Ispis

Ispitivanje, inspekcija i certifikacija proizvoda

Kreirano Četvrtak, 20 Kolovoz 2015 11:59
Hitovi: 2705

Isp0U suradnji s HMD -om objavljujemo članak naziva "Ispitivanje, inspekcija i certifikacija proizvoda" iz časopisa Svijet po mjeri (broj 2/2014) čiji je autor Zlatko Grgić, dipl. ing. univ. spec. Ocjenjivanje sukladnosti dokazivanje je da su utvrđeni zahtjevi koji se odnose na proizvod, proces, sustav, osobu ili tijelo ispunjeni, a može ga provoditi prva, druga ili treća strana.

Kad je riječ o industrijskim proizvodima, radnje ocjenjivanja sukladnosti specifi cirane su posebno za svaki proizvod, a to su najčešće ispitivanje, inspekcija i certifikacija proizvoda. Ispitivanjem se dobiva određena informacija o proizvodu, o njegovim bitnim značajkama prema kojima se donosi određena odluka. Tu odluku donosi inspekcijsko ili certifikacijsko tijelo u svojim postupcima inspekcije ili certifikacije.

Ispitivanja proizvoda provode laboratoriji, inspekciju inspekcijska tijela, a certifikaciju certifikacijska tijela. Laboratoriji mogu biti laboratoriji prve, druge ili treće strane ovisno o funkciji koju obavljaju. Inspekcijska tijela mogu biti vrste A, B i C ovisno o stupnju neovisnosti i nepristranosti dok su certifi kacijska tijela uvijek treća neovisna strana. Osposobljenost tijela za ocjenjivanje sukladnosti utvrđuje se ispunjavanjem određenih zahtjeva norma niza HRN EN ISO/IEC 17000ff , pa su tako opći zahtjevi za osposobljenost laboratorija utvrđeni normom HRN EN ISO/IEC 17025, osposobljenost inspekcijskih tijela normom HRN EN ISO/IEC 17020, a certifikacijskih tijela normom HRN EN ISO/IEC 17065.

Ispitivanje proizvoda
Ispitivanje je radnja određivanja jedne ili više značajka predmeta ocjenjivanja sukladnosti u skladu s odgovarajućim postupkom. Metode ispitivanja najčešće su normirane (ISO, ASTM, EN ili druge norme), a mogu biti nenormirane (npr. objavljene u stručnim časopisima, opisane u uputama proizvođača opreme) ili sam laboratorij može razviti vlastitu metodu ispitivanja.

Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih laboratorija koji provode ispitivanja dani su u normi HRN EN ISO/IEC 17025, Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Norma HRN EN ISO/IEC 17025:2007 utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost za provođenje ispitivanja ili umjeravanja, uključujući uzorkovanje, a ti su zahtjevi svrstani u dva glavna poglavlja:
4. Zahtjevi koji se tiču upravljanja
5. Tehnički zahtjevi.

Ova norma primjenjiva je na sve organizacije koje provode ispitivanja ili umjeravanja, bez obzira na to je li riječ o laboratorijima prve, druge ili treće strane o laboratorijima u kojima je ispitivanje ili umjeravanje sastavni dio inspekcije ili certifi kacije proizvoda. Zahtjevi koji se tiču upravljanja iscrpno su razrađeni u 4. poglavlju norme, dok su tehnički zahtjevi specifični za laboratorije navedeni u 5. poglavlju norme. Tehnički zahtjevi definiraju kriterije za osoblje, uvjete smještaja i okoliša, metode ispitivanja, opremu, mjernu sljedivost, uzorkovanje, rukovanje uzorcima ili predmetima ispitivanja, osiguravanje kvalitete rezultata ispitivanja i prikazivanje rezultata.
Slikoviti prikaz zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025 dan je na slici 1.

Isp1

Dakle, kad je riječ o ispitivanjima, ustrojstvo laboratorija koje provodi ispitivanja, bez obzira na vrstu ili svrhu ispitivanja, treba biti usklađeno sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025. Ako se inspekcijskim ili certifikacijskim tijelom koriste laboratorij za dobivanje informacija potrebnih za donošenje njihovih odluka, tad je potrebno da je taj laboratorij ustrojen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 i kao takav se smatra osposobljenim laboratorijem.

Nastavak članka možete pročitati u časopisu Svijet po mjeri (broj 2/2014). Više podataka o časopisu možete pronaći na internetskoj stranici Hrvatskog mjeriteljskog društva www.hmd.hr.


Izvor:HMD

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće