Četvrtak 01 Lip 2023
Ispis

HRN BS OHSAS 18001:2014

Naslov norme
HRN BS OHSAS 18001:2014
Sustavi upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu - Zahtjevi
(BS OHSAS 18001:2007)

Područje primjene
Ova norma određuje zahtjeve za upravljanje potencijalnim opasnostima za zdravlje zaposlenika i brigu oko zaštite na radu i zdravlja.
Ova norma je primjenjiva na sve vrste organizacija.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Zahtjevi za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu

Kratki pregled norme
4 Zahtjevi za upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu
Norma propisuje kakvi su zahtjevi za upravljanjem zaštitom zdravlja i sugurnošću na radu.
Organizacija mora uspostaviti, primjeniti i dokumentirati upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu.
Uprava organizacije mora propisati svoju politiku kvalitete.
Organizacija mora propisati postupke za pronalaženje mogućih opasnosti za zdravlje i sigurnost na radu.
Mora se voditi briga o osoblju, opremi i infrastrukturi.
Organizacija mora čuvati sve zapise o pronađenim opasnostima za zdravlje i sigurnost na radu.
Zahtjev norme govori kako organizacija mora imati propisanu dokumentaciju koja je u skaldu sa ovom normom i zakonskim propisima koji su na snazi.
Uprava organizacije snosi odgovornost za primjenu upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu.
Uprava mora imenovati odgovorajuće osoblje koje će provoditi politiku upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu.
Zaštita zdravlja i sigurnost na radu se mora primjeniti na cijelu organizaciju.
Uprava organizacije mora osigurati osoblju potrebnu izobrazbu da bi se uspješno primjenili zahtjevi ove norme.
Svo osoblje mora znati svoju ulogu i zaduženja u upravljanju zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu.
Sve to mora biti opisano u dokumentaciji upravljanja organizacije.
Organizacija mora posjedovati postupke za internu komunikaciju u organizaciji, komunikaciju između svih zaposlenika organizacije i komunikaciju sa vanjskim suradnicima.
Organizacija mora imati propisane postupke za provedbu pronalaženja opasnosti za zdravlje i sigurnost na radu.
U normi je propisano koju dokumentaciju organizacija mora posjedovati. Organizacija mora imati politiku kvalitete, opisan sustav upravljanja, postupke i zapise.
Organizacija mora propisati kako upravlja dokumentima, tko je odgovoran za dokumentaciju, kako se dokumentacija čuva.
Organizacija mora propisati kako postupa sa pronalaženjem i upravljanjem opasnostima za sigurnost na radu i zdravlje.
Mora biti propisano upravljanje sa dobrima, opremom i servisiranjem opreme.
Organizacija mora imati propisano šta se mora napraviti kada se pronađu opasnosti za zdravlje ljudi i sigurnosti na radu.
Sve mjere zaštite zdravlja i sigurnosti na radu moraju se nadzirati i provjeravati njihova učinkovitost.
Organizacija mora provoditi ocjene svoga sustava upravljanja odnosno provoditi unutrašnje audite i čuvati zapise o tome.
Norma propisuje kako organizacija mora imati postupke za upravljenje nesukladnostima, popravnim radnjama i preventivnim radnjama.
Organizacija mora uspostaviti sustav zapisa i zapise čuvati prema određenim rokovima čuvanja.
Uprava organizacije mora provoditi upravine ocjene i čuvati zapise o tome.
U normi je propisano što sve mora sadržavati upravina ocjena.

Na kraju norme se nalazi tablica sa usporedbom zahtjeva ove norme sa normom ISO 9001 i normom ISO 14001.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće