Utorak 07 Pro 2021
Ispis

Kako provesti unutrašnji audit

interni auditUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije. Ovdje ćemo iznijeti nekoliko pravila i savjeta za što uspješnijim provođenjem unutrašnjeg audita.

Prvo je potrebno dodijeliti Odgovornost za provođenja unutrašnjih audita.
Za planiranje i organizaciju zadužuje se predstavnik za kvalitetu (quality manager). Unutrašnji auditi se moraju planirati na godišnjoj razini. To je najbolje učiniti početkom godine. Unutrašnji audit je potrebno obaviti najmanje jednom godišnje. Razmislite želite li ga provesti u jednom danu ili u nekoliko dana tijekom godine. Potrebno je izraditi obrazac za planiranje godišnjih unutrašnjih audita.

Nakon što ste isplanirali u kojem dijelu godine ćete provesti interni audit potrebno je napraviti plan/program tog internog audita. U tom planu ćete upisati datum provedbe audita, satnicu provedbe, dijelove svoga sustava upravljanja koje ćete auditirati i imena internih auditora koji će ga provesti.

Najvažniji dio je tko će provesti interni audit, jesu li interni auditori dovoljno osposobljeni. Potrebno je napraviti bazu internih auditora koji mogu provoditi interne audite u vašoj organizaciji. Interni auditori moraju proći izobrazbu za provođenje internih audita. Ona se sastoji od dva dijela. Prvi dio je izobrazba o tehnikama auditiranja i načinima provođenja internog audita. Drugi dio je izobrazba o odgovarajućoj normi odnosno sustavu upravljanja prema kojoj će se provesti interni audit. Nakon što ste pronašli osposobljene interne auditore ili poslali svoje djelatnike na osposobljavanje sastavite popis internih auditora i odredite tko će među njima biti vodeći interni auditor.

Internim auditorima se prepušta da provedu audit i oni sastavljaju zapise o internom auditu. Zapisi mogu biti u raznim oblicima, najbolje je napraviti upitnik prema normi prema kojoj se auditira. Auditori prolaze sva poglavlja norme i upisuju što su pogledali i jesu li pronašli nesukladnosti. Nakon provedenog internog audita vodeći interni auditor sastavlja izvještaj o provedbi internog audita na temelju zapisa koje su izradili auditori tijekom auditiranja. U izvještaju je potrebno navesti sve podatke o internom auditu, sve nalaze internog audita i sve pronađene nesukladnosti. Na kraju se potvrđuje ili ne potvrđuje funkcioniranje sustava upravljanja u auditiranom dijelu.

Nesukladnosti koje se pronađu se rješavaju prema postupcima koje je propisala vaša organizacija. Izvršavaju se popravne radnje i na kraju se provodi vrednovanje učinkovitosti provedenih popravnih radnji. Sa provođenjem popravnih radnji i potvrdom njihove učinkovitosti završava interni audit i dokaz da uspješno primjenjujete sustav upravljanja koji ste uspostavili.

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M
24

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

TQV

NAJČITANIJE

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

EG

LINKOVI

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće