Ispis

Referentni laboratoriji za praćenje kvalitete zraka

Kreirano Subota, 27 Listopad 2012 19:36
Hitovi: 2141

referentniDjelatnost osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka na području Republike Hrvatske obavljaju referentni laboratoriji. Referentni laboratorij koji je akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 obavlja sljedeće poslove:

– osigurava i provjerava mjernu sljedivost ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka sukladno HRN EN ISO/IEC 17025 jedanput godišnje,

– surađuje s referentnim laboratorijima za praćenje kvalitete zraka država članica Europske unije u svrhu osiguranja usporedivosti i kvalitete mjerenja i s Europskom komisijom,
– sudjeluje na ispitivanjima sposobnosti laboratorija međulaboratorijskim usporedbama Europske unije,
– organizira i provodi redovna ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka međulaboratorijskim usporedbama,
– osigurava da se mjerenja provode referentnim metodama ili izdaje potvrde da su za druge metode mjerenja provode testovi ekvivalencije sukladno standardima Europske komisije,
– pruža znanstvenu i tehničku pomoć iz područja praćenja kvalitete zraka na zahtjev Ministarstva.

Referentni laboratorij izdaje potvrdu ispitnim laboratorijima za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za svaku metodu mjerenja posebno na temelju provjere mjerne sljedivosti. Referentni laboratorij obavlja poslove na način propisan od Ministarstva zaštite okoliša. Pravna osoba – referentni laboratorij može obavljati djelatnost ako ishodi dozvolu Ministarstva zaštite okoliša. Dozvolu Ministarstvo izdaje pravnoj osobi – referentnom laboratoriju koji ispunjava uvjete:
– registriran za obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka,
– akreditiran prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 za jednu ili više referentnih metoda mjerenja,
– uspješno sudjelovao u ispitivanjima sposobnosti laboratorija u međunarodnim programima međulaboratorijskih usporedbi za referentne metode mjerenja,
– uspješno organizirao ili sudjelovao u organizaciji ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kakvoće zraka međulaboratorijskim usporedbama,
– raspolaže s mjernom opremom i radnim prostorom za potrebe provođenja redovnih ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka međulaboratorijskim usporedbama.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilažu se dokazi:
– izvadak iz sudskog registra ne stariji od šest mjeseci, u izvorniku ili ovjerenoj preslici,
– potvrda o akreditaciji prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 s popisom referentnih metoda mjerenja,
– dokaz o uspješno provedenom sudjelovanju u ispitivanjima sposobnosti laboratorija u međunarodnim programima međulaboratorijskih usporedbi za referentne metode mjerenja propisane pravilnikom,
– dokaz o organizaciji ili sudjelovanju u organizaciji ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kakvoće zraka međulaboratorijskim usporedbama,
– dokaz o raspolaganju mjernom opremom i radnim prostorom za organizaciju ispitivanja sposobnosti ispitnih laboratorija za praćenje kvalitete zraka međulaboratorijskim usporedbama.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće