Ispis

Razgovor s profesoricom Šteficom Cerjan Stefanović

Kreirano Nedjelja, 28 Travanj 2013 17:25
Hitovi: 7133

cerjanRazgovarali smo s prof. dr. sc. Šteficom Cerjan Stefanović predsjednicom CROLAB-a Udruge hrvatskih laboratorija.
Molimo Vas, predstavite se čitateljima portala Svijet kvalitete.
Rođena sam Zagrepčanka, završila Klasičnu gimnaziju i Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Magistrirala i doktorirala na području prirodnih znanosti, zaposila se na FKIT-u i prošla sva zvanja od asistenta do profesora u trajnom zvanju, područje Analitičke kemije. Razvila sam niz novih kolegija vezanih uz kemometriju, zaštitu okoliša i nove materije na diplomskom i doktorskom studiju.

Objavila sam preko 80 znanstvenih CC radova, stotinjak ostalih radova, urednica sam IUPAC ovog prijevoda : Kromatografsko nazivlje, autrica: Osnova analitičke kemije, te skripta: Ionska kromatografija i Prirodni zeoliti. Osnovala sam 1998.g. ŠKOLU IONSKE KROMATOGRAFIJE kao međunarodnu konferenciju, koja se i danas održava. Na konferenciji   se provode međulaboratorijska ispitvanja voda  od preko 30 laboratorija iz regije. Rado sam predavala, surađivala sa studentima i vodila preko 60 diplomskih radova, 20 magistarskih i  15 doktoranata, a svi su oni  danas vrhunski stručnjaci s kojima sam nastavila surađivati. Vodila sam niz nacionalnih i bilateralnih projekata, te EUREKA projekat. Osnivačica sam AMACIZ-a, čiji sam i danas aktivni član i kao slikar i planinar dobila sam nagradu FKIT-a „ Franjo Hanaman“. Umirovljena sam 2009. godine i potpuno sam  se posvetila ideji vrednovanja rada laboratorija putem CROLAB-a. Aktivno sam se uključila u rad CROLAB-a od njegova osnivanja kao predsjednica Kluba analitičkih laboratorija (2004 – 2007), dopredsjednica (2007-2010) i predsjednica (2010-). CROLAB je postao ustanova gdje sam mogla iskoristiti svoja dugogodišnja iskustva  rada u laboratoriju, građenja svoje nastavne i znanstvene karijere i pronalaženju najboljeg puta za rješavanje problema laboratorija, povezujući ih sa znanstvenim, nastavnim i upravnim strukturama.

Kada je osnovan CROLAB?
CROLAB kao Udruga hrvatskih laboratorija je osnovan 16. 06. 2003. godine u Zagrebu, HIS, Berislavićeva 6., gdje mu je danas adresa. Ured se nalazi u Centru za transfer tehnologija FSB-a, Frane Lucića 6. Web adresa je www.crolab.hr. Kod osnivanja prihvaćen je Statut CROLAB-a, u kojem je definirana djelatnost, misija i ciljevi rada. Cilj rada CROLAB-a je razvoj hrvatskih laboratorija kao infrastrukture razvoja proizvodnje i gospodarstva u okviru zahtjevnog otvorenog tržišta, korištenjem zajedničkih potencijala i sinergijskih učinaka udruživanja.Tijekom  deset godina  CROLAB je dao  značajan doprinos na promicanju kvalitete kao značajnog faktora razvoja gospodarstva i poboljšavanju usluga u svakodnevnom životu. Danas CROLAB ima dva stalno zaposlena djelatnika: voditeljicu ureda i voditelja informatike te 196 učlanjenih laboratorija i tijela za ocjenu sukladnosti.

Opišite nam ukratko koje su sve djelatnosti CROLAB-a?
Aktivnosti  udruge se provode:
Organiziranjem  stručnih konferencija, seminara, predavanja i okruglih stolova sa svrhom međusobnog obavješćivanja, sticanja novih znanja i razmjene iskustava. Izdavanjem publikacija kojima se daje doprinos istraživačkoj struci i znanosti iz područja djelatnosti udruge te razmjena obavijesti i iskustva među članovima. Potporom laboratorijima u primjeni sustava upravljanja kvalitetom radi osiguravanja kvalitete  analiziranja, ispitivanja, mjerenja i umjeravanja.
CROLAB  je velika udruga od 196 laboratorija, preko 2000 zaposlenih, snažne aktivnosti koje se ogledaju u :         
1. Organizaciji školovanja i edukaciji – CROLAB je održao 147 seminara s 848 polaznika. Predavači na seminarima su vrsni poznavaoci struke, tako da se teoretska znanja nadopunjuju primjerima iz prakse. Učesnici iz Crne Gore, Makednije i Bosne i Hercegovine su također polaznici seminara, koje organizira CROLAB. Tako je dokazana i međunarodna reputacija CROLAB-a.
2. CROLAB  je član relevantnih europskih udruga kroz koje ostvaruje svoju umreženost i suradnju unutar Europe: član EUROLAB-a,  EURACHEM-a i ILAC-a. Članovi CROLAB-a aktivno rade u tijelima EUROLAB-a na promicanju kvalite.
3. Konferencije  KOMPETENTNOST LABORATORIJA su dobro prihvaćene, a sada se priprema deveta konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 2013. Plenarni predavači su eminentni stručnjaci u EU kao i u susjednim državama. Detalji konferencije su dani na www.crolab.hr.
4. Svojim savjetima CROLAB je učestvovao u osnivanju i organiziranju MAKLAB-a, udruge laboratorija Makedonije.
5. Promocija kvalitete putem 10 brojeva GLASILA HRVATSKIH LABORATORIJA. Glasilo izlazi do dva puta godišnje, a teži da postane ACTA METROGICA. Međunarodni recenzenti ocjenjuju radove u časopisu, koji su znanstveni, stručni ili pregledni. Časopis objavljuje i reklame vezane uz nove instrumente, publikacije i inovacije. Izdavačka djelatnost je vezana uz citirana GLASILA, a posebna su vrijednost KNJIGE RADOVA I SAŽETAKA sa svih osam konferencija.
6. Veliki društveni doprinos  CROLAB-a  je  suradnja i partnerski ugovori s HGK, HAA, HMI, HDK i Tijelima državne uprave. Laboratoriji CROLAB-a su ključni dio infastrukture kvalitete, gospodarstva, znanstvene djelatnosti, a često i inovacija. CROLAB je u suradnji s HGK i udrugama, koje se bave kvalitetom kao poslovnom filozofijom usmjerenom poticanju gospodraskog rasta u RH, potpisalo dogovor o suradnji 21.01.2013. putem ISO FORUM CROATICUM.  Okrugli stol, kojega je vodio CROLAB  prezentirane su teme o radu laboratorija u području graditeljstva, sigurnosti i kakvoći hrane,  ispitivanja vina i međulaboratorijskih ispitivanja.
Vizija CROLAB-a je udruživanje laboratorija u interesu unapređenja sustava kvalitete svakog pojedinog laboratorija, te lakšeg pridruživanja europskom tržištu korištenjem zajedničkih resursa i potencijala. Ovako sumirane i navedene 10 godišnje aktivnosti  CROLAB-a na edukaciji, širenju i promicanju kvalitete, međunarodne reputacije zaslužile su pozornost javnosti.  To je potvrdila  zahvala HZN-a za dobru suradnju kao i  Povelje za edukaciju HDK.

Tko su članovi CROLAB-a?
Sto devedeset šest članova CROLAB-a čine analitički  (KAL), umjerni (KUL) i ispitni (KIL) laboratoriji te usko vezani uz rad laboratorija su inspekcijska i certifikacijska tijela (KIC). Tako je zaokružena djelatnost laboratorija. Svaki laboratorij ima specifičnu djelatnost, a većina je akreditirana. Zaposlenici u laboratorijima i tijelima za ocjenu sukladnosti su visoko kvalificirani stručnjaci svoje struke, a često i doktori znanosti. To su osobe velike odgovornosti, velikog stručnog i znanstvenog statusa. Laboratoriji su javne i privatne ustanove, fakultetske ili institutske ustanove, znanstvene i proizvodne djelatnosti. To je oko 2000 zaposlenika velikog znanja, dobri poznavaoci kemije, fizike, matematike i informatike. Uz to svakodnevno se susreću s novim direktivama, koje trebaju i upoznati i primjeniti. Kako bi laboratoriji bolje i brže rješavali probleme vezane uz djelatnosti, CROLAB je sklopio partnerske ugovore s HKG, HAA, HZN, DZM te AZO. Tako se  putem konzultacija, okruglih stolova i ISO FORUM CROATICUM brže rješavaju problemi struke. Dobra suradnja s MG, MPS i MZO omogućuju direktan odgovor na mnoge probleme kod uključivanja laboratorija u EU.

crolab cerjanOve godine CROLAB slavi desetu obljetnicu od osnivanja, kako ćete je obilježiti?
Proslava DESETE OBLJETNICE  je započela ISO FORUMOM CROATICUM 18.01.2013. u HGK,  uz osnivanje KIC i tradicionalno čestitanje uspješne poslovne godine 2013. g. Slijedi novi ISO FORUM CROATICUM 07.05.2013.:Uloga laboratorija u području sigurnosti i kakvoće hrane. Svečana sjednica i proslava će se održati 19.06.2013. u 13h u HIS-u, Berislavićeva 6. Pozvani su svi članovi i prijatelji CROLAB-a da uz sjećanje na proteklih deset godina rada klubova, Glasila, edukacije i konferencija, čestitamo jedni drugima taj jubilej. Sve će biti popraćeno kratkim filmom DRUGO DESETLJEĆE CROLAB-a i svečanim brojem Glasila. Proslavu ćemo završiti Devetom međunarodnom konferencijom KOMPETENTNOST LABORATORIJA – OPATIJA 2013.

Predstavite čitateljima ovogodišnju konferenciju CROLAB-a.
Deveta međunarodna konferencija KOMETENTNOST LABORATORIJA 2013.  održat će se u Opatiji od 06. do 09. studenog 2013. Konferencja će se održati u Milenij Grand Hotel - Četiri opatijska cvijeta, a biti će posvećena našim laboratorijima. Laboratoriji, njihova djelatnost i problemi će biti središnji dio konferecije. Suradnja s TDU, ministarstvima, fakultetima i institutima će biti prezentirana usmenim izlaganjima, okruglim stolovima i posterskim izlaganjima. Svoj dolazak su potvrdili poznati  predavači kao  Magda Cotman (Nacionalni institut, Si), Annette Borowiak (Joint Research Centre, Ispra, I) i Manfred Golze (EUROLAB, Brussel)kao i vrhunski stručnjaci Hrvatske i regije.

Kako ocjenjujete rad hrvatskih laboratorija i njihov položaj na tržištu?
Promjenila se uloga laboratorija , kao i potrebna znanja za rad. Laboratoriji su logistika trgovine i međunarodne ekonomije. Bez kompetentnog laboratorija, nema  pouzdanog proizvoda i tržišta. Sve što se kupuje ili prodaje se ispituje i certificira, a o kvaliteti analize i njezinoj vjerodostojnosti će odlučiti laboratorij. Laboratorij  treba postati središte ekonomske i financijske politike gospodarstva bilo kao uvoznika ili izvoznika. Potrebna su dodatna znanja: puna implementacija direktiva, tržišna inspekcija, inovacije, recikliranje, monitoring okoliša i EU fondovi. Laboratoriji su osnova razitka gospodarstva, jer sve se mjeri, analizira i ispituje. Kvaliteta proizvoda je i cijena tog proizvioda. Tako je potrebno neprestano nadopunjavanje svojega znanja i jedan pravi multidiscilinarni pristup radu. Dobro poznavanja novih direktiva, dobro poznavanje tržišta i velika brzina u odlučivanja. To sve zahtjeva vrhunske instrumnete- visokih cijena, koji povisuje cijenu analiza. Velika je konkurentnost među laboratorijima, a naročito na EU tržištu. Tu konkurentnost je teško izbjeći, ali treba krenuti dogovaranoj podjeli posla.  Kada bi CROLAB imao  barem savjetodavnu ulogu u zajedničkom istupu na tržištu ?!

Kakvi su planovi rada CROLAB-a u budućnosti?
Akreditirati se za provođenje međulaboratorijskih usporedbenih ispitivanja. Nastaviti rad na udruživanju laboratorija u interesu unapređenja sustava kvalitete svakog pojedinog laboratorija, te lakšeg pridruživanja europskom tržištu korištenjem zajedničkih resursa i potencijala. Edukacijom poboljšati položaj laboratorija na otvorenom tržištu EU.

Zahvaljujemo na sudjelovanju u razgovoru.
Želim se osobno zahvaliti na ovom razgovoru Svijetu kvalitete,  što ste CROLAB uvrstili u vaš portal. Portal SVIJET KVALITE je dobro zamišljen način brzog informiranja. Često se sjetim divne rečenice NAJOPASNIJA JE AKCIJA U NEZNANJU,  a vaše informacije nam pomažu da manje griješimo. Srdačan pozdrav Cerjan!


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće