Ispis

Inspekcije u poljoprivredi

Kreirano Srijeda, 02 Listopad 2013 16:44
Hitovi: 1942

inspekpoljInspekcije u poljoprivredi obavljaju poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem zakona i drugih propisa te propisa Europske unije kojima se uređuje područje poljoprivrede i hrane. Inspekcije u poljoprivredi su poljoprivredna inspekcija, stočarska inspekcija, vinarska inspekcija i inspekcija za kakvoću hrane. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavlja poslove inspekcija u poljoprivredi. Inspekcije u poljoprivredi obavljaju inspekcijske poslove prema Godišnjem planu rada i aktivnosti, prijavama, predstavkama fizičkih i pravnih osoba, traženjima Ministarstva i drugih državnih tijela, kao i po vlastitoj inicijativi inspektora kada je to potrebno.

Inspekcije u poljoprivredi provode kontrolu tržišnih standarda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda tako da na zahtjev stranke provjeravaju usklađenost i certificiranje u svrhu izdavanja potvrda ili certifikata određenih posebnim propisom o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Područja inspekcija:
– poljoprivredne djelatnosti i dopunskih djelatnosti u poljoprivredi,
– mjera poljoprivredne politike i potpora,
– uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda,
– poljoprivrednog zemljišta,
– gnojiva i poboljšivača tla,
– kakvoće, prometa i primjene sredstava za zaštitu bilja,
– kakvoće i označivanja poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala stavljenog na tržište, genetski modificiranog sjemena i sadnog materijala,
– poljoprivredne proizvodnje duhana, konoplje i maka,
– ekološke proizvodnje i označivanja ekoloških proizvoda,
– integrirane poljoprivredne proizvodnje,
– zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane biljnog podrijetla i hrane za životinje biljnog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti,
– kvalitete hrane i hrane za životinje na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, proizvodnje i prerade hrane bez obzira na podrijetlo,
– GM hrane i GM hrane za životinje biljnog i životinjskog podrijetla na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti,
– proizvodnje, odabiranja i trgovine uzgojno valjanih životinja, držanja i korištenja domaćih životinja i zaštite životinja,
– rada udruga koje se bave uzgojem uzgojno valjanih životinja,
– proizvodnje i kakvoće grožđa te proizvodnje, kakvoće i označivanja vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina, jakih alkoholnih pića i aromatiziranih vina i pića kao i uvjeta propisanih za proizvode koji nose oznaku izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih naziva,
– poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.

Inspekcijski nadzor obavlja se nad registriranim i neregistriranim objektima: poljoprivrednim zemljištem, objektima na kojima se odvija poljoprivredna proizvodnja, objektima za doradu sjemena, skladištima i prodavaonicama sjemena, sadnog materijala i mineralnih gnojiva, poljoprivrednim ljekarnama i skladištima sredstava za zaštitu bilja, na površinama i objektima gdje se primjenjuju sredstva za zaštitu bilja, objektima za proizvodnju uzgojno valjanih životinja, objektima za proizvodnju hrane za životinje i proizvoda životinjskog podrijetla, objektima za proizvodnju, preradu i skladištenje hrane i hrane za životinje, objektima za proizvodnju, skladištenje, promet i preradu grožđa za vino, objektima za proizvodnju, skladištenje i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, objektima za proizvodnju i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, jakih alkoholnih pića, aromatiziranih vina i pića te drugim objektima u području nadležnosti.

Inspekcijski poslovi inspekcije za kakvoću hrane obuhvaćaju nadzor:
– kvalitete i označivanja hrane na razini proizvodnje i prerade bez obzira na podrijetlo
– tržišnih standarda za mlijeko i mliječne proizvode, mazive masti, maslinovo ulje i stolne masline, prerađeno voće i povrće, osim pri uvozu
– tržišnih intervencija u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina, prerađevina voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, te pčelarskih proizvoda
– priznavanja proizvođačkih organizacija, proizvođačkih grupa i sektorskih organizacija u sektoru maslinova ulja i stolnih maslina
– posebne odredbe za sektor mlijeka i mliječnih proizvoda
– ostalih tržišnih standarda, tržišnih mjera i pravila te posebnih odredbi sukladno propisima o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda prema nadležnosti
– poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta
– obavljanja registrirane i neregistrirane djelatnosti u području hrane
– obavljanja registriranih i neregistriranih dopunskih djelatnosti u području hrane.

Poslove poljoprivrednog inspektora može obavljati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij poljoprivredne struke, položen državni stručni ispit za inspektora i najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

U provedbi inspekcijskog nadzora inspektori imaju sljedeća prava, dužnosti i ovlasti:
1. pregledavati poljoprivredno zemljište, sve površine na kojima se primjenjuju sredstva za zaštitu bilja uključujući šume i šumsko zemljište, ulaziti i pregledavati poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje, robu, usjeve, nasade, stoku i druge stvari kod nadziranih subjekata
2. zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet osoba koje podliježu nadzoru i osoba zatečenih na mjestu nadzora
3. zatražiti i pregledati rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, izvadak iz sudskog registra, obrtnicu ili iskaznicu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
4. zatražiti i pregledati poslovnu dokumentaciju (poslovne knjige, registre, dokumente, ugovore, isprave) i drugu poslovnu dokumentaciju koja omogućuje uvid u poslovanje stranke
5. fotografirati ili snimiti osobe, poljoprivredno zemljište, prostore, objekte i drugo iz točke 1. ovoga stavka
6. uzimati uzorke
7. pečatiti prostor, prostorije, opremu, uređaje i robu kojima se obavlja djelatnost, ako je to propisano posebnim propisom
8. provoditi uvid u isprave korisnika prava, odnosno drugih nadziranih subjekata
9. izvršiti uvid u službene evidencije i baze podataka potrebne za obavljanje nadzora
10. prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba
11. nadzirati i ostalo propisano posebnim propisima
12. postupiti sukladno odredbama Prekršajnog zakona
13. podnijeti kaznenu prijavu nadležnom tijelu zbog kaznenog djela
14. poduzeti i druge mjere i izvršiti druge radnje koje je ovlašten poduzeti i izvršiti na temelju ovoga Zakona o inspekcijama u poljoprivredi i posebnih propisa.

Više podataka o inspekcijama u poljoprivredi možete saznati u Zakonu o inspekcijama u poljoprivredi (NN br. 93/13).


Izvor:SVIJET KVALITETE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće