Ponedjeljak 15 Kol 2022
Ispis

Nacrt odbora trećeg izdanja međunarodne norme ISO/IEC 17025

isoies17025U tijeku je revizija međunarodne norme ISO/IEC 17025 (treće izdanje), koja daje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Međunarodna norma HRN EN ISO/IEC 17025:2007, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija najbolji je alat za laboratorije koji žele dokazati svoju osposobljenost za ispitivanja ili umjeravanja koja provode. Aktualno je peto hrvatsko izdanje norme koje je analogno drugom izdanju ISO/IEC norme. Prvo međunarodno izdanje norme ISO/IEC 17025 objavljeno je 1998. godine, a drugo izdanje te norme objavljeno je 2005. godine. U tijeku je rad na trećem izdanju prilikom čega će se u potpunosti promijeniti koncept norme, jer će se uskladiti s drugim normama niza ISO/IEC 17025ff.

Na reviziji norme radi ISO radna skupina – ISO/CASCO WG44 – koja je već objavila drugi nacrt odbora (committee draft, ''CD'') kojim se novo izdanje norme sve više približuje svom konačnom obliku. CD2 ISO/IEC 17025 ima sljedeća poglavlja:
1.    Područje primjene
2.    Upućivanje na druge norme
3.    Nazivi i definicije
4.    Opći zahtjevi
5.    Strukturalni zahtjevi
6.    Zahtjevi za resurse
7.    Procesni zahtjevi
8.    Zahtjevi sustava upravljanja.

Iz samog sadržaja norme vidljivo je da se napušta stari koncept prema kojemu su zahtjevi norme praktički podijeljeni na dva dijela: zahtjeve koji se tiču upravljanja (poglavlje 4) i tehničke zahtjeve (poglavlje 5). U nacrtu norme se daju i neke posebne definicije, pa se tako laboratorij definira kao tijelo koje provodi jednu ili više od sljedećih radnji: umjeravanja, ispitivanja i uzorkovanja povezana s naknadnim umjeravanjima ili ispitivanjima.

isoiec17025defNovo izdanje donosi neke nove zahtjeve, a koji se prvenstveno tiču nepristranosti. U aktualnom izdanju norme nepristranost se spominje samo u točki 4.1.5 d), dok se u prijedlogu novog izdanja daje osobit naglasak na zahtjeve za nepristranost u mnogim točkama povezanim s različitim aktivnostima laboratorija. Posebno su ti zahtjevi istaknuti u poglavlju 4, točki 4.1 - Nepristranost.
Neki zahtjevi su pojačani, osobito u tehničkom dijelu norme, neki su preinačeni, a neki su precizniji i usklađeni s višegodišnjom praksom laboratorija koji su koristili ovu normu kao svoju osnovu. Tako se u prijedlogu novog izdanja norme stavlja naglasak npr. na valjanost referentnih materijala, razrađena su ovlaštenja osoblja, razrađena je analiza rezultata (izjave o sukladnosti, mišljenja i tumačenja), proširenje su mogućnosti kontrole kvalitete, prošireni su zahtjevi za elektroničko upravljanje podacima i drugo. Svi zahtjevi koji se tiču laboratorijskog procesa i s njim povezanih radnji svrstani su u poglavlju 7.

isoiec17025naslov
Zahtjevi koji se tiču upravljanja dani su u poglavlju 8. Oni ne obuhvaćaju u potpunosti ono što obuhvaća poglavlje 4 aktualne norme, nego je bitno različito. Kao i za druga tijela za ocjenjivanje sukladnosti nudi se opcija A i opcija B, tj. da laboratorij uspostavi vlastiti sustav upravljanja ili da koristi (postojeći) sustav prema HRN EN ISO 9001. Zahtjevi koji se tiču upravljanja puno manje su detaljni nego što su to u aktualnom izdanju norme, a slijedom revizije HRN EN ISO 9001:2015 neke su stvari preinačene i prilagođene novim iskustvima u pogledu upravljanja kvalitetom. Tako više ne postoje zahtjevi za preventivne radnje nego su razrađeni zahtjevi koji se tiču rizika i mogućnosti/prilika za poboljšanje.
Međutim, trenutno ipak nacrt odbora nove norme ISO/IEC 17025 ne podržava pojam 'dokumentirane informacije' poput HRN EN ISO 9001:2015 nego ostaje pri starom obliku koja razlikuje 'dokumente' i 'zapise'.

Sve u svemu, do konačnog trećeg izdanja norme moguće su još razne izmjene u samim zahtjevima i usklađivanja s drugim normama i praksama, ali je za pretpostaviti da će se to odvijati unutar predložene nove strukture norme.
Ciljani datum objavljivanja norme je 31. svibnja 2017. godine. 


 
  

Izvor: ISO

1
17
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

NAJČITANIJE

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

HMD ČASOPIS

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće