Ispis

Novi Zakon o mjeriteljstvu

Kreirano Srijeda, 25 Lipanj 2014 23:09
Hitovi: 2118

zaomjeU Narodnim novinama broj 74 od 18. 06. 2014. objavljen je novi Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14). Ovim se Zakonom uređuje djelokrug državnih tijela te ovlaštenih tijela u mjeriteljstvu, sustav točnih i međusobno spojivih mjerenja, sustav mjernih jedinica, mjerni etaloni, utvrđivanje mjeriteljskih zahtjeva za mjerila u zakonskom mjeriteljstvu, stavljanje zakonitih mjerila na tržište i na raspolaganje na tržištu te uporabu, ovjeravanje mjerila, stavljanje pretpakovina na tržište i na raspolaganje na tržištu, mjeriteljski zahtjevi za pretpakovine i boce kao mjerne spremnike te mjeriteljska inspekcija.

Područje mjeriteljstva se uređuje radi:
1. poticanja slobodne trgovine i uklanjanja mogućih prepreka u toj trgovini
2. ujednačivanja sustava zakonitih mjernih jedinica s međunarodno dogovorenim sustavom mjernih jedinica
3. uspostave sustava državnih etalona i osiguranja njihove sljedivosti do međunarodnih etalona
4. uspostave mjernog jedinstva u Republici Hrvatskoj i uspostave povjerenja u rezultate mjerenja provedenih radi zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih resursa
5. potpore i razvoja odgovarajuće mjeriteljske infrastrukture koja osigurava sljedivost mjernih rezultata
6. usmjeravanja i financiranja mjeriteljskih istraživačkih aktivnosti
7. donošenja i provođenja mjeriteljskih propisa
8. ocjenjivanja sukladnosti sa zahtjevima zakonskog mjeriteljstva
9. brzog, točnog i lako razumljivog priopćavanja i prenošenja informacija o mjeriteljskim pitanjima.

Poslove mjeriteljstva u smislu odredaba ovoga Zakona obavljaju:
1. Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM)
2. Hrvatski mjeriteljski institut (HMI)
3. Ovlaštena tijela
4. Pravne osobe koje obavljaju poslove nacionalnog umjernog laboratorija.

Ovlaštena tijela su pravne osobe koje obavljaju poslove ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje kao javnu ovlast.
Opći uvjeti koje minimalno moraju zadovoljiti ovlaštena tijela su:
– registracija u odgovarajućem registru pravnih osoba (sudski registar)
– stručna osposobljenost osoblja u odgovarajućem području za koje je tijelo ovlašteno
– potrebna oprema i prostor
– neovisnost i nepristranost u postupku ocjenjivanja sukladnosti za tijela ovlaštena za ovjeravanje zakonitih mjerila
– čuvanje poslovne tajne
– osiguranje od odgovornosti za štetu.

Ovlašteni mjeritelj je službenik Zavoda koji obavlja poslove ovjere zakonitih mjerila, obavlja izvanredna ispitivanja zakonitih mjerila te provodi službena mjerenja. Ovlašteni mjeritelj je i djelatnik ovlaštenog tijela koji obavlja poslove ovjere zakonitih mjerila i ima položen ispit za ovlaštenog mjeritelja. Ovlašteni mjeritelj ima službenu iskaznicu koju izdaje Zavod.

Ovlašteni serviser je djelatnik ovlaštenog tijela koji obavlja poslove pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje, koji osobno Zavodu ili ovlaštenom tijelu podnosi mjerila na ovjeru i koji ima položen ispit za ovlaštenog servisera. Ovlašteni serviser ima službenu iskaznicu koju izdaje Zavod nakon položenog ispita.

Službeno mjerenje je mjerenje koje provodi Zavod, a služi kao mjerodavni dokaz pri donošenju odluka u postupcima drugih državnih tijela ili sudova. Izvršitelj službenog mjerenja izdaje ispitni izvještaj o rezultatima službenog mjerenja.

Nacionalni umjerni laboratorij održava mjernu sljedivost državnih etalona, aktivno sudjeluje na razvoju mjeriteljstva u okviru izabrane fizikalne veličine, sudjeluje u međunarodnim mjeriteljskim projektima i međulaboratorijskim usporedbenim mjerenjima. HMI utvrđuje koji laboratorij koji ispunjava propisane uvjete može biti nacionalni umjerni laboratorij.

DZM obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor nad primjenom ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

U Republici Hrvatskoj priznaju se potvrde o sukladnosti i oznake sukladnosti, koje su izdane u nekoj drugoj državi članici Europske unije ili u Turskoj, u državi potpisnici Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru ili u državi koja je u tom smislu sklopila sporazum o međusobnom priznavanju s Republikom Hrvatskom

Odredbama ovoga Zakona ne umanjuje se učinak prenesenih propisa Europske unije.

Kompletan Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14) možete pogledati ovdje.


Izvor:NN

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće