Ispis

Zakon o informiranju potrošača o hrani (NN 56/13)

Kreirano Subota, 15 Lipanj 2013 21:17
Hitovi: 2503

z hOvim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela, zadaće nadležnih tijela, službene kontrole i načini postupanja te se propisuju upravne mjere i prekršajne odredbe za provedbu Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, izmjenama i dopunama uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011.) Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 od 31. ožujka 2004. koja se odnosi na označivanje hrane i sastojaka hrane s dodanim fitosterolima, fitosterol esterima, fitostanolima i fitostanol esterima (SL L 97, 1.4.2004.)

Hrana koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske mora biti označena podacima i na način propisan uredbama br. 1169/2011 i br. 608/2004. Nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona i uredbi su ministarstvo nadležno za poljoprivredu i ministarstvo nadležno za zdravstvo, svako u svom djelokrugu.

Službene kontrole nad provedbom ovoga Zakona te posebnih propisa koji se odnose na hranu provode inspektori za kakvoću hrane, poljoprivredni inspektori, sanitarni inspektori, veterinarski inspektori i gospodarski inspektori. Osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola u obavljanju službenih kontrola ima pravo i dužnost za svaku utvrđenu nesukladnost postupiti sukladno mjerama iz Uredbe (EZ) br. 882/2004, odnosno mjerama propisanim posebnim propisom o službenim kontrolama.

Nesukladnosti koje mogu utjecati na sigurnost i zdravlje potrošača i koje zahtijevaju poduzimanje mjera bez odgađanja, su sljedeće:
– informacije nisu navedene na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu
– pripisuju se hrani svojstva sprječavanja bolesti, liječenja ili izlječenja, odnosno upućuje se na takva svojstva
– nedostaje popis sastojaka
– nisu navedeni sastojci koji uzrokuju alergije ili intolerancije
– nije naveden datum minimalne trajnosti ili »upotrijebiti do« datum
– nema podataka o posebnim uvjetima čuvanja i/ili upotrebe, za hranu koja to zahtijeva
– nije naveden naziv i adresa subjekta u poslovanju hranom
– nije navedena stvarna alkoholna jakost po volumenu za pića koja sadrže više od 1,2% vol. alkohola
– nema navedenu nutritivnu deklaraciju
– dodatne obvezne informacije o hrani nisu navedene
– informacije o hrani nisu navedene sukladno ovom Zakonu
– obvezni podaci nisu prezentirani sukladno Uredbi (EU) br. 1169/2011;
– podaci o određenim tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili intolerancije nisu navedeni
– datum minimalne trajnosti, »upotrijebiti do« datum i datum zamrzavanja nisu navedeni
– podaci o posebnim uvjetima čuvanja ili upotrebe nisu navedeni Uredbi (EU) br. 1169/2011.

Kompletan Zakon o informiranju potrošača o hrani možete preuzeti ovdje.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće