Srijeda 24 Tra 2024
Ispis

HRN EN ISO 9000:2015

Naslov norme
HRN EN ISO 9000:2015
Sustavi upravljanja kvalitetom - Temeljna načela i terminološki rječnik
(ISO 9000:2015; EN ISO 9000:2015)

Područje primjene
Ova međunarodna norma opisuje temelje sustava upravljanja kvalitetom koji su predmet niza norma ISO 9000ff te određuje odgovarajuće nazive. Niz norma ISO 9000ff razvijen je radi pomoći organizacijama svih vrsta i veličina u primjeni i provođenju učinkovitih sustava upravljanja kvalitetom.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Temeljni koncepti i načela sustava upravljanja
3 Nazivi i definicije

Kratki pregled norme
Uvod
Niz norma ISO 9000ff obuhvaća norme:
- ISO 9000, koja opisuje osnove sustava upravljanja kvalitetom i određuje nazivlje za sustave upravljanja kvalitetom;
- ISO 9001, koja određuje zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom;
- ISO 9004, koja daje smjernice za djelotvornost i učinkovitost sustava upravljanja kvalitetom s ciljem poboljšanja djelotvornosti organizacije;
- ISO 19011, koja daje upute za provođenje audita sustava upravljanja.


1 Područje primjene
Opisano je područje primjene, norma može se primijeniti na niz različitih organizacija, korisnike proizvoda, razna tijela unutar organizacija ili vanjska tijela koja ocjenjuju sustav upravljanja, tijela koja razvijaju srodne norme i slično.

2 Temeljni koncepti i načela sustava upravljanja

TEMELJNJI KONCEPTI

KVALITETA - organizacija koja se usmjeri na kvalitetu postiže rezultate u ponašanju, stavovima, aktivnostima i procesima koji dobivaju na vrijednosti kroz zadovoljenje i potreba i očekivanja kupaca i zainteresiranih dionika.

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM (QMS) - uključuje aktivnosti na prepoznavanju cijeva organizacije i utvrđivanju neophodnih procesa i resursa za njihovo postizanje.

KONTEKST ORGANIZACIJE - razumijevanje konteksta organizacije poseban je proces. Ovim se procesom utvrđuju čimbenici koji utječu na svrhu organizacije, ciljeve i njenu održivost.

ZAINTERESIRANE STRANE/DIONICI - važnost je prepoznati sve zainteresirane strane u okruženju u kojem organizacija djeluje.

PODRŠKA - obuhvaća osoblje, osposobljenost, svjesnost i komunikaciju.

 

NAČELA SUSTAVA UPRAVLJANJA

USMJERENOST NA KUPCA - osnovno usmjerenje sustava upravljanja da postigne zadovoljstvo kupca i ispuni njegova očekivanja.

(RUKO)VODSTVO - voditelji na svim razinama uspostavljaju jedinstvo u svrsti, usmjerava i stvara uvjete kako bi se postigli zadani ciljevi.

ANGAŽMAN OSOBLJA - osposobljeno, ovlašteno i angažirano osoblje na svim razinama organizacije najbitniji je njen element.

PROCESNI PRISTUP - dosljedni i predvidivi rezultati postižu se učinkovitije i djelotvornije kad se aktivnosti razumiju i kad se njima upravlja kao međusobno ovisnim procesima koji su u funkciji jedinstvenog sustava.

POBOLJŠAVANJE - uspješne organizacije usmjerene su na neprekidno poboljšavanje sustava u procesa.

DONOŠENJE ODLUKA NA TEMELJU DOKAZA - odluke temeljene na analizama i vrednovanjima podataka i informacija pridonose ostvarenju željenih rezultata.

UPRAVLJANJE ODNOSIMA - s ciljem održivog uspjeha organizacije upravljaju odnosima sa svojim zainteresiranim stranama.

 

RAZVOJ QMS-a UPORABOM TEMELJNIH KONCEPATA I NAČELA

U ovom dijelu norme opisan je QMS model, razvoj sustava upravljanja kvalitetom, norme sustava upravljanja kvalitetom, drugi sustavi upravljanja i modeli izvrsnosti.


3 Nazivi i definicije
Norma daje nazive i definicije svrstane u nekoliko skupina:
- nazivi koji se odnose na osobu ili ljude (najviša uprava, konzultatn sustava upravljanja kvalitetom, uključenost, angažman, ovlaštenik za konfiguraciju, rješavatelj spora)

- nazivi koji se odnose na organizaciju (organizacija, kontekst organizacije, zainteresirana strana/dionik, kupac, dobavljač, vanjski dobavljač, DRP-dobavljač, udruženje, mjeriteljska funkcija)

- nazivi koji se odnose na aktivnosti (poboljšavanje, neprekidno poboljšavanje, upravljanje, upravljanje kvalitetom, planiranje kvalitete, osiguravanje kvalitete, kontrola kvalitete, poboljšanje kvalitete, upravljanje konfiguracijom, nadzor izmjena, aktivnost, upravljanje projektima, objekt konfiguracije)

- nazivi koji se odnose na proces (proces, projekt, realizacija sustava upravljanja kvalitetom, stjecanje osposobljenosti, postupak, outsource, ugovor, projekt i  razvoj)

- nazivi koji se odnose na sustav (sustav, infrastruktura, sustav upravljanja, radno okružje, mjeriteljska potvrda, sustav upravljanja mjerenjima, politika, politika kvalitete, vizija, misija, strategija)

- nazivi koji se odnose na zahtjev (objekt, kvaliteta, stupanj, zahtjev, zahtjev kvalitete, regulatorni zahtjev, statutarni zahtjev, informacija o konfiguraciji proizvoda, nesukladnost, nedostatak, sukladnost, sposobnost, sljedivost, pouzdanost, inovacija)

- nazivi koji se odnose na rezultat (cilj, cilj kvalitete, uspjeh, održivi uspjeh, izraz, proizvod, usluga, izvedba, rizik, učinkovitost, djelotvornost)

- nazivi koji se odnose na podatke, informacije i dokumente (podatak, informacija, objektivni dokaz, informacijski sustav, dokument, dokumentirana informacija, specifikacija, priručnik za kvalitetu, plan kvalitete, zapis, plan upravljanja projektima, verifikacija, validacija, poseban slučaj)

- nazivi koji se odnose na kupca (povratna informacija, zadovoljstvo kupca, pritužba, usluga kupcu, kodeks ponašanja prema kupcu, spor)

- nazivi koji se odnose na značajke (značajka, značajka kvalitete, ljudski čimbenik, osposobljenost, mjeriteljska značajka, konfiguracija, konfiguracijska osnova)

- nazivi koji se odnose na određivanje (određivanje, preispitivanje, monitoring, mjerenje, mjerni proces, mjerna oprema, inspekcija, ispit, vrednovanje napredovanja)

- nazivi koji se odnose na radnje (preventivna radnja, popravna radnja, ispravak, ponovna ocjena, ustupak, dopušteno odstupanje, dopuštanje, prerada, popravak, odstranjenje)

- nazivi koji se odnose na audit (audit, kombinirani audit, zajednički audit, program audita, područje audita, plan audita, kriteriji audita, dokazi audita, nalazi audita, zaključci audita, korisnik audita, auditirana organizacija, voditelj, skupina auditora, auditor, tehnički stručnjak, promatrač).

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće