Utorak 26 Ožu 2019
Ispis

IAF ID 10:2015 - Vodič za prijelaz na novu normu ISO 14001:2015

iaf14001Međunarodni akreditacijski forum (IAF) u suradnji sa tehničkim odborom ISO/TC 207/SC 1 izdao je dokument IAF ID 10:2015; Transition Planning Guidance for ISO 14001:2015. Dokument sadrži smjernice namijenjene akreditacijskim tijelima, certifikacijskim tijelima za certifikaciju sustava upravljanja, organizacijama certificiranima prema normi ISO 14001 te organizatorima izbrazbi i konzultantima vezano na izdavanje novog izdanja norme ISO 14001:2015.

Kao tranzicijsko razdoblje za prelazak sa certifikacije norme ISO 14001:2004 na novo izdanje norme ISO 14001:2015, IAF rezolucijom određeno je vrijeme od tri godine od dana izdavanja novog izdanja norme. Slijedom navedenog, ISO 14001:2004 certifikati prestaju važiti 3 godine nakon izdavanja nove norme, dok će datum isteka certifikata izdanih prema zahtjevima norme ISO 14001:2004 za vrijeme tranzicijskog razdoblja morati biti usklađen s istekom navedenog trogodišnjeg perioda.

Organizacijama certificiranima prema normi ISO 14001, dokumentom se predlaže poduzimanje sljedećih aktivnosti:
- Identifikacija razlika između starog i novog izdanja norme u kontekstu stvarnih poslovnih procesa koje imaju u svom poslovanju
- Razvijanje i dokumentiranje plana prelaska na novo izdanje norme
- Pohađanje odgovarajućih izobrazbi o zahtjevima novog izdanja norme
- Nadogradnja i ažuriranje postojeće dokumentacije i sustava upravljanja
- Komunikacija s certifikacijskim tijelom po pitanju planiranih aktivnosti koje će organizacija provesti.

Preporuke certifikacijskim tijelima su:
- Provedba edukacije auditora kako bi se osigurala potrebna kompetentnost za provedbu audita prema zahtjevima novog izdanja norme,
- Komunicirati s nacionalnim normizacijskim tijelom kako bi se osigurala dostupnost ažurnih informacija
- Komunicirati s nacionalnim akreditacijskim tijelom
- Komunicirati s klijentima i osigurati im potrebne informacije o tranzicijskom razdoblju i potrebnim aktivnostima za prijenos certifikacije na novo izdanje norme
- Poticati postojeće korisnike certifikacije po normi ISO 14001:2004 da započnu s aktivnostima na planiranju prelaska na novo izdanje norme
- Izraditi plan aktivnosti prelaska na novo izdanje norme za postojeće klijente.

Akreditacijskim tijelima se također preporučuje:
- Provedba edukacije ocjenitelja
- Definiranje tranzicijskog programa aktivnosti kako bi se osigurala pravovremena spremnost za provedbu ocjenjivanja certifikacijskih tijela prema zahtjevima novog izdanja norme
- Obavijestiti certifikacijska tijela o planu tranzicije akreditacija na novo izdanje norme
- Planiranje resursa potrebnih za edukaciju i ocjenjivanja prema novom izdanju norme,
- Komunikacija s nacionalnim normizacijskim tijelom te akreditiranim certifikacijskim tijelima kako bi se osigurala pravovremena razmjena potrebnih informacija.
Dokument navodi preporuku akreditacijskim tijelima da zasebna ocjenjivanja u cilju transfera na novo izdanje norme ne trebaju biti nužna, ali da se očekuje da certifikacijska tijela putem organiziranja witness audita demonstriraju svoju kompetentnost za provedbu audit prema zahtjevima nove norme.

Dokument IAF ID 10:2015 je dostupan na internetskoj stranici IAF-a, www.iaf.nu.

IAF ID 10:2015
Issue No 1
Prepared by: IAF Technical Committee
Approved by: IAF Members
Date: 13 February 2015
Issue Date: 27 February 2015
Application Date: 27 February 2015

IAF - International Accreditation Forum (Međunarodni akreditacijski forum) je međunarodno udruženje akreditacijskih tijela za certifikaciju i ostalih tijela zainteresiranih za ocjenu sukladnosti u područjima sustava upravljanja, proizvoda, usluga, osoblja i ostalih sličnih područja u ocjenjivanju sukladnosti. Osnovan je 1993. godine u Sjedinjenim Američkim Državama.

Više podataka možete saznati na www.iaf.nu.


Izvor:IAF

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
20
24 M
15

ISTAKNUTO

DNV GL

IZBORNIK

TUV

INFRASTRUKTURA KVALITETE

URS

OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI

SUPERA KVALITETA

OSKAR

KVALITETA U SEKTORIMA

PREDSTAVLJAMO

NORME

CQ

EFZG

HMD ČASOPIS

MENADŽMENT

Google Oglasi

FAQ

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

UDEM Adriatic

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

FACEBOOK

LINKOVI

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće