Četvrtak 01 Lip 2023
Ispis

Razgovor s Rankom Režekom

RezekRazgovarali smo s gospodinom Rankom Režekom direktorom tvrtke Det Norske Veritas Adriatica d.o.o..
Molimo Vas, predstavite se čitateljima portala Svijet kvalitete.
Pridružio sam se DNV-u prije nešto više od godinu dana na mjestu Country Managera za Adriatic regiju. Svojim dosadašnjim iskustvom na rukovodećim pozicijama prodajnog odjela u telekomunikacijskoj industriji te prije toga u IT industriji, iskustvom u edukacijskim institucijama donosim drugačiji pristup poslovanju u svijetu kvalitete. Želja mi je tržištu ponuditi korisnički orijentiran DNV sa mnogim dodatnim vrijednostima u sklopu postojećih usluga, biti inovator u novim uslugama i lider u ponudi individualno krojenih usluga.

Od kada je DNV prisutan u Hrvatskoj?
DNV je u Hrvatskoj prisutan već više od 40 godina. Što se certifikacijskih aktivnosti tiče, one su započete tokom 90-ih i od tada u tom području naših aktivnosti ostvarujemo stabilan rast.

Koliko imate zaposlenika?
U Hrvatskoj trenutno imamo 18 zaposlenika, no u aktivnosti certifikacije direktno je uključeno 8 zaposlenih. Važno je napomenuti da uz svoje stalno zaposlene imamo mrežu aktivnih stalnih vanjskih suradnika kojih je više od 20 na području Hrvatske.

Koja tržišta svojim djelovanjem pokriva Det Norske Veritas Adriatica?
Uz tržište Hrvatske, ured u Zagrebu obavlja sve aktivnosti povezane s certifikacijom sustava upravljanja i edukacijama na još 5 okolnih tržišta. To su Slovenija, Srbija, BiH, Makedonija i Crna Gora. Na tim smo tržištima prisutni i aktivni znatno manje no u Hrvatskoj, međutim, u idućim godinama planiramo značajniji rast i razvoj poslovanja upravo u tim zemljama.
Ono što želimo postići svojim djelovanjem na svim tržištima izvan Hrvatske nije samo povećanje broja certificiranih tvrtki, već prenošenje iskustava vezanih za sustave iz Hrvatske u ostale zemlje okruženja koje još uvijek nisu dio EU, a svoje poslovanje planiraju i dalje razvijati u Hrvatskoj koja će uskoro biti dio tog velikog tržišta. Nažalost, naša dosadašnja iskustva pokazuju popriličnu nespremnost na veliku količinu zahtjeva koji te tvrtke očekuju. To se osobito odnosi na proizvođače.
Naše djelovanje i utjecaj na tržištima izvan Hrvatske bazira se uglavnom na ograničenoj mreži partnera na tim tržištima. U idućim ćemo razdobljima vrlo aktivno raditi na proširenju partnerske mreže kako bismo postigli sličnu sinergiju kakvu smo uspjeli postići na brojnim svjetskim tržištima na kojima DNV nema svoj ured. U tom se pogledu i dalje planiramo rukovoditi isključivo visokom kvalitetom usluge i integritetom, a ne isključivo brzim povećanjem udjela na tržištu. Uvjereni smo da je to put koji će kompanije i dalje prepoznati kao jedini ispravan.

Koja je vizija vaše tvrtke?
Vizija DNV-a je Globalni utjecaj za sigurnu i održivu budućnost. Ta se vizija na različite načine provlači kroz sve naše aktivnosti i to ne samo one iz područja certifikacije, već kroz sve usluge koje DNV nudi. Možemo reći da su aktivnosti certifikacije samo jedna vrsta potvrde prema tržištu da kompanija koja se odluči posjedovati certifikat želi demonstrirati svoju predanost održivom razvoju. Mi im svojim djelovanjem upravo u tome i pomažemo.

Tko su vaši klijenti?
Naši su klijenti tvrtke koje bilo zbog potrebe identificirane od strane uprave ili zbog zahtjeva tržišta žele provoditi svoje poslovne aktivnosti prema najboljoj svjetskoj praksi. U najvećem broju to su tvrtke proizvođači i tvrtke izvoznici koji su u svom poslovanju izloženi određenim višim rizicima koje žele imati pod kontrolom. Dodatno sve češći zahtjevi koji dolaze sa tržišta su procjene sustava dobavljača kod kojih realno i počinje proces kvalitete na putu prema krajnjem potrošaču odnosno korisniku.

Kako ocjenjujete hrvatsko tržište?
S obzirom na trenutnu makroekonomsku situaciju možemo reći da je tržište ponajviše orijentirano na potražnju za osnovnim uslugama iz područja certifikacije sustava upravljanja, dakle na sustave upravljanja kvalitetom, okolišem, sigurnošću informacija te zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. No, u zadnje je vrijeme primjetan porast broja tvrtki na hrvatskom tržištu koje su zainteresirane za različite vrste neovisnih procjena koje im daju informacije o područjima rizika unutar sustava. To, recimo to tako buđenje svijesti, mogli bismo pripisati skorom ulasku Hrvatske u EU, za što se neke kompanije očito žele dobro pripremiti.

Pojasnite čitateljima postupak certifikacije?
U svim se aktivnostima koje DNV provodi u svijetu vodimo principom upravljanja rizicima. Isti taj princip ugrađen je i u naše usluge certifikacije sustava upravljanja.
Postupak certifikacije sastoji se od nekoliko koraka. Prvi od njih bio bi pregled dokumentacije i inicijalna posjeta. Ta se aktivnost odvija na lokaciji tvrtke i cilj joj je provjera usklađenosti dokumentacije sa zadanim zahtjevima norme te provjera na licu mjesta kako se zaista provodi i demonstrira ispunjenje zahtjeva zadanih normom. Kao rezultat te aktivnosti DNV izdaje izvještaj koji uključuje pronalaske i zaključke te predstavlja upravi koja je područja potrebno dodatno uskladiti sa zahtjevima norme kako bi se osigurali preduvjeti za certifikacijski audit. Idući korak je sam certifikacijski audit koji pak ima za cilj detaljno procijeniti usklađenost sa zahtjevima zadane norme. Ukoliko se tokom aktivnosti certifikacijskog audita ne pronađe neka značajnija odstupanja izvještaji prolaze tehnički pregled nakon čega se izdaje certifikat.
U sam postupak certifikacije kao obavezan korak svakako treba uključiti i edukaciju zaposlenika, što je i jedan od zahtjeva norme. Cilj je tih edukacija osigurati da će osposobljeni pojedinci unutar tvrtke biti u mogućnosti pratiti provođenje svih potrebnih aktivnosti za održavanje sustava tokom godine.

Opišite vaš način rada?
DNV je još 2003. godine značajno unaprijedio svoje metode auditiranja sustava upravljanja. Kao što sam već spomenuo, te su metode priznate i odobrene od svih relevantnih svjetskih organizacija i tijela i njihova je jedinstvenost u činjenici da se auditi i izvještavanje uprave ne provode samo po zahtjevima određenih normi, već se cjelokupan pristup oslanja na rizike s kojima se tvrtka susreće u svom poslovanju. Naš je zadatak da zajedno s tvrtkom tokom certifikacijskih aktivnosti procjenjujemo koja su područja od posebne važnosti za upravu nakon čega svojim stručnim znanjima procjenjujemo potencijalne opasnosti i prepreke za ostvarenje poslovnih ciljeva. Ta se metoda naziva Risk Based CertificationTM. Upravo zahvaljujući toj naprednoj metodi DNV je u proteklih desetak godina ostvario značajan rast u području certifikacijskih usluga u svijetu.

pic r

Kakvi su vam planovi za budućnost?
Naši su planovi vrlo ambiciozni i uglavnom se odnose na smjer kojim se DNV već dulje vrijeme kreće, a to je čitava lepeza usluga iz područja održivosti i osiguranja održivog razvoja. Tu ne govorimo samo o uslugama iz područja certifikacije sustava upravljanja već o umreženosti svih aktivnosti i znanja kojima raspolažemo kao DNV Grupa. Uzevši u obzir da su nam najznačajniji klijenti upravo one kompanije koje svojim djelovanjem na neki način određuju i našu budućnost  – kompanije iz energetskog sektora, prehrambenog, zdravstvenog, transportnog sektora-  ponosni smo što ćemo im svojim uslugama i znanjem i u budućnosti pomagati u izgradnji održive zajedničke budućnosti.

Zahvaljujemo na sudjelovanju u razgovoru.
Također se osobno želim zahvaliti na ovom razgovoru Svijetu kvalitete, portalu koji našem tržištu nudi svježi, potpuno novi i cijelokupan pristup na edukativan i informativan način o kvaliteti bez koje moderna kompanija ne može biti prilagođena sve rigoroznijim zahtjevima globalnog tržišta kojem pristupamo.


Izvor:SVIJET KVALITETE

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće