Ispis

Kako biti prisutan u pravo vrijeme na pravome mjestu

Kreirano Petak, 02 Travanj 2021 08:29
Hitovi: 206

hjgfgfsdghfjghU suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Kako biti prisutan u pravo vrijeme na pravome mjestu" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 3/2019) čija je autorica Mr. sc. Ana DEVČIĆ-JERAS, dipl. ing. kem.

U radu je opisano kako četvrto izdanje međunarodne norma ISO 9004:2018 Upravljanje kvalitetom – Kvaliteta organizacije – Smjernice za postizanje održivoga uspjeha daje organizacijama upute i podršku da uz odgovarajući pristup upravljanju kvalitetom ostvare održivu i trajnu uspješnost organizacija. Pritom se u normi ističe važnost razumijevanja djelovanja organizacija u složenom, zahtjevnom i stalno promjenljivom okružju. Ovaj je članak informativnoga karaktera i sadržava kratak osvrt na sadržaj ove norme koju je izdao za sada samo na engleskome jeziku HZN TO/PO: TO 574, Sustavi upravljanja kvalitetom, rizicima, vrijednostima. Organizacije/osobe koje žele primjenjivati ovu normu u svojemu radu mogu je kupiti u Hrvatskome zavodu za norme na engleskome jeziku. Između trećega izdanja norme, koje je objavljeno 2009. godine i izdanja iz 2018. godine, razlika je u tome što je nazivlje i struktura usklađeno s norama ISO 9000:2015 i ISO 9001:2015. Sadržajno je norma većim dijelom ostala nepromijenjena jer je već 2009. godine promicala pristup upravljanju kvalitetom u svrhu trajne uspješnosti organizacije, što je prihvaćeno u normi ISO 9001:2015.

Trajna uspješnost organizacije postiže se mogućnošću ispunjavanja potreba i očekivanja njezinih kupaca i drugih zainteresiranih strana. Kod planiranja uzima se u obzir dulji rok i sagledava se poslovanje na uravnotežen način. Norma ISO 9004 daje smjernice kako se može postići trajna uspješnost učinkovitim upravljanjem organizacijom, razumijevanjem organizacijskoga okružja, neprestanim učenjem svih ljudi u organizaciji, odgovarajuću primjenu poboljšanja i, kad je to moguće, inovacijama. Kao važan alat za preispitivanje razina zrelosti organizacije norma ISO 9004 promiče metodu samoocjenjivanja koja obuhvaća vodstvo, strategiju, sustav upravljanja, resurse i procese. Cilj je utvrditi područja snage i slabosti i mogućnosti za poboljšavanje i inovacije. U posebnome poglavlju opisan je istiniti događaj kako je ruski potpukovnik za protuzračnu obranu Stanislav Petrov 1983. godine bio prisutan u pravo vrijeme na pravome mjestu i donio odluku kojom je spasio svijet od nuklearnoga rata.

Međunarodna norma ISO 9004 daje širi pogled na upravljanje kvalitetom nego ISO 9001. Ta norma upućuje na potrebe i očekivanja svih odgovarajućih zainteresiranih strana i daje smjernice za sustavno i trajno poboljšavanje cjelokupnoga poslovanja organizacije. Smjernice koje su dane u normi ISO 9004 u potpunosti su primjenjive kod modela potpunoga upravljanja kvalitetom (TQM – Total Quality Management). Nesukladnosti odnosno pogreške uklanjaju se odmah čim se uoče. Potpuno upravljanje kvalitetom potpuna je integracija procesa, trajno poboljšavanje svih procesa u organizaciji. Da bi TQM funkcionirao u praksi, uprava organizacije mora pružiti punu podršku razvoju kvalitete za što se u normi ISO 9004 nudi sustavan pristup kroz učenje, motivaciju, sustav informiranja i uključivanje svih pojedinaca u organizaciji u sustav upravljanja kvalitetom.

Uz jednostavnu primjenu za TQM normu ISO 9004 može se uspješno primjenjivati pri uvođenju integriranoga sustava upravljanja u organizacijama (IQM– Integrated Quality Management) prema različitim specifikacijama kao što je npr. specifikacija koju je izdala Britanska institucija za norme (BSI) – PAS 99, Specification of common management system requirements as a framework for integration. Na kraju rada opisane su kratke istinite priče kao primjeri za
popularizaciju filozofije kvalitete u svakodnevnome životu. Pokazuje se pristup pojedinaca učinkovitosti i djelotvornosti i poimanju Demingova PDCA kruga. Iz primjera se vidi da ima prostora za poboljšanje svojih postupaka. Činjenica je da su nam svima nužna trajna poboljšanja.

Zahtjevi za sustave upravljanja ISO 9004– QMS – IMS
Sustav upravljanja prema zahtjevima norme ISO 9004:2018
Norma ISO 9004:2018 služi kao uputa organizacijama za postizanje održivoga uspjeha s pomoću sustavnoga pristupa upravljanja kvalitetom. Primjenjiva je na sve organizacije bez obzira na veličinu, vrstu ili aktivnosti kojima se ona bavi. Prema normi ISO 9004:2018 organizacija mora stalno pratiti promjene u svojemu okružju. Praćenjem promjena u okružju organizacija bi trebala moći prepoznati, procjenjivati i upravljati rizicima koji se odnose na zainteresirane strane i mijenjanje njihovih potreba i očekivanja. Prema normi ISO 9004:2018 za postizanje trajne uspješnosti uprava bi trebala:
• planirati na dulje razdoblje
• trajno pratiti i redovito analizirati organizacijsko okružje
• prepoznati sve svoje zainteresirane strane, ocijeniti njihov pojedinačni mogući utjecaj na poslovanje organizacije te odrediti kako udovoljiti njihovim potrebama i očekivanjima na uravnotežen način
• trajno se brinuti za svoje zainteresirane strane i obavještavati ih o aktivnostima i planovima organizacije
• uspostaviti obostrano korisne odnose s dobavljačima, poslovnim partnerima i drugim zainteresiranim stranama
• iskoristiti najrazličitije pristupe, uključujući pregovaranje i posredovanje, kako bi se uravnotežile česte potrebe i očekivanja zainteresiranih strana
• odrediti kratkoročne i dugoročne pripadajuće rizike i razviti cjelokupnu strategiju organizacije za njihovo ublažavanje
• predvidjeti potrebe za budućim sredstvima uključujući potrebna osposobljavanja radnika u organizaciji
• ustanoviti odgovarajuće procese za postizanje strategije organizacije, osiguravajući njihovu sposobnost brzoga reagiranja na promijenjene okolnosti
• redovito procjenjivati sukladnost s tekućim planovima i postupcima te poduzeti odgovarajuće popravne radnje
• osigurati osoblju u organizaciji mogućnost učenja za njihovu vlastitu dobrobit i za održavanje sposobnosti organizacije
• uspostaviti i održavati procese inovacije i trajnoga poboljšavanja.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 3/2019). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće