Ispis

Zašto se dječje igračke posebno strogo kontroliraju?

Kreirano Ponedjeljak, 21 Ožujak 2016 12:36
Hitovi: 3076

hmd i 1U suradnji s HMD-om objavljujemo članak naziva "Zašto se dječje igračke posebno strogo kontroliraju?" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 1/2015) čija je autorica Lidija Barušić, dipl. san. ing.

Dječje igračke jedna su od najvažnijih strogo kontroliranih roba široke potrošnje u EU-u. Međutim i najstroži zahtjevi, na žalost, ne zaustavljaju proizvodnju i stavljanje na tržište igračaka koje ne udovoljavaju postavljenim standardima.

Kad govorimo o dječjim igračkama potrebno je istaknuti da su to svi proizvodi isključivo ili neisključivo projektirani ili namijenjeni za igru djece do 14 godina. Na području Europske zajednice sigurnost igračaka regulirana je Direktivom o sigurnosti igračaka (TSD-Toy safety Directives 2009/48/EC) koju je i RH ulaskom u EU preuzela i konsolidirala u svoje nacionalno zakonodavstvo kroz Zakon o predmetima opće uporabe (N.N.39/13 i 47/14) i Pravilnik o sigurnosti igračaka (N.N.83/14). Navedeno zakonodavstvo propisuje bitne sigurnosne zahtjeve za igračke ( Safety assessment) kao obvezu proizvođaču prije stavljanja igračke na tržište, a uključuje posebne zahtjeve u pogledu njihovih fizičkih i mehaničkih svojstava, zapaljivosti, kemijskih svojstava, električnih svojstava, higijene i čistoće te radioaktivnosti. Igračke koje se stavljaju na tržište EU-a trebale bi biti sukladne primjenjivim propisima radi zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača, te zaštite okoliša.

Sigurnosna procjena je odgovornost proizvođača koji je mora provesti prije nego što igračku stavi na tržište EU-a a dokumentaciju o tome čuvati 10 godina (tehnička dokumentacija i EU Izjava o sukladnosti / Declaration of conformity) od stavljanja igračke na tržište kako bi je mogao dati na uvid Državnim tijelima koja provode nadzor nad proizvodima u slučaju da dođe do nekih problema.

OZNAKA CE
Oznaka sukladnosti CE ključni je pokazatelj sukladnosti proizvoda sa zakonodavstvom EU-a i omogućuje slobodno kretanje proizvoda u Europskom gospodarskom prostoru (EGP, 28 država članica Europske unije te Island, Norveška i Lihtenštajn kao članice EFTA-e). CE oznaka također je zahtjev i za proizvode koji se proizvode u trećim zemljama a prodaju se u EGPu. Akronim CE za oznaku sukladnosti nastao je kraćenjem francuskoga izraza Conformité Européene što znači europska sukladnost. Oznaka sukladnosti obveza je za sve proizvode koji su regulirani direktivama novoga pristupa, u koje između ostalog spadaju i igračke. Kod isticanja CE oznake na igračkama proizvođač se treba voditi općim načelima kojima se uređuje CE oznaka utvrđenima u članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008. Pravila kojima se uređuje stavljanje CE oznake utvrđena su u članku 17. Direktive o sigurnosti igračaka (2009/48/EC).

CE oznaka nije oznaka porijekla i ne označuje da je proizvod proizveden u EU. Izradom tehničke dokumentacije i sastavljanjem izjave EU-a o sukladnosti proizvoda proizvođač ima obvezu i mora prije stavljanja igračke na tržište vidljivo i neizbrisivo istaknuti oznaku sukladnosti CE (ne manju od 5 mm). Isticanjem oznake sukladnosti na svom proizvodu proizvođač jamči potrošaču da je njegov proizvod projektiran i ispitan na propisani način, da zadovoljava sve zahtjeve svih tehničkih propisa koji se na njega odnose i osiguravaju njegovu sigurnu primjenu u svrhu za koju je namijenjen.

Ako je proizvođač izvan granica EU-a odgovornost preuzima uvoznik, distributer ili druga pravna osoba koja igračku stavlja na tržište. S obzirom na sve navedeno ne bi trebala postojati zabrinutost za sigurnost naših najmlađih potrošača. No, u praksi se često pitamo je li tome stvarno tako? Da li stvarno svaka dječja igračka označena oznakom CE predstavlja siguran proizvod za djecu. Nažalost, unatoč strogim zahtjevima o sigurnosti dječjih igračaka cijelokupno EU tržište ne oskudjeva sa igračkama koje ne udovoljavaju propisanim sigurnosnim zahtjevima, a označeni su CE oznakom, te time dovode potrošača u zabludu ugrožavajući njegovo zdravlje i sigurnost. Nekako se steče dojam, pogotovo kad su u pitanju igračke uvezene iz Kine da se ta oznaka „serijski“ ističe na svim proizvodima. U prilog tome ide i velik broj dječjih igračaka koje se prijavljuju na sustav Rapex ili sustav javne obavijesti o opasnim proizvodima na tržištu EU-a gdje se dosta često prijavljuju igračke koje sadrže toksične tvari ili na neki drugi način predstavljaju opasnost za zdravlje i sigurnost djece a imaju istaknutu oznaku o sukladnosti CE.

RAPEX
Rapex je sustav brze razmjene službenih informacija između Europske komisije i država članica i nekih drugih zemalja uključenih u sustav mjera vezanih za opasne proizvode koji nose ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Osnovan je prema članku 12 Direktive 2001/95/EC o općoj sigurnosti proizvoda (General Product Safety Directive – GPSD) a uključuje potrošačke proizvode kao što su igračke, električni aparati, motorna vozila i kozmetika, dok lijekovi, medicinski proizvodi, hrana i hrana za životinje tim sustavom nisu obuhvaćeni.

Od država članica zahtijeva se da dostave obavijest putem sustava Rapex kada donesu ili odluče o donošenju mjera za sprječavanje i ograničavanje prodaje ili uporabe usklađenih potrošačkih proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje potrošača. Svakog petka, Komisija EU-a objavljuje tjedni pregled prijavljenih proizvoda. Države članice na osnovu obavijesti sa sustava Rapex provode inspekcijski nadzor kojim se provjerava je li proizvod distribuiran na njihovom tržištu, te na temelju takvih obavijesti poduzimaju odgovarajuće mjere u cilju zabrane daljne distribucije takvih proizvoda, odnosno, povlačenja s tržišta.

Prema posljednim dostupnim statističkim podacima sustava Rapex za 2013. god. najviše prijavljeni proizvoda odnosilo se na odjeću, tekstilne i modne proizvode (583 prijava ili 25 %) ali s padom od 4 % u odnosu na 2012. Godinu. Značajno je za primjetiti da se među tim prijavama najveći broj rizika odnosio na preveliku duljinu uzice na tekstilnim predmetima namjenjenim djeci, što predstavlja opasnost od davljenja. Igračke su po broju prijavljenih opasnosti odmah na drugom mjestu (580 prijava ili 25 %) sa porastom prijava od 6 % u odnosu na 2012. godinu . Kod najvećeg broja prijavljenih proizvoda ( 64 %) zemlja proizvodnje je Kina.

Među tri najčešće prijavljivana rizika su opasnosti od ozljeda (656 ili 23%), zatim kemijski rizici zbog prisutnosti toksičnih tvari (580 ili 20 %) i opasnosti koje mogu nastati gutanjem sitnih djelova (398 ili 14 %). Prema navedenim podacima vidljivo je da djeca u razdoblju do treće godine života spadaju u najkritičniju kategoriju s obzirom na rizik od ozljeda, unatoč činjenici da su upravo zahtjevi za tu dobnu skupinu koji proizlaze iz Direktive o sigunosti igračaka najstroži. Stoga je opravdan strah roditelja u pogledu sigurnosti igračaka koju osigurava proizvođač / uvoznik/ distributer.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 1/2015). Više podataka o časopisu možete saznati na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.Izvor:HMD

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće