Srijeda 24 Tra 2024
Ispis

HRN EN ISO 50001:2012

Naslov norme
HRN EN ISO 50001:2012
Sustavi upravljanja energijom - Zahtjevi s uputama za uporabu
(ISO 50001:2011; EN ISO 50001:2011)

Područje primjene
Ova norma određuje zahtjeve sustava upravljanja energijom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Energetska učinkovitost predstavlja važno područje za svaku organizaciju, pomoću ove norme se uspostavlja učinkovit sustav upravljanja energijom.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Zahtjevi za sustav upravljanja energijom

Kratki pregled norme
4 Zahtjevi za sustav upravljanja energijom
Norma određuje opće zahtjeve uspostavljanja sustava upravljanja energijom kroz točku norme 4.1.
Norma propisuje odgovornost uprave organizacije koja uvodi sustav upravljanja energijom. Organizacija mora uspostaviti svoju politiku upravljanja sukladno ovoj normi.
Zahtjevi za upravu su opisani u točki norme 4.2.
Norma propisuje kako uprava mora imati propisanu i dokumentiranu politiku u kojoj mora biti opisano područje djelovanja, politika upravljanja
energijom mora biti sukladna ostalim sustavima upravljanja.
Norma zahtjeva da organizacija ima dokumentirane postupke i procedure koji su važni za uspostavu učunkovitog sustava upravljanja.
Organizacija mora identificirati opremu, prostorije i osoblje koje djeluju u sustavu upravljanja energijom.
Organizacija mora odrediti dužnosti i zadatke za svo osoblje koje sudjeluje u energetskoj učinkovitosti.
Organizacija mora djelovati prema zakonskim propisima svoje zemlje.
Norma propisuje kako se mora zapošljavati osposobljeno osoblje koje će postići ciljeve koje je utvrdila uprava za što boljom energetskom učinkovitosti.
Osoblje mora biti kontinuirano pod nadzorom, osoblju se mora omogućiti adekvatna izobrazba.
Norma propisuje kako se moraju utvrditi sve radnje koje pomažu uspostavljanju sustava upravljanja energijom i boljom energetskom učinkovitosti organizacije.
Norma u točci 4.5 propisuje koju sve dokumentaciju mora posjedovati organizacija koja primjenjuje ovu normu. Neki od zahtjeva se odnose na izjavu o
politici upravljanja energijom, propisanim ciljevima upravljanja energijom, planiranju aktivnosti, dokumentiranim postupcima i radnim uputama, itd.
Sva dokumentacija sustava upravljanja energijom se mora na odgovrajaći način čuvati i mora biti propisano upravljanje dokumentima.
Norma također naglašava veliku važnost komunikacije unutar organizacije kako bi se uspostavio učinkovit sustav upravljanja.
U točci 4.6 norma propisuje važnost uspostavljanja monitoringa, mjerenja i analiza koje mora provoditi organizacija.
Svi zapisi o nadzorima, provjerama i analizama se moraju čuvati.
Norma zahtjeva da organizacija provodi unutrašnji audit svog sustava upravljanja energijom.
Organizacija mora imati uspostavljeni sustav upravljanja nesukladnostima, korektivnim radnjama, popravnim radnjama i preventivnim radnjama.
Norma također propisuje kako organizacija mora uspostaviti upravljanje poboljšanjima i kontinuirano poboljšavati rad svoje organizacije.
U točci 4.7 norma propisuje kako organizacija mora provoditi upravinu ocjenu, odnosno kako uprava organizacije mora ocjenjivati svoj sustav upravljanja energijom koji je uspostavljen prema ovoj normi.
Norma propisuje ulazne i izlazne podatke koje organizacija mora koristiti za upravinu ocjenu.

Na kraju norme se nalazi dodatak koji pomaže u tumačenju kako primjenjivati ovu normu i što bolje zadovoljiti zahtjeve ove norme.

Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće