Četvrtak 01 Lis 2020
Ispis

IAF priznaje GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance certifikacijsku shemu

globalgapijCertifikacijska shema GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance je prva GLOBALG.A.P. shema certifikacije proizvoda

Opširnije...

Ispis

Norme za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti

akr01Niz međunarodnih norma ISO/IEC 17000ff osmišljen je radi potreba tijela za ocjenjivanje sukladnosti za dokazivanjem njihove osposobljenosti. Za različita tijela za ocjenjivanje sukladnosti postavljaju se različiti zahtjevi te sukladno tome objavljene su različite norme za osposobljenost različitih tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Međutim, moguće je sagledati sličnosti i razlike između tih norma koje daju zahtjeve za pojedina tijela za ocjenjivanje sukladnosti. Prošle godine objavljeno je nekoliko novih izdanja norma niza ISO/IEC 17000ff te se mogu uočiti trendovi koji teže sličnosti koncepata tih norma.

Opširnije...

Ispis

Svijet akreditacije

akrzgObjavljujemo članak iz časopisa Svijet po mjeri čiji je autor Zlatko Grgić. U poslovnom svijetu sve učestalije

Opširnije...

Ispis

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)

zakOvim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela za provedbu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište. Proizvod koji se stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržištu mora biti u skladu s odredbama važećih propisa koji se odnose na taj proizvod. Zbog toga se ovim Zakonom uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode i postupaka ocjenjivanja sukladnosti te donošenje propisa. Sva tijela koja ocjenjuju sukladnost kroz postupak akreditacije najbolje dokazuju svoju stručno tehničku osposobljenost.

Opširnije...

Ispis

Vrste akreditacija

akrsvijetPrema rječniku stranih riječi akreditacija je davanje dozvole za rad. Riječ akreditacija koristi se u mnogim

Opširnije...

Ispis

Ispitivanje sposobnosti u području ispitivanja vodonepropusnosti prema HRN EN 1508

HAA1Hrvatska akreditacijska agencija objavila je najavu održavanja ispitivanja sposobnosti u području ispitivanja vodonepropusnosti prema normi HRN EN 1508. Nakon uspješno provedene dvije međulaboratorijske usporedbe prema HRN EN 1610, Društvo građevinskih inženjera Rijeka (DGIR) organizira ispitivanje sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom laboratorija za ispitivanje vodonepropusnosti prema HRN EN 1508. Međulaboratorijska usporedba provest će od 10. do 12. srpnja 2013. godine na poligonu Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Delta bb, u Rijeci, u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043.

Opširnije...

Ispis

HAA javni poziv ekspertima za područje elektroničkog potpisa

haalogoObjavljujemo javni poziv Hrvatske akreditacijske agencije kandidatima za eksperte za dobrovoljnu

Opširnije...

Ispis

Predstavljamo BATA-u

BATA1BATA - Institut za akreditiranje BiH radi na poslovima akreditiranja tijela za ocjenjivanje sukladnosti na temelju Zakona o akreditiranju BiH, kao i Zakona o osnivanju Instituta za akreditiranje BiH. Kroz ispunjavanje zahtjeva norme BAS ISO/IEC 17011, EA pravila, ILAC pravila i IAF pravila te Uredbe (EC) 765/2008 BATA stvara pretpostavke za učinkovito djelovanje sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine. BATA, akreditacijsko tijelo Bosne i Hercegovine, sudjeluje u radu europskih (EA – European co-operation for Accreditation) i međunarodnih organizacija za akreditaciju (ILAC - the International Laboratory Accreditation Cooperation).

Opširnije...

Ispis

Akreditacija u svrhu notifikacije

ceoznakaDirektive Novog i Općega pristupa sadrže postupke ocjenjivana sukladnosti odnosno modula kojih se

Opširnije...

Ispis

Tribina ISO Forum Croaticum - Hrvatska akreditacija 2003. - 2013.

HGKCentar za kvalitetu HGK organizira tribinu ISO FORUM CROATICUM, koja će se održati 18. lipnja 2013. u 13,00 sati, Velika dvorana Komore Zagreb, Draškovićeva 45/I, Zagreb. Tema tribine je Hrvatska akreditacija. Suorganizatori tribine su Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski mjeriteljski institut, Hrvatsko društvo za kvalitetu, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Udruga Hrvatski laboratoriji – CROLAB.

Opširnije...

Ispis

Prijave za akreditaciju prema normi HRN EN ISO 14065:2012

HAA1Prenosimo obavijest Hrvatske akreditacijske agencije o prijavama za novu akreditacijsku shemu. HAA je započela sa zaprimanjem upita i prijava za akreditaciju prema zahtjevima norme HRN EN ISO 14065:2012 Staklenički plinovi - Zahtjevi za tijela koja provode validaciju i verifikaciju emisija stakleničkih plinova povezanu s akreditacijom ili drugim odobrenjima. Verifikatori emisija stakleničkih plinova zainteresirani za pokretanje postupka akreditacije slobodni su podnijeti upit za pokretanje postupka putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Opširnije...

Ispis

EA istaknute međulaboratorijske usporedbe

madjHrvatska akreditacijska agencija objavila je pozive za sudjelovanjem u međulaboratorijskim usporedbama u području ispitivanja odabranih tvari u riječnim sedimentima, u području ispitivanja pesticida u grožđu, i u području određivanja As, Cd, Pb i Hg u hrani za životinje. Organizatori međulaboratorijskih ispitivanja su IRMM - The Institute for Reference Materials and Measurements www.irmm.jrc i Quality Consult www.aqc.it. Zainteresirani za sudjelovanjima u ispitivanjima sposobnosti mogu se javiti HAA koordinatoru za međulaboratorijske usporedbe Zlatku Grgiću (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Opširnije...

Ispis

MLA/MRA sporazumi

mramla malaU međunarodnim okvirima međusobnih priznavanja rada institucija tehničke infrastrukture kvalitete razvijeni su sporazumi poznati kao MLA/MRA sporazumi. Ti sporazumi o međusobnom priznavanju su sporazumi kojima se više država dogovora o međusobnom prihvaćanju rezultata ocjenjivanja sukladnosti. MRA je kratica od Mutual Recognition Arrangement (''sporazum o uzajamnom priznavanju''), a MLA od Multilateral agreement, (''multilaterni (višestrani) dogovor''). Ti sporazumi razvijaju se u različitim područjima, a poznati su u područjima priznavanja akreditacijskih sustava (ILAC MRA, IAF MLA, EA MLA, itd.) i mjeriteljskih sustava (CIPM MRA). Takvi sporazumi su temelj za razvoj slobodnog protoka roba i usluga na globalnoj razini.

Opširnije...

Ispis

Svjetski dan akreditacije 2013.

svjet akr09. lipnja 2013. godine obilježava se Svjetski dan akreditacije. Svjetski dan akreditacije obilježava se svake godine sa svrhom podizanja svijesti o važnosti akreditacije i aktivnostima povezanim s akreditacijom. Organizatori su Međunarodni akreditacijski forum (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation -ILAC). Ovogodišnja tema Svjetskog dana akreditacije je "Akreditacija olakšava svjetsku trgovinu" (Accreditation: Facilitating world trade).

Opširnije...

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće