Subota 04 Tra 2020
Ispis

IRCA vodič 20000-1

 

IRCA 20000

IRCA - Međunarodni registar certificiranih auditora izradili su vodič koji pomaže u primjeni norme ISO/IEC 20000-1:2011. U vodiču su opisali i protumačili sva poglavlja norme. Norma ISO/IEC 20000-1:2011 Informacijska tehnologija – Upravljanje uslugama – Dio 1: Zahtjevi za sustav upravljanja uslugama propisuje zahtjeve za sustav upravljanja usluga, a koji obuhvaćaju planiranje, uspostavu, primjenu, rad, praćenje, preispitivanje, održavanje i poboljšavanje sustava upravljanja uslugama. Zahtjevi uključuju projektiranje, prelazak, isporuku i poboljšavanje usluga kako bi se ispunili očekivani zahtjevi usluge. Vodič preuzmite klikom na sliku.

Ispis

ISO i ocjenjivanje sukladnosti

ISO ocj

Ocjenjivanje sukladnosti znači provjeravanje jesu li proizvodi, usluge, materijali, procesi, sustavi i osoblje u skladu sa zahtjevima norma, propisa ili drugih specifikacija. Ono koristi proizvođačima, pružateljima usluga, korisnicima, potrošačima i zakonodavcima, olakšava međunarodnu trgovinu te podupire održivi razvoj. Sukladnost s međunarodnim normama i ocjenjivanje na temelju međunarodnih norma osigurava povjerenje i olakšava pristup svjetskim tržištima. Više o koristima ocjenjivanja sukladnosti, pročitajte u ovoj publikaciji koju je izdao Hrvatski zavod za norme. ISO publikaciju preuzmite klikom na sliku.

Ispis

Moj posao u ISO-u

ISO moj

Ovaj informativni dokument namijenjen je delegatima i stručnjacima koji sudjeluju u tehničkome radu ISO-a. Tijelo član ISO-a nacionalno je tijelo koje je najreprezentativnije za normizaciju u svojoj zemlji. Članom ISO-a može postati samo jedno takvo tijelo u jednoj zemlji. Tijela članovi imaju pravo sudjelovati i ostvarivati puna glasačka prava u svakome ISO-ovom tehničkom odboru i odboru za politiku. Mogu upotrebljavati ISO norme kao osnovu za svoje nacionalne norme. Publikacija je korisna za sve članove tehničkih odbora HZN-a bez obzira na to jesu li ili nisu uključeni u rad na izradi međunarodnih norma jer daje osnovne informacije o ISO-u općenito, ISO-ovim metodama rada te o sudionicima u procesu razvoja međunarodnih norma koje mogu pomoći u boljem razumijevanju normizacijskog rada i metoda rada tehničkih odbora. ISO publikaciju preuzmite klikom na sliku.

Ispis

ILAC P9:11/2010 Ispitivanje sposobnosti

ILAC

ILAC potiče organizacije koje se žele koristiti ILAC-ovom politikom o sudjelovanju u aktivnostima ispitivanja sposobnosti za područja povezana s izobrazbom, normizacijom, akreditacijom, dobrom praksom ocjenjivanja sukladnosti ili za druge svrhe bitne za područja kojima se ILAC bavi i za koja je stručan, da uz odobrenje reproduciraju ovu publikaciju ili njezine dijelove. Prerada dokumenta ILAC P9 pokrenuta je u vrijeme kad se mnoge aktivnosti i razmatranja o zahtjevima za sudjelovanja u ispitivanjima sposobnosti pojavljuju u mnogim područjima. To uključuje pripremu norme ISO/IEC 17043:2010 Ocjenjivanje sukladnosti – Opći zahtjevi za ispitivanje sukladnosti i preispitivanja, koja provode regionalna tijela kao što su EA (u EA/Eurolab/Eurachem – EEE-PT radnoj skupini) i APLAC, kao praktična sredstva s pomoću kojih bi se prepoznale potrebe ispitivanja sposobnosti u svrhu akreditacije. U skladu s ISO/IEC 17025 laboratorij mora imati postupke kontrole kvalitete za praćenje valjanosti provedenihispitivanja i umjeravanja. To praćenje može uključivati sudjelovanje u međulaboratorijskim usporedbama ili programima ispitivanja sposobnosti. Vodič preuzmite klikom na sliku.

Ispis

SAI - Social Accountability International's

SAI b

SAI - Social Accountability International's je udruženje koje promiče društvenu odgovornost. Propisali su normu SA 8000:2008 Social Accountability u kojoj propisuju kako organizacija niti u kojem slučaju ne smije prisiljavati svoje radnike na prisilni rad. Radnici mogu raditi u svoje ugovoreno radno vrijeme i nakon toga imaju pravo ići na zasluženi odmor. Poslije radnog vremena ih se ne smije zadržavati niti ucjenjivati sa plaćom da moraju ostajati duže na poslu. Organizacija mora osigurati svojim radnicima sigurno radno okruženje. Vrsta rada ne smije štetiti njihovom zdravlju. Organizacija mora zadužiti nekoga iz uprave tko će se brinuti za uvjete rada. Potrebno je propisati postupak kako se provodi sigurnost na radu i briga o zdravlju svih zaposlenika. Brošuru preuzmite klikom na sliku.

Ispis

ILAC P10:01/2013

ILAC t

Sljedivost mjernih rezultata, osim normama za sustave kvalitete, definirana je na međunarodnoj razini dokumentom ILAC P10, čije novo izdanje je objavljeno u siječnju 2013. godine, a kojeg je izdala Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija – ILAC. Međunarodni dokument ILAC-P10:2002, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results, zamijenjen je novim izdanjem ILAC P10:01/2013 koje se mora uvesti u primjenu do siječnja 2014. godine. Dokument je potpuno revidiran i uvedene su mnoge novosti koje mijenjaju dosadašnja pravila o sljedivosti. U novom izdanju dokumenta ILAC P10, preuzimaju se definicije mjeriteljske sljedivosti, mjeriteljskog lanca sljedivosti i mjeriteljske sljedivosti prema mjernoj jedinici iz Međunarodnog mjeriteljskog rječnika (VIM 3). Vodič preuzmite klikom na sliku.

Ispis

EFQM publikacija "Excellence in action"

EFQM

 EFQM - European Foundation for Quality Management (Europska fondacija za upravljanje kvalitetom) objavila je publikaciju naziva "Excellence in action". U publikaciji je objavljen pregled nacionalnih nagrada za izvrsnost u poslovanju u europskim zemljama. EFQM, nekad poznat kao Europska zaklada za upravljanje kvalitetom postoji više od 20 godina. Cilj je razvijanje alata upravljanja koji će povećati konkurentnost europskih organizacija. Publikaciju preuzmite klikom na sliku.

1
22
17
10
2
16 1
5
9
8
4
Crolablogo
11
13
HGK Grb
21
24 M
15
Adria Logo
Icr M

PREVODITELJ

Croatian English French German Italian Slovenian Spanish

BVC

SEMINARI

SGS

KONFERENCIJE

UDEM Adriatic

SUSTAVI UPRAVLJANJA

TCG

METROTEKA

NAJČITANIJE

Dobra laboratorijska praksa

n dlpDLP - Dobra laboratorijska praksa (GLP - Good Laboratory Practice) je sustav upravljanja laboratorijima koji osigurava pouzdanost rezultata ispitivanja koja provode laboratoriji. Dobra laboratorijska praksa se primjenjuje u laboratorijima radi poboljšavanja rada laboratorija.

 

Što je ''calibration''?

n umjEngleska riječ ''calibration'' ponekad zadaje izvjesne glavobolje budući da se ne može jednoznačno prevesti na hrvatski jezik. Iako joj je osnovno značenje 'umjeravanje', ipak ponekad označava i druge aktivnosti koje nisu umjeravanje. U ovom članku ukratko je opisano koje su osnovne situacije u kojima se susrećemo s riječi 'calibration' i što one znače u tehničkom smislu.

 

Razlike između pritužbi i žalbi

n pizZahtjevi mnogih norma propisuju da organizacije moraju rješavati pristigle pritužbe ili žalbe. Riječ pritužba je isto što i prigovor, a riječ žalba je isto što i priziv. Ovdje ćemo objasniti koje su razlike između pritužbi/prigovora i žalbi/priziva kroz pregled zahtjeva triju norma u kojima se propisuje rješavanje pritužbi i žalbi.

 

Politika i ciljevi upravljanja okolišem prema ISO 14001:2004

n 14001Norma ISO 14001:2004 Sustavi upravljanja okolišem – Zahtjevi s uputama za uporabu navodi zahtjeve za sustav upravljanja okolišem koji će organizaciji omogućiti razvoj i primjenu politike i ciljeva koji uzimaju u obzir zakonske zahtjeve i informacije o značajnim aspektima okoliša.

 

Zadovoljstvo kupca

n kupKupac je osoba ili organizacija koja prima proizvod, a zadovoljstvo kupca je predodžba kupca o razini do koje su ispunjeni njegovi zahtjevi. Svaka organizacija živi od svojih kupaca koji su manje ili više zadovoljni. Mnoge norme za sustave upravljanja propisuju zahtjeve u kojima se mora pratiti i poboljšavati zadovoljstvo kupaca.

 

Zbog čega je važna dobra poslovna komunikacija?

n komPoslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcioniranju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobro komuniciranje među osobljem, ali i prema javnosti organizacije dovodi do njenog uspješnijeg rada, a tako i do postizanja željenog profita i zarade što je cilj većine organizacija u svijetu.

 

PDCA krug (Demingov krug)

n pdcaProcesni pristup je jedno od osnovnih načela upravljanja kvalitetom u skladu s normom ISO 9001, a bazira se na postavci da je za učinkovito funkcioniranje organizacije nužno utvrditi njene međusobno povezane radnje (procese) te njima upravljati na jednostavan, učinkovit i efikasan način.

 

Izrada priručnika kvalitete

n pkPriručnik kvalitete opisuje sustav upravljanja kvalitetom u skladu s uspostavljenom politikom kvalitete i ciljevima kvalitete. On može sadržavati cjelokupni sustav upravljanja kvalitetom, uključujući i sve potrebne dokumentirane postupke.

 

Ishikawa dijagram

n ishiIshikawa dijagram (dijagram uzroka i posljedica, C&E dijagram, “riblja kost”) počeo je razvijati prof. Kaoru Ishikawa na Sveučilištu u Tokiju 1943. godine. Ishikawa dijagram predstavlja jednostavnu i vrlo korisnu metodu za sagledavanje što više mogućih uzroka koji dovode do posljedice/problema koji se analizira

 

Novo izdanje norme ISO 9001:2015

n 9001Radna grupa naziva TC 176/SC 2 Quality systems ISO tehničkog odbora Technical Committee ISO/TC 176 - Quality management and quality assurance koji je odgovoran za donošenje norma iz područja upravljanja i osiguravanja kvalitete izrađuje novo izdanje norme ISO 9001 koja se planira objaviti krajem 2015. godine.

 

Postupak akreditacije laboratorija

n akrOpisujemo faze kroz koje treba proći laboratorij koji se želi akreditirati. Faze postupka akreditacije su opisane na temelju HAA Pravila za akreditaciju koja je objavila Hrvatska akreditacijska agencija (HAA). Opisujemo postupak akreditacije od upita za akreditaciju do dobivanja Potvrde o akreditaciji na osnovu vlastitog iskustva akreditiranog laboratorija.

 

Kako provesti unutrašnji audit

n audUnutrašnji audit (interni audit) se provodi zbog toga što se pomoću njega želi ocijeniti vlastiti sustav upravljanja, pronaći nedostatke u tom sustavu i što prije ih ispraviti. Kako najbolje provesti unutrašnji audit muči mnoge organizacije.

 

Izdanja norme ISO 9001

n rev9001Norma ISO 9001 određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Ova norma promiče prihvaćanje procesnog pristupa. Norma propisuje kako organizacija mora uspostaviti, dokumentirati, primijeniti i održavati sustav upravljanja kvalitetom

 

ZNAKOVI KVALITETE

LITERATURA

FACEBOOK

EG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće