Ispis

Pravilnik o zaštićenim oznakama poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Kreirano Ponedjeljak, 22 Srpanj 2019 18:00
Hitovi: 717

pr hr 1Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod.

Postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom provodi ovlašteno kontrolno tijelo. Plan kontrole odobrava Ministarstvo i objavljuje na svojim mrežnim stranicama informaciju o odobrenom ili izmijenjenom Planu kontrole za svaki pojedini proizvod.

Ovim se Pravilnikom propisuju:
– sadržaj zahtjeva, obrasci te odredbe vezane za skupine u nacionalnom postupku zaštite naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao zaštićena oznaka izvornosti (ZOI), zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) i zajamčeno tradicionalni specijalitet (ZTS)
– izgled i način korištenja nacionalnog znaka ZOI, ZOZP i ZTS
– dokumentacija, obrasci i uloga skupine u postupku registracije naziva poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao ZOI, ZOZP i ZTS na razini Europske unije
– sadržaj i način vođenja evidencija o ZOI, ZOZP i ZTS
– sadržaj zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije registriranog naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije
– obrasci za podnošenje prigovora i obrasci za dostavu obavijesti o ishodu postupka postizanja sporazuma
– sadržaj zahtjeva za ovlašćivanje kontrolnih tijela i sastav Povjerenstva za ovlašćivanje kontrolnih tijela
– postupak potvrđivanja sukladnosti, rokovi, sadržaj Potvrde o sukladnosti i Uvjerenja o sukladnosti pojedine faze proizvodnje sa Specifikacijom proizvoda, obveze ovlaštenog kontrolnog tijela, sadržaj i način vođenja evidencija izdanih Potvrda o sukladnosti
– sadržaj zahtjeva i način vođenja evidencija korisnika neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod«.

Postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela iz članka 94. Zakona provodi Povjerenstvo za ovlašćivanje kontrolnih tijela za potvrđivanje sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda za ZOI, ZOZP ili ZTS. Povjerenstvo sastavljeno je od predstavnika Ministarstva, nadležne inspekcije i predstavnika Hrvatske akreditacijske agencije.

Ovlaštena kontrolna tijela imaju sljedeće obveze:
– izraditi Plan kontrole
– dostavljati Ministarstvu izvješća o provedenim službenim kontrolama
– voditi popis korisnika registriranih oznaka, te popis svih subjekata koji sudjeluju u lancu proizvodnje proizvoda, podatke o količinama proizvoda koji su sukladni sa Specifikacijom
– voditi evidenciju dokaza o izobrazbi djelatnika/vanjskih suradnika koji provode postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom
– voditi evidencije o izdanim i poništenim (suženim i povučenim) Potvrdama o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom (u daljnjem tekstu: Potvrda o sukladnosti)
– dostavljati druge dokumente ili informacije Ministarstvu prema potrebi

Ovlaštena kontrolna tijela imaju obvezu dostavljati Ministarstvu kvartalna izvješća o provedenim službenim kontrolama. Predstavnik ovlaštenog kontrolnog tijela (kontrolor/certifikator) o provedbi postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom sastavlja zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju, kao i o podacima i obavijestima dobivenim tijekom provođenja kontrole te provedenim aktivnostima, a kojeg potpisuju predstavnik ovlaštenog kontrolnog tijela i stranka koja je nazočila u postupku potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom.

Potvrda o sukladnosti sadrži sljedeće podatke:
– naziv ovlaštenog kontrolnog tijela
– redni broj Potvrde o sukladnosti
– naziv i adresu subjekta u poslovanju s hranom koji je korisnik oznake
– adresu lokacije proizvodnog objekta
– oznaku i naziv proizvoda
- oblik pakiranja
– količinu proizvoda za koju je potvrđena sukladnost
– datum izdavanja i rok valjanosti Potvrde o sukladnosti i
– potpis odgovorne osobe.

PLANINSKI PROIZVOD
Zahtjev za korištenje neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« podnosi se Ministarstvu.
Postupak odobravanja korištenja neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« provodi Povjerenstvo za odobravanje korištenja neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod«.
Ministarstvo vodi evidenciju korisnika neobveznog izraza kvalitete »planinski proizvod« na svojim mrežnim stranicama.

Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i neobveznom izrazu kvalitete planinski proizvod („Narodne novine“ br. 38/19).


Izvor:MP

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće