Srijeda 24 Tra 2024
Ispis

HRN EN ISO 9004:2010

Naslov norme
HRN EN ISO 9004:2010
Upravljanje u svrhu trajne uspješnosti organizacije – Pristup upravljanju kvalitetom
(ISO 9004:2009; EN ISO 9004:2009)

Područje primjene
Ova međunarodna norma služi kao uputa organizacijama kao podrška za postizanje održivog uspjeha pristupom upravljanja kvalitetom. Primjenjiva je na sve organizacije bez obzira na veličinu, vrstu ili aktivnosti kojima se ona bavi.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Upravljanje održivim uspjehom organizacije
5 Strategija i politika
6 Upravljanje resursima
7 Upravljanje procesom
8 Monitoring, mjerenje, analiza i preispitivanje
9 Poboljšavanje, inovacije i učenje


Kratki pregled norme
4 Upravljanje održivim uspjehom organizacije
Kako bi organizacija postigla održivi uspjeh, najviša uprava mora usvojiti pristup upravljanja kvalitetom. Organizacija treba razviti takav sustav upravljanja kvalitetom da se osigura:
- dovoljna uporaba resursa
- odlučivanje na temelju činjenica
- fokus za zadovoljstvu kupca.
Organizacija može postići održivi uspjeh neprekidnim ispunjavanjem potreba i očekivanja zainteresiranih strana na uravnoteženi način kroz duže vremensko razdoblje.
Okruženje organizacije stalno se mijenja i ono se treba pratiti od strane organizacije kako bi ona mogla pravovaljano dati potreban odgovor.
Zainteresirane strane su pojedinci ili drugi entiteti koji pridonose dodanoj vrijednosti organizacije i stoga su zainteresirani za njene aktivnosti.
Očekivanja kupaca su kvaliteta, cijena i isporuka. Očekivanja vlasnika ili dioničara su održiva profitabilnost i transparentnost. Očekivanja osoblja organizacije su dobro radno okruženje, sigurnost posla, priznavanje i nagrađivanje. Očekivanja dobavljača i partnera su međusobna korist i kontinuitet. Očekivanja društva su zaštita okoliša, etičko ponašanje, sukladnost s propisima.

5 Strategija i politika
S ciljem postizanja održivog uspjeha, najviše organizacija treba uspostaviti i održavati misiju, viziju i vrijednosti. Ovo se treba razjasniti, razumjeti, prihvatiti i poduprijeti od strane osoblja i zainteresiranih strana.
Najviša uprava treba postaviti strategiju i politiku jasno tako da se postignu misija, vizija i vrijednosti. Organizacija treba raditi na razvoju strategije i politike te ih učinkoviti iskomunicirati.

6 Upravljanje resursima
Organizacija treba prepoznati unutrašnje i vanjske resurse potrebe za postizanje ciljeva u kraćem i duljem vremenskom razdoblju. Politike i upravljanje resursima treba biti dosljedno sa strategijom organizacije.
Resursi obuhvaćaju: osoblje, financije, znanja, opremu, prostore, materijale, energiju. Oni se trebaju upotrebljavati učinkovito i djelotvorno. Potrebno je definirati procese tako da se ti resursi osiguraju, raspodjeljuju, prate, vrednuju, optimiraju, održavaju i zaštite.
U ovom poglavlju norma upućuje na načine kako se sve ovo može ostvariti i o čemu sve treba voditi računa i kako.

7 Upravljanje procesom
Procesi su specifični za svaku organizaciju pojedinačno i različiti su ovisno o vrsti, veličini i razini zrelosti organizacije. Stoga se shodno tome trebaju i planirati unutar neke organizacije (uzimaju te elemente u obzir).
Organizacija treba osigurati proaktivno upravljanje svim procesima, uključujući outsourcing, tako da osigura njihovu učinkovitost i djelotvornost kako bi postigla svoje ciljeve. To se može postići tako da se primijeni procesni pristup koji uključuje uspostavu procesa, međuovisnosti, ograničenja i dijeljenje resursa.
Procesi i njihovi međuodnosi trebaju se preispitivati na prikladan način. Procesima se treba upravljati kao sustavom stvarajući i razumijevajući mrežu procesa, njezine dijelove i međudjelovanja. Drugim riječima, organizacija bi trebala primijeniti sustavski pristup upravljanju.

8 Monitoring, mjerenje, analiza i preispitivanje
Da bi postigla održivi uspjeh u stalno promjenjivom i nesigurnom okruženju, organizacija treba pratiti, mjeriti, analizirati i preispitivati svoje djelovanje.
Monitoring treba poslužiti radi prikupljanja svih potrebnih informacija korisnih za organizaciju u njenom okruženju. Mjerenja služe za praćenje napretka organizacije u postizanju misije, vizije, politika, strategija i ciljeva. Čimbenici koji su pod kontrolom organizacije i koji su kritični za održivi uspjeh trebaju se podvrgnuti mjerenjima i prepoznati kao ključni indikatori djelotvornosti (key performance idicators, KPIs).
Unutrašnji auditi se trebaju provoditi redovito, a osoblje koje ga provodi treba biti neovisno o poslu kojeg auditira. Njima se treba ocijeniti primjena i učinkovitost sustava upravljanja. Osim toga, organizacija treba primjenjivati samoocjenjivanje i benchmarking kao dio svojih aktivnosti.

9 Poboljšavanje, inovacije i učenje
Ovisno o okruženju organizacije, poboljšana i inovacije mogu biti nužna za održivi uspjeh. Učenje daje osnovu za učinkovito i djelotvorno poboljšanje i inovacije.
Poboljšavanje, inovacije i učenje može se primijeniti na proizvode, procese, organizacijske strukture, sustave upravljanja, ljudske aspekte i kulturu, infrastrukturu, radno okruženje i tehnologiju, odnose sa zainteresiranim stranama.
Osnova za učinkovito i djelotvorno poboljšavanje, inovacije i učenje su sposobnost i osposobljavanje osoblja da donosi prosudbe na temelju analize podataka i usvojenih znanja.


Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
25 TUV
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće