Ispis

Odbori za ravnotežu interesa

Kreirano Ponedjeljak, 18 Siječanj 2016 08:13
Hitovi: 2858

ozriCertifikacija proizvoda, procesa i usluga proces je koji se prema pravilima međunarodne norme (HRN EN ISO/IEC 17065) mora provoditi nepristrano.

Ta nepristranost mora se osigurati na svim razinama organizacije koja se bavi certifikacijom i moraju se utvrditi mehanizmi čuvanja nepristranosti.

U točki 5.2 norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 navedeni su zahtjevi za mehanizam čuvanja nepristranosti rada certifikacijskog tijela za certificiranje proizvoda (procesa ili usluga). Mehanizam za čuvanje ravnoteže interesa može se uspostaviti na različite načine, a najčešće je to Odbor za ravnotežu interesa koji u svom sastavu sadrži osobe koji zastupaju svaku od zainteresiranih strana, ukoliko je to moguće, ili bar glavne zainteresirane strane.

Uglavnom, ono što mehanizam mora osigurati je održavanje politika i načela nepristranosti rada, sprečavanje težnje certifikacijskog tijela da djeluje nedosljedno i pristrano te nepristran rad i povjerenje u rad certifikacijskog tijela. Osim ovih zadataka mehanizmu mogu biti dodijeljeni i drugi zadaci, ovisno o području rada certifikacijskog tijela.

Kad se mehanizam za ravnotežu interesa uspostavlja u obliku Odbora kojeg čine predstavnici zainteresiranih strana, treba voditi računa o sljedećem:
- da je uspostavljena ravnoteža interesa (certifikacijsko tijelo treba provesti analizu interesa i omogućiti sudjelovanje predstavnika svojih zainteresiranih strana);
- da su zadaci, odgovornosti i ovlaštenja odbora jasno definirani (npr. kroz pravilnik rada odbora);
- da su svi predstavnici u Odboru upoznati sa svojim obavezama te da se drže načela rada prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17065;
- da su sastanci ili druge komunikacijske aktivnosti Odbora takve da uvid u rad ima svaki od predstavnika zainteresiranih strana (tj. da aktivno sudjeluje u radu);
- i da postoje zapisi koji potvrđuju rad, zaključke i odluke Odbora.

Takav Odbor za ravnotežu interesa može uspostaviti:
- samo certifikacijsko tijelo za proizvod;
- više certifikacijskih tijela;
- vlasnik certifikacijske sheme;
- državno tijelo ili slično.

Ono što je važno za rad takvog Odbora je da postoji ravnoteža interesa, što znači da niti jedan interes ne prevladava i da su Odboru dostupne sve potrebne informacije kako bi učinkovito proveo svoje zadatke. Ukoliko nije moguće složiti takav Odbor da je svaka od zainteresiranih strana zastupljena, certifikacijsko tijelo mora provesti analizu i identificirati značajne zainteresirane strane bez kojih ravnoteža interesa ne bi mogla biti ostvarena. Osim toga, certifikacijsko tijelo treba omogućiti Odboru za ravnotežu interesa pristup svim informacijama na temelju kojih bi on mogao zaključiti obavlja li tijelo svoje poslove u okviru koji osigurava povjerenje, nepristranost, otvorenost i dosljednost.

Zainteresirane strane mogu biti: certifikacijsko tijelo, klijenti certifikacijskog tijela, kupci klijenata certifikacijskog tijela, proizvođači, dobavljači, korisnici, eksperti za ocjenu sukladnosti, predstavnici industrije, strukovna udruženja, tijela državne uprave, potrošačka udruženja, akreditacijsko tijelo i drugi.

Budući da Odbor za ravnotežu interesa ima stanovitu regulatornu ulogu u sustavu certifikacijskog tijela,  ukoliko se certifikacijsko tijelo i njegova uprava ne pridržavaju njegovih uputa, on mora imati mogućnost neovisne radnje. Te radnje mogu obuhvatiti obavještavanje  nadležnih tijela, kao što su akreditacijsko tijelo ili tijelo državne uprave, uz poštivanje načela povjerljivosti.

Dakle, glavni zadatak Odbora za ravnotežu interesa je da osigura primjenu načela nepristranosti rada certifikacijskog tijela kao neovisno tijelo koji prati njegov rad. Stoga, Odbora za ravnotežu interesa ima odgovornost prema svim zainteresiranim stranama za nepristran, dosljedan i valjan rad certifikacijskog tijela.


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće