Četvrtak 01 Lip 2023
Ispis

Dvadeseta obljetnica osnivanja Europske suradnje na akreditaciji (EA)

eaU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Dvadeseta obljetnica osnivanja Europske suradnje na akreditaciji (EA)" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 1/2017) čiji je autor Mirko Vuković, dipl. ing. el.

U studenome 1997. godine osnovano je tijelo Europska suradnja na akreditaciji (European co-operation for Accreditation, EA) u svojemu sadašnjem obliku. Ona je nastala spajanjem dvaju tijela, Europske akreditacije za potvrđivanje (European Accreditation of Certification, EAC) i Europske suradnje na akreditaciji laboratorija (European co-operation for the Accreditation of Laboratories, EAL).

Spajanje tih tijela bilo je posljedica prakse koja je već u to vrijeme prevladavala u državama članicama tadašnje Europske zajednice da provođenje akreditacije laboratorija za umjeravanje (mjeriteljskih laboratorija) i ispitnih laboratorija, inspekcijskih i potvrdbenih tijela (koja se skupno nazivaju tijelima za ocjenu sukladnosti) provodi jedno priznato nacionalno akreditacijsko tijelo1. Taj je čin zaključen potpisom Memoranduma o razumijevanju. Akreditacija sve više služi tijelima koja donose propise i tržištu kao nepristran, neovisan i razvidan način ocjene mjerodavnosti tijela za ocjenu sukladnosti. Glavna je uloga EA-a osiguranje istovrijednosti i mjerodavnosti takvih tijela u Europi te na temelju međusobnih sporazuma o priznavanju poticanje razvitka svjetske mreže istovrijednosti kako bi se osigurao tehnički temelj za ostvarenje krilatice „jednom ispitano i potvrđeno – svugdje prihvaćeno“.

Kako bi se akreditacijskim tijelima omogućilo potpisivanje sporazuma o međusobnome priznavanju (Mutual Recognition Agreement, MRA), članovi EA-a podvrgavaju se međunarodnoj ocjeni koju provodi međunarodni ocjenjivački tim. Potpisnici MRA-a prihvaćaju istovrijednost izvještaja i potvrda o umjeravanju koje izdaju laboratoriji koje su akreditirali. U nastavku ćemo dati kratak prikaz razvitka akreditacijskoga sustava u EU-u te povijest razvitka sporazuma o međusobnome priznavanju.

Povijesni osvrt na razvitak akreditacijskoga sustava u Europskoj uniji
Želja za uklanjanjem tehničkih zapreka trgovini unutar EU-a koje potječu iz različitosti postupaka ispitivanja i umjeravanja dovela je do potreba za priznavanjem ispitnih rezultata i rezultata umjeravanja koje provode pojedinačni laboratoriji te prihvaćanja normiranih postupaka koji se upotrebljavaju pri mjerenjima i umjeravanjima. Kako bi se izbjegle višekratne ocjene, bilo je potrebno uspostaviti tijela za suradnju među umjernim laboratorijima te tijela za akreditaciju laboratorija. Stoga su kao rješenje koje bi bilo prihvatljivo za sve osnovana dva tijela za suradnju: Zapadnoeuropska suradnja na umjeravanju (Western European Calibration Co-operation, WECC) i Zapadnoeuropska suradnja na akreditaciji laboratorija (Western European Laboratory Accreditation Co-operation, WELAC). WECC je osnovan 1975. godine kao forum za suradnju između nacionalnih tijela za akreditaciju umjernih (mjeriteljskih) laboratorija u zapadnoj Europi. U radu toga foruma sudjelovale su osim Luksemburga sve države članice tadašnje Europske zajednice i države članice EFTA-e. Sustav akreditacije umjernih laboratorija u to je vrijeme u većini država bio dio nacionalnoga mjeriteljskog sustava ili s njime tijesno povezan.

WELAC je osnovan 1988. godine kao forum za suradnju između tijela za akreditaciju ispitnih laboratorija u zapadnoj Europi, a njegovi su članovi bili iz istih država kao i članovi WECC-a. Zbog činjenice da isti laboratoriji često djeluju i u područjima umjeravanja i ispitivanja te da u određenim područjima znanosti i tehnike nema oštre granice između umjeravanja i ispitivanja (na primjer u analitičkim laboratorijima) s vremenom je, kao posljedica daljnjega razvitka sustava akreditacije laboratorija i povećanja uloge tih sustava u društvu te nastojanja za poboljšanjem djelotvornosti, sniženjem troškova i ujednačivanjem postupaka akreditacije, u većini država došlo do objedinjavanja akreditacije umjernih i ispitnih laboratorija u jedinstveni nacionalni akreditacijski sustav. To je i na europskoj razini dovelo do spajanja WECC-a i WELAC-a i uspostavljanja EAL-a 31. svibnja 1994. godine. Zbog opće prakse koja je prevladavala u svijetu da u pojedinoj državi postoji samo jedno nacionalno akreditacijsko tijelo, prirodna je posljedica toga kretanja bilo i spajanje EAL-a2 i EAC-a3 u EA. Takvim su spajanjem riješeni problemi koji su se pojavljivali u slučajevima kad postoje određena preklapanja, npr. pri akreditaciji inspekcijskih tijela (prema normi ISO/IEC 17020), akreditaciji tijela koja djeluju u području ocjene sukladnosti prema europskim direktivama i akreditaciji tijela za potvrđivanje proizvoda (prema normi ISO/IEC 17065), pri čemu i akreditacija laboratorija ima određenu ulogu. EAL i EAC već su prije spajanja osnovali Odbor za usklađivanje, koji je bio zadužen za usklađivanje različitih postupaka koje su upotrebljavali EAL i EAC.

Svrha akreditacije laboratorija
Akreditacija laboratorija provodi se radi poboljšanja položaja na tržištu i povećanja konkurentnosti kako bi se vanjskim provjeravanjem djelotvornosti, ispravnosti i točnosti postupaka u laboratoriju dokazala kakvoća i tehnička mjerodavnost laboratorija. Opći kriteriji koje treba ispuniti akreditirani laboratorij utvrđeni su u normi ISO/IEC 17025. U te je kriterije također uključen sustav upavljanja kakvoćom prema normi ISO 9001 u onoj mjeri u kojoj se ta norma primjenjuje na laboratorije. Važan aspekt norme ISO/IEC 17025 odnosi se na tehničku sposobnost. Postupak ocjene laboratorija prema tome obuhvaća pažljivo razmatranje stručne osposobljenosti osoblja laboratorija, tehničkih mogućnosti (opreme, instalacija), uvjeta okoliša u laboratoriju (nadzor nad temperaturom i vlažnošću, elektromagnetskim smetnjama itd.), mjerenih i ispitnih postupaka ili postupaka koji se upotrebljavaju u analizama i njima pridruženih izračuna bilance nesigurnosti (skupa podataka iz kojih se određuje mjerna nesigurnost), rezultata međulaboratorijskih usporedba i provjere sposobnosti.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 1/2017). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

1
17
Siq N
10
Dnv L Nov
16 1
5
8
4
Crolablogo
13
TUV Logo N
11
Adria Logo
HGK Grb
24 M
Icr M

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

METROTEKA

SIQ

NAJČITANIJE

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

MENADŽMENT

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće