bude učinkovit
d) osigurati dostupnost potrebnih sredstava i informacija koji podupiru rad i praćenje procesa
e) pratiti, mjeriti i analizirati procese
f) provesti potrebne aktivnosti radi postizanja planiranih rezultata i neprekidnoga poboljšavanja procesa.
Procesima o kojima je riječ tijela za ocjenjivanje sukladnosti moraju upravljati u skladu sa zahtjevima odgovarajuće međunarodne norme (HRN EN ISO/IEC 17020, HRN EN ISO/IEC 17021-1, HRN EN ISO/IEC 17024, HRN EN ISO/IEC 17025 i druge), oni obuhvaćaju ne samo procese vezane za aktivnosti upravljanja nego i osiguravanje sredstava te druge procese ocjenjivanja sukladnosti.

Opcija A
Prema opciji A, sustav upravljanja tijela za ocjenjivanje sukladnosti mora najmanje upućivati na sljedeće:
– dokumentaciju sustava upravljanja (uključujući priručnik, politike, definiranje odgovornosti)
– nadzor nad dokumentima
– nadzor nad zapisima
– preispitivanje upravljanja (upravinu ocjenu)
– unutrašnji audit
– popravne radnje
– preventivne radnje
– pritužbe i žalbe.
Odabirom opcije A tijelo za ocjenjivanje sukladnosti opredjeljuje se za uspostavljenje sustava upravljanja sukladno zahtjevima koji se odnose na opciju A, a navedeni su u međunarodnoj normi za tijelo za ocjenjivanje sukladnosti. Zahtjevi za primjenu opcije A u novim izdanjima međunarodnih norma niza HRN EN ISO/IEC 17000ff prepoznaju se u poglavlju 8. Za sve pojedine elemente koji su navedeni u opciji A slijede točno određeni zahtjevi koje tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispuniti. To znači da se tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odabirom opcije A opredjeljuje za takav sustav upravljanja koji on uspostavlja, održava i primjenjuje u skladu s postavljenim zahtjevima međunarodne norme prema kojoj djeluje.

Opcija B
Opcija B, ukratko, podrazumijeva primjenu međunarodne norme HRN EN ISO 9001. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odabirom opcije B opredjeljuje se za uspostavljenje, održavanje i primjenu sustava upravljanja u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 kojim se može poduprijeti i dokazati dosljedno ispunjavanje zahtjeva međunarodne norme za tijelo za ocjenjivanje nesukladnosti koju to tijelo primjenjuje. To znači da tijela za ocjenjivanje sukladnosti i akreditacijska tijela mogu uspostaviti sustave upravljanja kvalitetom sukladno zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 s tim da oni budu usklađeni sa zahtjevima međunarodne norme prema kojoj to tijelo uspostavlja svoj sustav (HRN EN ISO/IEC 17011, HRN EN ISO/IEC 17020, HRN EN ISO/IEC 17021-1, HRN EN ISO/IEC 17024, HRN EN ISO/IEC 17025 i druge). Norma HRN EN ISO 9001 naširoko se upotrebljava kao učinkovit skup zahtjeva sustava upravljanja kvalitetom. Uporaba te norme kao izvora zahtjeva za sustav upravljanja kako bi se sustavno osiguralo trajno ispunjavanje ISO/CASCOovih zahtjeva, može pružiti važne prednosti kao što su:
– niži troškovi za tijela koja već imaju uspostavljen sustav upravljanja prema HRN EN ISO 9001,
– dokazana učinkovitost koja sustavno osigurava trajnu primjenu ISO/CASCO-ova zahtjeva.

Kako zahtjevi iz norme HRN EN ISO 9001 nisu pisani za posebne slučajeve sustava upravljanja kojima se osigurava trajno ispunjavanje ISO/CASCO-ova zahtjeva, potrebno je posebno razmotriti primjenu norme HRN EN ISO 9001 za svaki pojedini slučaj tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Da bi tijelo za ocjenjivanje sukladnosti moglo dosljedno primijeniti zahtjeve sustava upravljanja primjenjujući normu HRN EN ISO 9001, specifikacija HRS ISO/PAS 17005 daje u dodatku A poveznicu između odgovarajućih zahtjeva iz te norme i zahtjeva ISO/CASCO-a za tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 3/2016). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
20
24 M
15

ISTAKNUTO

NE PROPUSTITE

Meko auditiranje – „ubojica“ dobrih sustava upravljanja

Meko auditiranje – „ubojica“ dobrih sustava upravljanja

Meko auditiranje nije pojam koji možemo često čuti u svijetu normi i svijetu certifikacije, ali je itekako vrlo prisutan. U praksi se pojavljuje često, najviše na štetu auditirane strane (iako ista toga uopće nije svjesna), ali i na...

Međunarodni sustav jedinica (SI) – iz temelja bolji

Međunarodni sustav jedinica (SI) – iz temelja bolji

U studenome 2018. godine u Versaillesu se sastala  Generalna konferencija za utege i mjere i dogovorila neke od najznačajnijih promjena SI sustava od njegovog utemeljenja 1960. godine. U skladu s tim promjenama, SI sustav treba se temeljiti...

15. Dani Kvalitete - Željko Bunjevac povelja za životno djelo

15. Dani Kvalitete - Željko Bunjevac povelja za životno djelo

Dana 06.11.2017. Hrvatsko društvo za  kvalitetu obilježilo 15 Dan kvalitete, pod sloganom „Kvaliteta mijenja“, čime se je Društvo pridružilo obilježavanju Svjetskog mjeseca kvalitete, Svjetskog dana kvalitete,...

Zašto je važan interni audit

Zašto je važan interni audit

Kako ulogu internog audita vide tvrtke i stručnjaci u svijetu te u kojoj mjeri prepoznaju interni audit kao jedan od važnih alata za upravljanje, saznajte u našem Espresso ispitivanju. Zadnje ViewPoint Espresso ispitivanje posvećeno je...

Održano predavanje J. A. DeFea u organizaciji Metroteke, AmChama i HGK

Održano predavanje J. A. DeFea u organizaciji Metroteke, AmChama i HGK

Joseph A. DeFeo, CEO Juran Globala, drugi je puta na poziv svoga hrvatskog partnera Metroteke d.o.o., te u suorganizaciji Američke gospodarske komore i Hrvatske gospodarske komore, održao predavanje na temu “Kako razviti strategiju...

ISO 50001 - ključni alat za borbu s klimatskim promjenama

ISO 50001 - ključni alat za borbu s klimatskim promjenama

Prenosimo članak iz E-glasnika TÜV Croatia iz lipnja 2017. o normi ISO 50001 Sustavi upravljanja energijom - Zahtjevi koja je ključni alat za borbu s klimatskim promjenama. Ministri za energiju i drugi visoki dužnosnici, zajedno sa tehničkim...

Dan zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda - 2017.

Dan zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda - 2017.

Proizvođači zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda, Ministarstvo poljoprivrede i kontrolna tijela obilježavaju 14. travnja Dan zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda. Prvu registriranu i zaštićenu oznaku iz sustava...

Ispitivanja električnih instalacija (17025)

Ispitivanja električnih instalacija (17025)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1....

UTZ oznaka kvalitete

UTZ oznaka kvalitete

UTZ Certified  program je  koji podržava održivi uzgoj i bolje prilike za poljoprivrednike. UTZ oznaka koristi se za velik broj proizvoda u više od 116 zemalja. Od 2014. godine, UTZ Certified najveći je program za održivi uzgoj...

Općenito o sustavu upravljanja okolišem prema ISO 14001:2015

Općenito o sustavu upravljanja okolišem prema ISO 14001:2015

Sustav upravljanja okolišem je dio sustava upravljanja koji se koristi za upravljanje aspektima okoliša, ispunjenje obveza udovoljavanja te rješavanje rizika i prilika. Okoliš je okruženje u kojem organizacija radi,...

LSQI i GLI alati za medicinske laboratorije

LSQI i GLI alati za medicinske laboratorije

LSQI (Laboratory quality Stepwise Implementation) i GLI (Global Laboratory Initiative) alati su u obliku web stranice koji daju stupnjevite upute kako uspostaviti sustave upravljanja kvalitetom medicinskih laboratorija u skladu s HRN ISO 15189....

Odbori za ravnotežu interesa

Odbori za ravnotežu interesa

Certifikacija proizvoda, procesa i usluga proces je koji se prema pravilima međunarodne norme (HRN EN ISO/IEC 17065) mora provoditi nepristrano.  Ta nepristranost mora se osigurati na svim razinama organizacije koja se bavi certifikacijom i...

Analiza rizika nepristranosti u šest koraka

Analiza rizika nepristranosti u šest koraka

Nepristranost je postala jedan od najvažnijih zahtjeva za tijela za ocjenjivanje sukladnosti i u novim izdanjima međunarodnih norma za osposobljenost  pridaje joj se posebna pozornost. Certifikacijska tijela, inspekcijska tijela i druga...

Norma OHSAS 18001:2007

Norma OHSAS 18001:2007

Norma OHSAS 18001:2007 Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu - Zahtjevi propisuje zahtjeve za organizacije koje žele uvesti sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. OHSAS 18001 je...

ISO Survey 2014.

ISO Survey 2014.

ISO - Međunarodna organizacija za normizaciju objavila je podatke o certifikatima izdanim za ISO norme sustava upravljanja pod nazivom ISO Survey 2014. ISO Survey se izdaje svake godine s podacima za prošlu godinu. Prikazani su podaci za...

Svijet po mjeri 2/2015

Svijet po mjeri 2/2015

Upravo je izašao novi broj časopisa Svijeta po mjeri kojeg izdaje Hrvatsko mjeriteljsko društvo (HMD) s novostima iz mjeriteljstva, normizacije, akreditacije i ocjenjivanja sukladnosti. Prvi broj časopisa Svijet po mjeri izdan je 2012. godine s...

ISO/TC 176/SC2 dokumenti o ISO 9001:2015

ISO/TC 176/SC2 dokumenti o ISO 9001:2015

ISO tehnički odbor ISO/TC 176/SC 2 objavio je set dokumenata o novom izdanju norme ISO 9001:2015. Kao tranzicijsko razdoblje za prelazak sa certifikacije prema normi ISO 9001:2008 na novo izdanje norme ISO 9001, IAF rezolucijom 2013-15 određeno je...

Sustav upravljanja energijom - HRN EN ISO 50001:2012

Sustav upravljanja energijom - HRN EN ISO 50001:2012

Na inicijativu nekoliko europskih zemalja 1. lipnja 2009 po prvi je puta objavljena europska norma u području sustava upravljanja energijom - EN 16001:2009, a 2011. godine je međunarodna norma ISO 50001:2011 - Energetski sustavi upravljanja -...

Ispitivanje sposobnosti prema HRN EN ISO/IEC 17043

Ispitivanje sposobnosti prema HRN EN ISO/IEC 17043

Međunarodna norma HRN EN ISO/IEC 17043 daje zahtjeve za osposobljenost organizatora ispitivanjasposobnosti. Organizator ispitivanja sposobnosti (proficiency testing provider) osoba je ili organizacija koja preuzima odgovornost za sve zadatke...

Globalna inicijativa za sigurnost hrane

Globalna inicijativa za sigurnost hrane

GFSI (Global Food Safety Initiative) – Globalna inicijativa za sigurnost hrane je neprofitna organizacija, osnovana 2000. godine od strane CGF-a (The Consumer Goods Forum) – Foruma za robu široke potrošnje. GFSI je osnovan sa glavnim ciljem...

Public Sector Assurance

Public Sector Assurance

S ciljem isticanja važnosti i prednosti koje normizacija i akreditacija zajedničkim djelovanjem mogu pružiti javnom sektoru u ispunjenju njegovih temeljnih ciljeva i zadataka, IAF, ILAC, ISO, IOC i IEC su pokrenuli novu internetsku stranicu...

Želite li biti na izvoru informacija o temama održivosti i sustava upravljanja?

Želite li biti na izvoru informacija o temama održivosti i sustava upravljanja?

Uobičajeno poslovanje više nije opcija. Izazovi kojima su izložene tvrtke i pojedinci zahtijeva širi pogled na mogućnosti i rizike. S tim je ciljem DNV GL, vodeće međunarodno neovisno tijelo za provođenje verifikacija, edukacija i certifikacija...

IRCA odgovori na pitanja o normi ISO 9001:2015

IRCA odgovori na pitanja o normi ISO 9001:2015

IRCA - International Register of Certificated Auditors i CQI - Chatered Quality Institute organizirali su webinar o novom izdanju norme ISO 9001 naziva "ISO 9001 - The Story So Far" i tom prilikom su dobili oko 500 pitanja. Na IRCA internetskoj...

Osoblje inspekcijskih tijela 17020:2012

Osoblje inspekcijskih tijela 17020:2012

U normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju u točki 6.1 zahtijeva se da inspekcijsko tijelo utvrdi i dokumentira zahtjeve osposobljenosti za cjelokupno osoblje...

Održivost lanca nabave postaje sve važnija

Održivost lanca nabave postaje sve važnija

To je osnovni zaključak međunarodnog ispitivanja provedenog od strane DNV GL i GFK Eurisko na 2.160 ispitanika iz različitih poslovnih sektora i Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi i Aziji. Globalizacija i povećani broj sudionika u lancu nabave...

Integriranje sustava upravljanja pomoću PAS 99

Integriranje sustava upravljanja pomoću PAS 99

Integriranje sustava upravljanja može se provesti pomoću različitih specifikacija koje su dostupne na tržištu, a međunajpoznatijim je specifikacija koju je izdala Britanska institucija za norme (BSI) - PAS 99, Specification of common management...

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 9001

Certifikat ISO 9001 je potvrda o uspješnom zadovoljavanju zahtjeva međunarodne norme ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom. Organizacije koje posjeduju certifikat ISO 9001 dokazuju uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom u svojoj...

Čemu služi norma HRN ISO 13528?

Čemu služi norma HRN ISO 13528?

Norma HRN ISO 13528:2012 (ISO 13528:2005), Statističke metode pri ispitivanju sposobnosti putem međulaboratorijskih usporedbi, jedan je od glavnih alata pomoću kojih organizatori ispitivanja sposobnosti (Proficiency Testing Providers, PTP)...

Postupak IFS certifikacije

Postupak IFS certifikacije

Opisujemo postupak certifikacije prema normi IFS Food, Verzija 6. IFS Food je norma za auditiranje kvalitete i sigurnosti hrane za prehrambene proizvode. Kroz IFS normu zadovoljavaju se kriteriji sustava upravljanja sigurnošću prehrambenih...

ISO/TS 16949:2009

ISO/TS 16949:2009

Tehnička specifikacija ISO/TS 16949:2009 je nadgradnja norme ISO 9001:2008. Ona određuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom u razvoju i proizvodnji, montaži i servisiranju proizvoda za automobilsku industriju. Puni naziv tehničke...

 • Meko auditiranje – „ubojica“ dobrih sustava upravljanja

  Meko auditiranje –...

  Utorak, 18 Lipanj 2019 14:30
 • Međunarodni sustav jedinica (SI) – iz temelja bolji

  Međunarodni sustav jedinica...

  Petak, 15 Veljača 2019 09:21
 • 15. Dani Kvalitete - Željko Bunjevac povelja za životno djelo

  15. Dani Kvalitete - Željko...

  Subota, 27 Siječanj 2018 10:45
 • Zašto je važan interni audit

  Zašto je važan interni audit

  Četvrtak, 30 Studeni 2017 09:07
 • Održano predavanje J. A. DeFea u organizaciji Metroteke, AmChama i HGK

  Održano predavanje J. A....

  Utorak, 17 Listopad 2017 12:42
 • ISO 50001 - ključni alat za borbu s klimatskim promjenama

  ISO 50001 - ključni alat za...

  Utorak, 01 Kolovoz 2017 16:30
 • Dan zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda - 2017.

  Dan zaštićenih hrvatskih...

  Subota, 08 Travanj 2017 18:01
 • Ispitivanja električnih instalacija (17025)

  Ispitivanja električnih...

  Srijeda, 11 Siječanj 2017 07:50
 • UTZ oznaka kvalitete

  UTZ oznaka kvalitete

  Ponedjeljak, 12 Prosinac 2016 10:21
 • Općenito o sustavu upravljanja okolišem prema ISO 14001:2015

  Općenito o sustavu...

  Subota, 04 Lipanj 2016 12:28
 • LSQI i GLI alati za medicinske laboratorije

  LSQI i GLI alati za...

  Srijeda, 03 Veljača 2016 07:26
 • Odbori za ravnotežu interesa

  Odbori za ravnotežu interesa

  Ponedjeljak, 18 Siječanj 2016 08:13
 • Analiza rizika nepristranosti u šest koraka

  Analiza rizika...

  Srijeda, 11 Studeni 2015 09:03
 • Norma OHSAS 18001:2007

  Norma OHSAS 18001:2007

  Ponedjeljak, 05 Listopad 2015 08:14
 • ISO Survey 2014.

  ISO Survey 2014.

  Subota, 03 Listopad 2015 13:50
 • Svijet po mjeri 2/2015

  Svijet po mjeri 2/2015

  Petak, 14 Kolovoz 2015 09:12
 • ISO/TC 176/SC2 dokumenti o ISO 9001:2015

  ISO/TC 176/SC2 dokumenti o...

  Srijeda, 12 Kolovoz 2015 08:23
 • Sustav upravljanja energijom - HRN EN ISO 50001:2012

  Sustav upravljanja...

  Ponedjeljak, 01 Lipanj 2015 07:36
 • Ispitivanje sposobnosti prema HRN EN ISO/IEC 17043

  Ispitivanje sposobnosti...

  Srijeda, 22 Travanj 2015 17:48
 • Globalna inicijativa za sigurnost hrane

  Globalna inicijativa za...

  Srijeda, 01 Travanj 2015 11:59
 • Public Sector Assurance

  Public Sector Assurance

  Nedjelja, 22 Ožujak 2015 16:13
 • Želite li biti na izvoru informacija o temama održivosti i sustava upravljanja?

  Želite li biti na izvoru...

  Subota, 07 Veljača 2015 12:19
 • IRCA odgovori na pitanja o normi ISO 9001:2015

  IRCA odgovori na pitanja o...

  Nedjelja, 21 Prosinac 2014 12:45
 • Osoblje inspekcijskih tijela 17020:2012

  Osoblje inspekcijskih...

  Utorak, 09 Prosinac 2014 15:27
 • Održivost lanca nabave postaje sve važnija

  Održivost lanca nabave...

  Subota, 08 Studeni 2014 06:40
 • Integriranje sustava upravljanja pomoću PAS 99

  Integriranje sustava...

  Utorak, 23 Rujan 2014 06:52
 • Certifikat ISO 9001

  Certifikat ISO 9001

  Utorak, 16 Rujan 2014 23:27
 • Čemu služi norma HRN ISO 13528?

  Čemu služi norma HRN ISO...

  Petak, 12 Rujan 2014 12:08
 • Postupak IFS certifikacije

  Postupak IFS certifikacije

  Četvrtak, 21 Kolovoz 2014 07:05
 • ISO/TS 16949:2009

  ISO/TS 16949:2009

  Srijeda, 02 Srpanj 2014 06:30

DNV GL

IZBORNIK

TUV

INFRASTRUKTURA KVALITETE

URS

OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

SUPERA KVALITETA

OSKAR

KVALITETA U SEKTORIMA

PREDSTAVLJAMO

NORME

CQ

EFZG

HMD ČASOPIS

MENADŽMENT

Google Oglasi

FAQ

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

UDEM Adriatic

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

FACEBOOK

LINKOVI

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće