Utorak 07 Pro 2021
Ispis

Planiranje izobrazbe zaposlenika

izobrazbaKroz primjer zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2009 donosimo savjete o provođenju izobrazbe koji se mogu primjeniti za sve organizacije koje primjenjuju ovu normu. Također se ovi savjeti za provedbu izobrazbe mogu primjeniti i za ostale sustave upravljanja. Osoblje odnosno zaposlenici koji rade u nekoj organizaciji čine tu organizaciju. Zaposlenici su najznačajniji dio svih sustava upravljanja.

Ako organizacija zapošljava dovoljan broj osposobljenog
osoblja sa odgovarajućom izobrazbom, strukom i dobrim osobnim karakteristikama tada može uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom na najbolji mogući način. Da biste imali osposobljeno osoblje potrebno je organizirati kontinuiranu izobrazbu.

Zahtjev 6.2.2 b) norme HRN EN ISO 9001:2009 glasi:
"Organizacija mora gdje je primjenjivo, osiguravati izobrazbu ili poduzimati druge radnje kako bi se postigla potrebna stručnost."

Ovdje dajemo savjet kako na najbolji način zadovoljiti ovaj zahtjev norme. Svrha ovog zahtjeva je da organizacija ima zaposlene stručne i osposobljene djelatnike. Uvijek se kreće od uprave koja u ovom slučaju treba imenovati osobu koja će biti zadužena za izobrazbu osoblja. Imenovana osoba prvo kreće od popisa osoblja sa njihovim zaduženjima. Moraju se znati dužnosti i odgovornost za svakog zaposlenika. Prema tom popisu se izrađuje plan izobrazbe za svaku godinu. Plan izobrazbe uklopite u svoj sustav upravljanja, odnosno dodjelite mu oznaku prema vašem upravljanju dokumentima. Najbolje ga je izrađivati na početku godine i na kraju godine provjeriti realizaciju plana. Naravno da ne možete znati koji će se sve seminari, tečajevi, konferencije itd. održavati u godini dana,  ali možete planirati izobrazbu za koju znate da će se odvijati. U planiranje izobrazbe uključite i vašu internu izobrazbu. Plan izobrazbe je potrebno nadopunjavati tijekom godine, najbolje ga je napraviti u formi tablice gdje se upisuju podaci za svaki mjesec. Ovdje je primjer izgleda obrasca za planiranje izobrazbe.
Planiranje izobrazbe zaposlenika obrazac
Zadatak imenovane osobe za izobrazbu djelatnika je da kontinuirano prati koji se sve seminari, tečajevi, konferencije i ostali događaji održavaju.
Osnovna podjela izobrazbe je na stručni i sustavni dio. U stručni dio izobrazbe spada izobrazba iz područja vaše djelatnosti, u sustavni dio spada izobrazba iz područja upravljanja kvalitetom. Prema odobrenom planu izobrazbe vaši zaposlenici se šalju na seminare vezane uz struku koju rade i na seminare vezane uz sustav upravljanja kvalitetom. Na kraju svake izobrazbe potrebno je provesti vrednovanje učinkovitosti. Važno je da svaka izobrazba ima svrhu i da su zaposlenici imali koristi od pohađane izobrazbe.

Na kraju godine uprava vaše organizacije provjerava realizaciju izobrazbe i na temelju uvida u realizaciju može planirati izobrazbu za sljedeću godinu. Nakon nekoliko godina kontinuirane izobrazbe djelatnika moći ćete napraviti analizu provedenih izobrazbi. Kroz provedenu analizu saznati ćete koliko se često provode izobrazbe, jesu li učinkovite, koji zaposlenici idu često na izobrazbe, a koji rijetko. Na temelju rezultata analize moći ćete poboljšavati svoj sustav upravljanja kroz neprestano poboljšavanje organiziranja izobrazbe vaših zaposlenika.

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće