Ispis

Službene kontrole hrane

Kreirano Srijeda, 10 Srpanj 2013 17:22
Hitovi: 3228

slu konSlužbene kontrole hrane u Republici Hrvatskoj provode se sukladno Uredbi (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja i sukladno Zakonu o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13). Nadležnost nad provedbom službenih kontrola u Republici Hrvatskoj imaju Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstva zdravstva i Državni inspektorat.

Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstva zdravstva i Državni inspektorat međusobno surađuju vezano za:
– provedbu službenih kontrola,
– izradu i provedbu posebnih godišnjih operativnih planova službenih kontrola i ostalih planova
– izradu Višegodišnjeg nacionalnog plana službenih kontrola,
– izradu godišnjih izvješća,
– organizaciju i provedbu sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje,
– komunikaciju i razmjenu informacija o svim pitanjima iz područja službenih kontrola.

Službene kontrole provode provode osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola, što su: veterinarski inspektori, sanitarni inspektori, gospodarski inspektori, inspektori za kakvoću hrane, poljoprivredni inspektori i stočarski inspektori.

Kada je tijekom provedbe službenih kontrola potrebno uzeti uzorke i izvršiti analizu, osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola obvezna je uzeti uzorke i dostaviti ih na analizu u ovlašteni službeni laboratorij.

Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola ima pravo i obvezu provesti uzorkovanje na sljedeći način:
– uzeti tri istovjetna uzoraka: službeni uzorak, uzorak za drugo mišljenje za potrebe stranke i treći referentni uzorak (uzorak potreban za provedbu daljnjeg ispitivanja ukoliko se rezultati analize službenog uzorka razlikuju od rezultata analize stranke),
– sva tri uzorka uzeti u količini i broju propisanih elementarnih jedinica potrebnih za ispitivanje, pod istim uvjetima i u isto vrijeme, od iste serije ili lota hrane ili hrane za životinje,
– uzorke zapečatiti i propisno ih označiti na mjestu uzorkovanja,
– sastaviti zapisnik o uzimanju uzoraka,
– jedan primjerak zapisnika o uzimanju uzoraka ostaviti stranci, koja potpisuje i preuzima zapisnik,
- bez odgode, u roku ne dužem od tri radna dana, obavijestiti subjekta u poslovanju s hranom (koji je odgovoran za stavljanje hrane na tržište Republike Hrvatske) čiji je proizvod predmet uzimanja uzoraka i analize da je izvršeno uzorkovanje i da je uzorak za drugo mišljenje za njegove potrebe ostavljen zapečaćen na mjestu uzorkovanja,
– s uzorcima postupati na način da se ne oštete i ako je potrebno čuvati ih u prikladnom temperaturnom režimu do dostave u laboratorij,
– službeni uzorak bez odgađanja dostaviti u ovlašteni službeni laboratorij ili referentni laboratorij,
– uzorak za drugo mišljenje zapečaćen ostaviti stranci za njene potrebe na mjestu uzimanja uzoraka te isto unijeti u zapisnik uz navođenje prikladnih uvjeta čuvanja,
– referentni uzorak čuvati u odgovarajućim uvjetima u prostorijama nadležnog tijela ili na drugom mjestu koje odredi nadležno tijelo koje je provelo uzorkovanje.

Referentni uzorak dostavlja se u referentni laboratorij u Republici Hrvatskoj ili u referentni laboratorij Europske unije.

Ministar nadležan za poljoprivredu ovlašćuje, odnosno određuje službene laboratorije i referentne laboratorije za hranu, hranu za životinje, zdravlje i dobrobit životinja za obavljanje analiza uzoraka uzetih provedbom službenih kontrola. Financijska sredstva potrebna za provedbu službenih kontrola osiguravaju se u državnom proračunu.

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13) možete pronaći ovdje.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće