Srijeda 24 Tra 2024
Ispis

HRN ISO 10019:2008

Naslov norme
HRN ISO 10019:2008
Smjernice za odabir i korištenje usluga konzultanata za sustav upravljanja kvalitetom
(ISO 10019:2005)

Područje primjene
Pri uspostavljanju i održavanju sustava upravanja kvalitetom, neke organizacije se oslanjaju na vlastito osoblje, a neke koriste usluge vanjskih konzultanata. Izbor konzultanta važan je korak jer osigurava da rezultirajući sustav upravljanja kvalitetom bude sposoban ispuniti planirane ciljeve organizacije na najuspješniji i najučinkovitiji način. Ova norma pomaže pri izboru čimbenika koji se trebaju uzeti u obzir kad se odabire konzultant za sustav upravljanja kvalitetom. Organizacije ju mogu koristiti kad odabiru konzultanta za sustav upravljanja kvalitetom koji će biti sposoban prepoznati posebne potrebe organizacije, očekivanja i ciljeve.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Odabir konzultanta za sustav upravljanja kvalitetom
5 Uporaba usluga konzultanta za sustav upravljanja kvalitetom

Kratki pregled norme
4 Odabir konzultanta za sustav upravljanja kvalitetom
Ove smjernice propisuju tri bitne stvari koje organizacija treba uzeti u obzir kod odabira konzultanta: potrebe i očekivanja organizacije, uloga konzultanta i vrednovanje osposobljenosti konzultanta.
Potrebe i očekivanja organizacija trebaju se prepoznati iz sveukupnih ciljeva organizacije kako bi se sustav upravljanja kvalitetom realizirao u potpunosti. U odabir konzultanta za sustav upravljanja treba biti uključena i najviša uprava.
Kad se vrednuje osposobljenost i prikladnost konzultanta, treba uzeti u obzir: osobne atribute konzultanta, bitne izobrazbe, znanja i vještine potrebne za postizanje ciljeva organizacije u pogledu sustava upravljanja, radno iskustvo i etičko ponašanje.
Organizacija bi pri izboru konzultanta trebala uzeti u obzir ima li konzultant odgovarajuću osposobljenost prikladnu području usluga konzultiranja za koje ga se bira.
Osposobljenost podrazumijeva znanja i vještine koja su specifične za upravljanje kvalitetom i specifične organizaciji, osobni atributi, izobrazba, znanja, vještine i radno iskustvo, održavanje i poboljšavanje osposobljenosti.
Osobni atributi konzultanta obuhvaćaju: etičnost, pažljivost, opažajnost, svestranost, ustrajnost, odlučnost, samopouzdanost, komunikativnost, praktičnost, odgovornost i poticajnost.
Nadalje, konzultanti za sustav upravljanja kvalitetom trebali bi imati opća znanja o:
- sustavima normizacije, certifikacije i akreditacije na nacionalnoj i međunarodnoj razini;
- procesima i postupcima u nacionalnoj certifikaciji proizvoda, sustava i osoblja.
U pogledu znanja i vještina specifičnih za organizaciju, bitne stvari kojima konzultant treba vladati su: zakonski i upravni zahtjevi, zahtjevi za proizvod, proces i organizaciju te praksa upravljanja.
Radno iskustvo konzultanta također treba uzeti u obzir.
Organizacija pri izboru konzultanta treba uzeti u obzir i određene etičke osobine konzultanta koje se tiču:
- izbjegavanja ili poticanja sukoba interesa;
- čuvanja povjerljivosti informacija;
- neovisnosti od drugih važnih organizacija (certifikacijskih ili akreditacijskih);
- nepristranosti pri izboru certifikacijskih tijela;
- itd.

5 Uporaba usluga konzultanta za sustav upravljanja kvalitetom
Konzultantske usluge koje može zatražiti neka organizacija mogu obuhvaćati:
- definiranje ciljeva i zahtjeva;
- početno vrednovanje;
- planiranje;
- dizajn i razvoj;
- uspostavu;
- vrednovanje;
- neprestana izobrazba i održavanje;
- poboljšavanje.
Organizacija treba osigurati da se s konzultantom ugovore usluge na način da je jasno područje rada konzultanta.
Konzutantske usluge trebaju biti primjerene s kulturom organizacije, osposobljenostima njenih zaposlenih i postojećim procesima i/ili dokumentacijom.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće