Četvrtak 01 Lip 2023
Ispis

SA 8000:2014

Naslov norme
SA 8000:2014
Social Accountability 8000
(Društvena odgovornost 8000)

Područje primjene
Ova norma određuje auditiranje i certifikaciju sukladnosti za društvenu odgovornost. Zahtjevi norme su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Njome se mogu koristiti unutrašnje i vanjske strane, uključujući certifikacijska tijela.

Sadržaj norme
1 Uvod
2 Normativni elementi i njihova interpretacija
3 Definicije
4 Zahtjevi za društvenu odgovornost

Kratki pregled norme
4 Društvena odgovornost - Zahtjevi
1 Dječji rad
Norma propisuje kako organizacija ne smije koristiti djecu za rad niti s njima ugovarati poslove. Organizacija mora imati uspostavljena dokumentirana pravila u kojima je naznačena da se djeca ne smiju koristiti za rad. Ako organizacija zapošljava mlade radnike koji se još školuju radno vrijeme smije biti samo poslije škole. Mladi radnici ne smiju raditi vrstu posla koja bi mogla ugroziti njihovo zdravlje.

2 Prisilni i obavezni rad
Ovaj zahtjev propisuje kako organizacija niti u kojem slučaju ne smije prisiljavati svoje radnike na prisilni rad. Radnici mogu raditi u svoje ugovoreno radno vrijeme i nakon toga imaju pravo ići na zasluženi odmor. Poslije radnog vremena ih se ne smije zadržavati niti ucjenjivati sa plaćom da moraju ostajati duže na poslu.

3 Zdravlje i sigurnost
Organizacija mora osigurati svojim radnicima sigurno radno okruženje. Vrsta rada ne smije štetiti njihovom zdravlju. Organizacija mora zadužiti nekoga iz uprave tko će se brinuti za uvjete rada. Potrebno je propisati postupak kako se provodi sigurnost na radu i briga o zdravlju svih zaposlenika. Organizacija mora uspostaviti postupke za pronalaženje mogućih kritičnih situacija koje bi mogle ugroziti zdravlje radnika. Organizacija mora osigurati zadovoljavajuće uvjete čistoće radnih prostorija i prikladan sanitarni čvor i dostupan izvor vode za radnike.

4 Sloboda udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje
Ovaj zahtjev propisuje kako svaki radnik ima pravo na udruživanje i organiziranje udruga preko kojih će ostvarivati svoja prava na siguran rad. Organizacija ne smije sprječavati udruživanje radnika niti im postavljati uvjete ili na bilo koji način onemogućavati udruživanje.

5 Diskriminacija
Organizacija ne smije na bilo koji način diskriminirati svoje radnike. To se odnosi na zapošljavanje, omogućavanje izobrazba, napredovanje radnika, spol radnika, godine starosti, politička uvjerenja itd.

6 Disciplinske mjere
Ovaj zahtjev propisuje kako organizacija mora poštovati svoje radnike i prema svima se odnositi na takav način da se ne ugrožava dostojanstvo radnika.

7 Radno vrijeme
Propisano je da se organizacija mora pridržavati međunarodnih odredbi i nacionalnog zakonodavstva o vremenu trajanja dnevnog, tjednog i mjesečnog rada. Normalni radni tjedan ne smije biti duži od 48 sati. Svaki prekovremeni rad smije biti samo dobrovoljan i za taj rad ranik mora biti primjereno nagrađen. Prekovremeni rad ne smije biti duži od 12 sati tjedno.

8 Nagrade
Ovaj zahtjev propisuje kako organizacija mora jasno propisati prava radnika i prava na nagrade. Sa svojim pravima svi radnici moraju biti upoznati.

9 Sustav upravljanja
Ovaj posljednji zahtjev se odnosi na uspostavljeni sustav upravljanja u organizaciji. Organizacija mora imati svoju politiku kvalitete prema društvenoj odgovornosti sukladnu ovoj normi. Mora biti uspostavljena i implementirana dokumentacija sustava upravljanja. Mora se zadužiti predstavnik uprave koji će se brinuti za sustav upravljanja prema ovoj normi. Uprava mora ocjenjivati uspješnost uspostavljenog sustava i omogućavati potrebna poboljšavanja. Svi zahtjevi ove norme moraju biti jasno propisani i primjenjivi u svakodnevnom radu. Mora biti uspostavljen sustav upravljanja nesukladnostima i popravnim radnjama. Organizacija mora upravljati i čuvati sve zapise kako bi dokazala da uspješno primjenjuje ovu normu.Napomena
Norma je javno dostupna na Internetskim stranicama SAI organizacije.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće