Ispis

Označavanje hrane

Kreirano Utorak, 09 Travanj 2013 19:46
Hitovi: 3213

OZ h0Označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane važni su za kupce prehrambenih proizvoda i predstavljaju oblik komunikacije između proizvođača, trgovaca i kupaca. Sukladno načelu zaštite kupaca odnosno potrošača, kupci moraju biti potpuno informirani o hrani koja je stavljena na tržište, koja im se nudi, te im se na taj način omogućava izbor hrane koju će kupiti i konzumirati. Označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane mora biti takvo da ne obmanjuje kupce glede sastava, količine, trajnosti, podrijetla, postupka proizvodnje.

Odgovornost za označavanje, reklamiranje i prezentiranje zapakirane hrane imaju proizvođač, uvoznik ili onaj koji hranu pakira ili distribuira, a nezapakirane hrane subjekt u poslovanju s hranom koji hranu neposredno nudi i prodaje krajnjem potrošaču. Označavanje hrane jedno je od najsloženijih zakonski uređenih područja vezanih za hranu. Razlog tome je što ono treba, pored zaštite potrošača, udovoljiti i poštivanju proizvođačke i poslovne tajne, omogućavati slobodu kretanja hrane.

OZ h1

„Označavanje“ podrazumijeva bilo koje riječi, podatke, trgovačke nazive, nazive robnih marki, slikovne prikaze ili simbole koji se odnose na hranu a nalaze se na bilo kojoj ambalaži,dokumentu, obavijesti, etiketi, obruču ili privjesnici koje prate ili se odnose na tu hranu.
„Zapakirana hrana ili pretpakovina“ je proizvod namijenjen krajnjem potrošaču i subjektima u poslovanju s hranom koji hranu nude krajnjem potrošaču za izravnu konzumaciju (ugostiteljski objekti, kantine, bolnice, dječji vrtići, škole, ustanove socijalne skrbi i drugi slični subjekti u poslovanju s hranom), a sastoji se od hrane i ambalaže u koju je hrana zapakirana prije stavljanja na tržište, bilo da ambalaža u potpunosti ili samo djelomično zatvara hranu, ali u svakom slučaju na način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili vidne promjene ambalaže.
„Nezapakirana hrana“ je hrana koja je stavljena na tržište bez prethodnog pakiranja ili se pakira na mjestu prodaje u prisutnosti krajnjeg potrošača ili bez njega.

Opći zahtjevi i način označavanja zapakirane i nezapakirane hrane, kao i određeni uvjeti prezentiranja i reklamiranja hrane propisani su Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (NN 63/11, 79/11) koji je donesen temeljem Zakona o hrani (NN 46/07,84/08,55/11), a primjenjuje se na hranu namijenjenu krajnjem potrošaču, kao i na hranu namijenjenu opskrbi ugostiteljskih objekata, kantina, bolnica, dječjih vrtića, škola, ustanova socijalne skrbi i drugih sličnih subjekata u poslovanju s hranom koji hranu nude krajnjem potrošaču za izravnu konzumaciju.

Budući da je označavanje najvažniji trenutak u komunikaciji proizvođača hrane s potrošačem, bitno je da potrošač dobije ispravne i jasne informacije na temelju kojih će donijeti odluku o kupnji određenog proizvoda. U skladu s važećim Pravilnikom o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane, označavanje podrazumijeva bilo koje riječi, podatke, trgovačke nazive, nazive robnih marki, slikovne prikaze ili simbole koji se odnose na hranu, a koji se nalaze na bilo kojoj ambalaži, dokumentu, obavijesti, etiketi, obruču ili privjesnici koja prati ili se odnosi na tu hranu.

Za donošenje i tumačenje propisa o općem označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane te za označavanje hranjivih vrijednosti hrane nadležna je Uprava za sigurnost i kakvoću hrane Ministarstva poljoprivrede.

Vodič za označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane možete preuzeti ovdje.

OZ h2

Više podataka o označavanju hrane saznajte na web stranici Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće