Četvrtak 01 Lip 2023
Ispis

Predstavljamo BATA-u

BATA1BATA - Institut za akreditiranje BiH radi na poslovima akreditiranja tijela za ocjenjivanje sukladnosti na temelju Zakona o akreditiranju BiH, kao i Zakona o osnivanju Instituta za akreditiranje BiH. Kroz ispunjavanje zahtjeva norme BAS ISO/IEC 17011, EA pravila, ILAC pravila i IAF pravila te Uredbe (EC) 765/2008 BATA stvara pretpostavke za učinkovito djelovanje sustava akreditiranja Bosne i Hercegovine. BATA, akreditacijsko tijelo Bosne i Hercegovine, sudjeluje u radu europskih (EA – European co-operation for Accreditation) i međunarodnih organizacija za akreditaciju (ILAC - the International Laboratory Accreditation Cooperation).

Opširnije...

Ispis

Akreditacijska tijela članovi EA

članovi EAEuropska nacionalna akreditacijska tijela učlanjuju se u EA - European co-operation for Accreditation (Europska suradnja na akreditaciji). Članovi su podijeljeni u punopravne članove i pridružene članove. Trenutno se EA sastoji od 35 punopravnih članova i 13 pridruženih članova. EA je propisala kriterije koje moraju zadovoljavati punopravni i pridruženi članovi. Ovdje donosimo popis svih nacionalnih akreditacijskih tijela koja su punopravni i pridruženi članovi EA.

Opširnije...

Ispis

Tribina ISO Forum Croaticum - Hrvatska akreditacija 2003. - 2013.

HGKCentar za kvalitetu HGK organizira tribinu ISO FORUM CROATICUM, koja će se održati 18. lipnja 2013. u 13,00 sati, Velika dvorana Komore Zagreb, Draškovićeva 45/I, Zagreb. Tema tribine je Hrvatska akreditacija. Suorganizatori tribine su Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatski mjeriteljski institut, Hrvatsko društvo za kvalitetu, Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, Hrvatsko mjeriteljsko društvo i Udruga Hrvatski laboratoriji – CROLAB.

Opširnije...

Ispis

Naputak za ocjenitelje u bolničkim zdravstvenim ustanovama

naputak zObjavljujemo naputak za ocjenitelje koji ocjenjuju sustav osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite za bolničke zdravstvene ustanove koji je propisan u Pravilniku o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/11). Sustav osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite mora biti sukladan složenosti organizacije bolničke zdravstvene ustanove i zdravstvenih usluga koje se u njoj pružaju. Naputak prenosimo u cijelosti.

Opširnije...

Ispis

EA istaknute međulaboratorijske usporedbe

madjHrvatska akreditacijska agencija objavila je pozive za sudjelovanjem u međulaboratorijskim usporedbama u području ispitivanja odabranih tvari u riječnim sedimentima, u području ispitivanja pesticida u grožđu, i u području određivanja As, Cd, Pb i Hg u hrani za životinje. Organizatori međulaboratorijskih ispitivanja su IRMM - The Institute for Reference Materials and Measurements www.irmm.jrc i Quality Consult www.aqc.it. Zainteresirani za sudjelovanjima u ispitivanjima sposobnosti mogu se javiti HAA koordinatoru za međulaboratorijske usporedbe Zlatku Grgiću (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Opširnije...

Ispis

SA novo izdanje pravila akreditiranja

SA  p1SA - Slovenska akreditacija objavila je novo izdanje pravila naziva "Pravila postopka akreditiranja - S03". U pravilima su opisane obaveze SA i tijela za ocjenjivanje sukladnosti u postupku akreditacije. Opisana su područja akreditacije i vrste tijela koja se mogu akreditirati. U pravilima se nalaze zahtjevi za osposobljenost za laboratorije, inspekcijska tijela i certifikacijska tijela.

Opširnije...

Ispis

Svjetski dan akreditacije 2013.

svjet akr09. lipnja 2013. godine obilježava se Svjetski dan akreditacije. Svjetski dan akreditacije obilježava se svake godine sa svrhom podizanja svijesti o važnosti akreditacije i aktivnostima povezanim s akreditacijom. Organizatori su Međunarodni akreditacijski forum (International Accreditation Forum - IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation -ILAC). Ovogodišnja tema Svjetskog dana akreditacije je "Akreditacija olakšava svjetsku trgovinu" (Accreditation: Facilitating world trade).

Opširnije...

Ispis

BATA potisala ILAC MRA

bataBATA - Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine postao je potpisnik ILAC - International Laboratory Accreditation Co-operation MRA u području umjeravanja ISO/IEC 17025, ispitivanja ISO/IEC 17025 i inspekcije ISO/IEC 17020. Sporazum je potpisan 14. 01. 2013. godine.

Opširnije...

Ispis

Prekogranična akreditacija

pr akrPrekogranična akreditacija je postupak u kojem tijelo za ocjenjivanje sukladnosti zahtijeva akreditaciju od nacionalnog akreditacijskog tijela neke druge države. Zahtjevi za prekograničnu akreditaciju opisani su u Uredbi 765/2008/EC Setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation. Ova uredba propisuje ulogu akreditacijskih tijela i jedan dio uredbe se odnosi na regulaciju akreditiranja između država. Svaka država može imati samo jedno akreditacijsko tijelo. Svako akreditacijsko tijelo djeluje u svojoj državi, ali postoji mogućnost prekogranične akreditacije.

Opširnije...

Ispis

Prva akreditacija prema ISO/IEC 17043 u Hrvatskoj

HAA bPrenosimo obavijest Hrvatske akreditacijske agencije koja je akreditirala EKONERG - Institut za energetiku i zaštitu okoliša prema normi HRN EN ISO/IEC 17043:2010 - Ocjenjivanje sukladnosti - Opći zahtjevi za ispitivanje sposobnosti. Norma utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost organizatora ispitivanja sposobnosti u bilo kojem tehničkom području (ispitivanja, umjeravanja, inspekcije).

Opširnije...

Ispis

Novi dokumenti na hrvatskom jeziku

HAA bHrvatska akreditacijska agencija objavila je u rubrici Pravila i upute nove dokumente na hrvatskom jeziku. Dokumenti ILAC P9:11/2010, ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities i EA-4/18:2010, Guidance on the Level and Frequency of Proficiency Testing Participation prevedeni su na hrvatski, ILAC P9:11/2010, ILAC-ova politika o sudjelovanju u aktivnostima ispitivanja sposobnosti i EA-4/18 TA:2010, Upute o razini i učestalosti sudjelovanja u ispitivanjima sposobnosti.

Opširnije...

Ispis

IAF

IAF 0IAF - International Accreditation Forum (Međunarodni akreditacijski forum) je međunarodno udruženje akreditacijskih tijela za certifikaciju i ostalih tijela zainteresiranih za ocjenu sukladnosti u područjima sustava upravljanja, proizvoda, usluga, osoblja i ostalih sličnih područja u ocjenjivanju sukladnosti. Osnovan je 1993. godine u Sjedinjenim Američkim Državama.

Opširnije...

Ispis

Predstavljamo EA

EA1EA - European co-operation for Accreditation (Europska suradnja na akreditaciji) je neprofitno udruženje europskih nacionalnih akreditacijskih tijela osnovana 1997 godine. Uloga EA - European co-operation for Accreditation je definiranje, usklađivanje i izgradnja dosljednosti u akreditaciji u Europi osiguravanjem zajedničkog tumačenja norma na korist svojih članova i osiguravanje transparentnosti poslovanja akreditacijskih tijela.

Opširnije...

Ispis

Predstavljamo HAA

HAAHrvatska akreditacijska agencija je neovisna i neprofitna javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u Republici Hrvatskoj. Osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske, na temelju Zakona o akreditaciji (NNbr. 158/03) radi provedbe hrvatskog tehničkog zakonodavstva koje je usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije.

Opširnije...

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće