Ispis

Ispitivanja vodoopskrbnih i odvodnih sustava

Kreirano Subota, 05 Prosinac 2015 11:07
Hitovi: 2125

HAAvodIspitivanja vodoopskrbnih i odvodnih sustava provode se na temelju zahtjeva stranke prema normama HRN EN 1610, HRN EN1508 i HRN EN 13508-2.

Laboratoriji koji provode takvu vrstu ispitivanja trebaju se akreditirati prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Nakon zaprimanja  zahtjeva laboratorij u ponudi mora jasno naznačiti normu prema kojoj će provesti ispitivanje. Nakon svakog provedenog ispitivanja laboratorij treba imati sljedeću dokumentaciju:
- zahtjev stranke za ponudom
- ponudu
- narudžbu ili ugovor
- radni nalog
- terenske zapise
- ispitni izvještaj sa situacijskim prikazom ispitanog objekta.

Laboratoriji za ispitivanja sustava ViO dužni su provoditi vanjske i unutrašnje mjere kontrole kvalitete rezultata ispitivanja. Program kontrole kvalitete rezultata ispitivanja treba obuhvaćati sveukupne mjere kontrole kvalitete rezultata ispitivanja za svaku pojedinu metodu u razdoblju važenje potvrde o akreditaciji (5 godina). Osoblje koje provodi ispitivanja metodom prema HRN EN 1610, postupak V, mora biti osposobljeno za te aktivnosti.

Mjerenje volumena okna i okna s cijevi provodi se preko sastavnica volumena (širina, duljina, visina), ali se može koristiti i mjerenje volumena dodavanjem vode.

Ispitivanje se provodi uz ispitni tlak koji proizlazi iz mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razine terena kod uzvodnog ili nizvodnog okna, najviše do tlaka 50 kPa, a najmanje do tlaka 10 kPa, (osim ako okna nisu plića) mjereno na tjemenu cijevi. Ako nije drugačije navedeno u projektu, referentna razina za testiranje ispitne dionice, okna i kontrolne komore mora biti ispod pokrovne ploče i okvira poklopca. Ispitni tlak mora odgovarati visini punjenja do 100 mm ispod referentne razine.

Ispitivanja se mogu provoditi i u vremenu kraćem od 30±1 min u slučajevima kada se utvrdi da je izgubljeni volumen vode, izračunat iz pada vodnog lica u poznatom poprečnom profilu, premašio vrijednost veću od dopuštemog Vdop.

Uz ispitni izvještaj mora se priložiti situacijski plan (položajni nacrt na kojem je vidljiv položaj ispitivane dionice u prostoru), a na kojem su vidljivi:
- naziv i adresa lokacije, mjerilo, orijentacija, naziv ili oznaka revizijskih okana ili drugih objekata, smjer tečenja (ostali elementi neophodni za potrebne proračune moraju biti vidljivi uz skicu (tlocrt i presjek) ispitivane dionice u terenskom zapisniku)
- dobiveni ili izrađeni situacijski plan kao prilog ispitnom izvještaju koji treba sadržavati grafički prikaz rezultata ispitivanja (zadovoljava, ne zadovoljava, nije ispitano).

Zadovoljava se označava debelom punom linijom (zeleno), Ne zadovoljava označava se debelom isprekidanom linijom (crveno) i Nije ispitano debelom točka-crta linijom (plavo). Tamo gdje to postaje nepregledno koristiti druge jasne i lako uočljive oznake.

Opširnije možete saznati u HAA-Pr-2/12 Pravila za akreditaciju ispitivanja vodoopskrbnih i odvodnih sustava.


Izvor:HAA

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće