Ispis

Ovlaštena kontrolna tijela u ekološkoj poljoprivredi

Kreirano Nedjelja, 24 Travanj 2016 09:42
Hitovi: 2649

eko1Ekološka je proizvodnja sveobuhvatni sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvima i proizvodnjom hrane koji ujedinjuje najbolju praksu zaštite okoliša,

visoku razinu biološke raznolikosti, očuvanje prirodnih resursa, primjenu visokih standarda za dobrobit životinja i proizvodne metode koje su prikladne s obzirom na to da neki potrošači prednost daju proizvodima proizvedenim uz primjenu prirodnih tvari i procesa. Cijeli sustav proizvodnje i kontrole ekološke proizvodnje je uspostavljen kako bi se zaštitili potrošači, odnosno kako bi kupac koji kupuje proizvod s eko znakom bio siguran da je taj proizvod proizveden prema zahtjevima ekološke proizvodnje koji su navedeni u propisima Europske unije.

Ekološka poljoprivreda spada u zakonski definirano područje. Europska unija propisala je u Uredbi vijeća (EZ) br. 834/2007 (Council Regulation (EC) No 834/2007) i Uredbi komisije (EZ) br. 889/2008 (Commission Regulation (EC) No 889/2008) zahtjeve za ekološku proizvodnju hrane.
U Republici Hrvatskoj su osim navedenih uredbi na snazi još dva propisa, Zakon o poljoprivredi (NN br. 30/15) i Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN br. 19/16).

Veliku važnost u cijelom sustavu ekološke poljoprivrede imaju ovlaštena kontrolna tijela koja nadziru ekološke proizvođače i dodjeljuju certifikate za proizvode koji zadovoljavaju propisane principe ekološke poljoprivredne proizvodnje. Ministarstvo nadležno za poljoprivredu ovlašćuje kontrolna tijela za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji. Kontrolno tijelo mora biti pravna osoba registrirana za obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji ili je u sastavu pravne osobe. Jedan od uvjeta dobivanja ovlaštenja je da kontrolno tijelo posjeduje Potvrdu o akreditaciji s pripadajućim prilogom prema normi ISO/IEC 17065, izdanu od strane Hrvatske akreditacijske agencije ili akreditacijskog tijela koje je potpisnik multilateralnog sporazuma na razini Europske suradnje za akreditaciju (EA). Kontrolno tijelo mora raspolagati u vlasništvu ili zakupu poslovnim prostorom za obavljanje svih poslova vezanih za stručne kontrole. Također mora posjedovati odgovarajuću opremu za obavljanje stručne kontrole (računalna oprema, oprema za uzimanje uzoraka i druga potrebna oprema) koja je primjerena broju djelatnika, opsegu poslova i specifičnim potrebama. Kontrolno tijelo mora imati ugovor s ovlaštenim službenim laboratorijima koji će provoditi potrebne analize, kao i organizacijsku shemu s prikazom osoblja i sheme za pojedine faze postupka stručne kontrole.

Osoblje odgovorno za stručnu kontrolu u ekološkoj proizvodnji mora imati završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij iz područja biotehničkih ili biomedicinskih znanosti. Kontrolno tijelo mora imati najmanje dva stalno zaposlena djelatnika s najmanje jednom godinom iskustva u struci. Također mora imati opisano postupanje u slučajevima prigovora ili žalbi i opisano postupanje za osposobljavanje i održavanje osposobljenosti djelatnika zaduženih za kontrolu i certifikaciju. Mora imati postupke za procjenu rizika posebice određujući osnovu za intenzitet i učestalost provjere sukladnosti subjekata.

eko2
Kontrolno tijelo mora imati pisanu izjavu kojom se obvezuje da će u roku od 60 dana od dana ovlaštenja uspostaviti internet stranicu koja mora sadržavati troškovnik naknade za provođenje kontrola, popis subjekata koje kontrolira, obrasce za komunikaciju sa subjektima, poveznice s nacionalnim propisima i relevantnim propisima EU za područje ekološke poljoprivrede, poveznicu sa bazom podataka za poljoprivredni reprodukcijski materijal i katalog sankcija. Kontrolna tijela drugih država članica moraju predočiti dokaze na hrvatskom jeziku i dati pisanu izjavu da će svi postupci i vođenje dokumentacije biti na hrvatskom jeziku. Kontrolna tijela drugih država članica izuzimaju se od obveze registracije pravne osobe u Republici Hrvatskoj. Kontrolno tijelo je dužno u roku od 30 dana od završetka obavljene stručne kontrole dostaviti izvješće o provedenoj stručnoj kontroli nadležnom Ministarstvu.

Popis ovlaštenih kontrolnih tijela:
1. HR-EKO-01 - BIOINSPEKT d.o.o. - www.bioinspekt.hr
2. HR-EKO-02 - PRVA EKOLOŠKA STANICA d.o.o. - www.prvaekoloska.hr
3. HR-EKO-03 - ZADRUGA AGRIBIOCERT - www.agribiocert.hr
4. HR-EKO-04 - BIOTECHNICON d.o.o. - www.biotechnicon.hr
5. HR-EKO-05 - HRVATSKE ŠUME d.o.o. - www.hrsume.hr
6. HR-EKO-06 - TRGO-INVEST d.o.o. - www.binarnet.hr/trgo-invest
7. HR-EKO-07 - AUSTRIA BIO GARANTIE d.o.o. - www.hr.abg-cert.com
8. HR-EKO-08 - BUREAU VERITAS d.o.o. - www.bureauveritas.si
9. HR-EKO-09 - EUROTALUS j.d.o.o. - www.eurotalus.hr
10. HR-EKO-10 - EKO RAZVOJ d.o.o. - www.ekorazvoj.hr

Više informacija o kontrolnim tijelima i ekološkoj poljoprivredi možete pronaći na www.mps.hr.


Izvor:MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće