Nedjelja 05 Tra 2020
Ispis

Aspekti okoliša u sustavima upravljanja okolišem prema normi ISO 14001

asp okoIdentifikacija i upravljanje aspektima koje organizacija ima spram okoliša jedna je od ključnih sastavnica sustava upravljanja okolišem u skladu sa zahtjevima norme ISO 14001. Tijekom svojih aktivnosti kao što su eksploatacija okoliša čovjek mijenja prirodni okoliš. Izgradnjom hidrocentrala i akumulacija, sječom šuma, eksploatacijom mineralnih sirovina, stvaranjem deponija, emisijom plinova čovjek utječe na promjenu okoliša. Kao rezultat čovjekovih aktivnosti dolazi do narušavanja ekosustava i klimatskih promjena na lokalnoj i globalnoj razini. Da bi se smanjio negativni utjecaj na okoliš organizacije sve više primjenjuju sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001.

Norma u zahtjevu 4.3.1 zahtijeva od organizacije da uspostavi, primijeni i održava postupak/postupke za:
a)utvrđivanje aspekata okoliša svojih djelatnosti, proizvoda ili usluga unutar definiranog opsega sustava upravljanja okolišem, koje ona može nadzirati i na koje može utjecati, uzimajući u obzir planirane i buduće razvojne projekte, ili nove ili prilagođene aktivnosti, proizvode ili usluge, i
b) određivanje onih aspekata koji imaju ili bi mogli imati znatajn utjecaj na okoliš (tj. značajne aspekte okoliša).
Organizacija mora dokumentirati ove informacije i posuvremenjivati ih te osigurati da se pri uspostavljanju, primjeni i održavanju sustava upravljanja okolišem uzmu u obzir značajni aspekti okoliša.

Ista norma pod točkom 3.6 definira aspekt okoliša kao element djelatnosti ili proizvoda ili usluga neke organizacije koji može s okolišem uzajamno djelovati te značajan aspekt okoliša kao onaj aspekt koji ima ili može imati značajan utjecaj (pod čime se smatra svaka promjena u okolišu, bilo negativna ili pozitivna, nastala potpuno ili djelomično kao rezultat aspekata okoliša neke organizacije) na okoliš.

Jedinistveni pristup za identifikaciju aspekata okoliša ne postoji, no prilikom provedbe identifikacije organizacija treba razmotriti svoje:
- emisije u zrak
- ispuštanja u vodu,
- ispuštanja u tlo,
- uporabu sirovina i prirodnih resursa,
- uporabu energije,
- emitiranje energije, npr. toplina, radijacija, vibracija, buka i sl.
- otpad i usputni proizvodi te
- fizikalne značajke proizvoda kao što su npr. veličina, oblik, boja, izgled i sl.

Osim aspekata okoliša s kojima organizacija može upravljati direktno, organizacija mora razmotriti i aspekte na koje može utjecati indirektno. Kao primjer takvih aspekata norma navodi aspekte koji se odnose na robu i usluge kojima se ta organizacija koristi te one koji su povezani s proizvodima i uslugama koje ona pruža.
Primjer takvih aspekata su:
- dizajn i razvoj proizvoda,
- proizvodni procesi,
- ambalaža i način transporta,
- rezultat upravljanja okolišem i radna praksa podizvođača i dobavljača povezana s okolišem,
- upravljanje otpadom,
- crpljenje i distribucija sirovina i prirodnih resursa,
- distribucija, uporaba i vijek trajanja proizvoda,
- prirodni živi svijet i bioraznolikost.

Promjene u okolišu, bilo negativne ili pozitivne, koje su potpuno ili djelomično posljedica aspekata okoliša nazivaju se utjecajima na okoliš, a pri čemu je odnos između aspekata i utjecaja na okoliš jednaka odnosu uzroka i posljedice.

Kako organizacija može imati puno aspekata i njima pridruženih utjecaja, ona mora uspostaviti kriterije i metode kojima će utvrditi one koje smatra značajnima. Bez obzira kojom se metodologijom organizacija pri tome vodila, rezultat mora biti dosljedan i činjenično utemeljen.

Proces identifikacije i vrednovanja aspekata okoliša treba uzeti u obzir lokacije odvijanja aktivnosti, trošak i vrijeme potrebno za analizu, kao i dostupnost pouzdanih podataka. Temeljem identificiranih značajnih aspekata okoliša organizacija će propisati konkretne godišnje ciljeve čija će provedba i ispunjenje u okviru uspostavljene politike upravljanja okolišem omogućiti vrednovanje poduzetih koraka organizacije u cilju smanjenja svog utjecaja na ključne aspekte koje organizacija ima spram okoliša.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

ISTAKNUTO

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

UDEM Adriatic

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

FACEBOOK

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće