Ispis

EKONERG

Kreirano Petak, 27 Prosinac 2013 19:44
Hitovi: 6851

ekonerEKONERG - Institut za energetiku i zaštitu okoliša je vodeće hrvatsko konzalting društvo u području energetike i zaštite okoliša koje djeluje više od 50 godina i zapošljava preko 120 djelatnika. Djelatnost EKONERG-a usmjerena je pružanju usluga na području energetike, uključujući nuklearnu energetiku, i zaštite okoliša u svim mijenama životnog vijeka elektroenergetskih objekata, industrijskih energana i kotlovnica, energetski intenzivnih industrijskih procesa, te drugih energetskih, industrijskih i komunalnih uređaja i sustava.

Obuhvat tako širokog područja djelatnosti omogućen je poglavito snažnim kadrovskim potencijalom i izrazito dobrom opremljenošću ispitnom, mjernom i informatičkom opremom. Razvijena mreža vanjskih suradnika (naročito stručnjaka s tehničkih fakulteta) i mreža komplementarnih suradničkih poduzeća iz Hrvatske i inozemstva osigurava pružanje cjelovite i kvalitetne usluge u najsloženijim i najvećim projektima.

ekonerg

Sustav upravljanja kvalitetom razvijen je u skladu s normom HRN EN ISO 9001, sustav zaštite okoliša u skladu s normom HRN EN ISO 14001 i sustav zaštite zdravlja i sigurnosti pri radu u skladu s specifikacijom BS OHSAS 18001. Unutar EKONERG-a djeluje Laboratorij za zrak, kojeg čine Ispitni laboratorij akreditiran prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, Laboratorij za ispitivanje sposobnosti akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17043 i Umjerni laboratorij koji se razvija u sklopu IPA projekta pod nazivom ''Akreditacija umjernog laboratorija za emisije i praćenje kvalitete zraka sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025''.
EKONERG d.o.o. ima dugogodišnju tradiciju uspješnog poslovanja, a popis EKONERG-ovih klijenata nalazi se ovdje.

EKONERG d.o.o. ustrojen je u osam stručnih odjela s Q/EP/HS službom i zajedničkim službama.

ekonerg 1
Odjel za mjerenja i analitiku bavi se provođenjem energetskih ispitivanja termoenergetskih postrojenja i komponenti, mjerenjem emisije onečišćujućih tvari u zrak i uspostavljanjem automatskih postaja za praćenje kvalitete zraka. Unutar Odjela djeluje Laboratorij za zrak koji se bavi ispitivanjima, umjeravanjima i ispitivanjima sposobnosti. Ispitni laboratorijakreditiran je od Hrvatske akreditacijske agencije za 20 metoda ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak i praćenje kvalitete zraka. Laboratorij za ispitivanje sposobnosti akreditiran za provođenje ispitivanja sposobnosti u području praćenja kvalitete zraka. Umjerni laboratorij provodi umjeravanja analizatora za imisijska i emisijska ispitivanja te se planirati akreditirati do kraja 2014. godine za te aktivnosti.
Laboratorij za zrak 2004. godine postaje pridruženim članom AQUILA-e - europske mreže referentnih laboratorija za kvalitetu zraka i kao nacionalni referentni laboratorij za plinove aktivno sudjeluje u radu mreže i provedbi ispitivanja sposobnosti te predstavlja Hrvatsku u ovom tehničkom području.

ekonerg 4
Odjel za zaštitu okoliša i održivi razvoj bavi se općim i posebnim problemima u zaštiti okoliša pri planiranju, pripremi izgradnje i izgradnji te prestanku rada energetskih, industrijskih i komunalnih objekata. U djelokrugu rada Odjela je i tehničko-ekonomsko optimiranje te izbor struktura, sustava i komponenata važnih za zaštitu okoliša. U suradnji s drugim odjelima u Ekonergu te s vanjskim suradnicima – specijalistima za pojedina specifična područja Odjel može riješiti skoro svaki problem u zaštiti okoliša u skladu s konceptom održivog razvoja i suvremenom praksom.

Odjel za zaštitu atmosfere i klimatske promjene pruža konzultantske usluge na interdisciplinarnom području zaštite atmosfere, klimatskih promjena i drugih srodnih aktivnosti u zaštiti okoliša.

Odjel za projektiranje bavi se izradom projektne dokumentacije (idejna rješenja, stručne podloge, idejni projekti, glavni projekti, izvedbeni projekti, projekti izvedenog stanja, nostrifikacija projektne dokumentacije) te ishođenjem dozvola i suglasnosti za industrijske, rafinerijske i energetske objekte. Područje djelatnosti jesu: kotlovnice i kotlovska postrojenja, kondenzacijske i kogeneracijske elektrane, rafinerijska i petrokemijska postrojenja, energetske mreže (plinovodi i plinske instalacije i toplinske mreže), postrojenja za obradu otpadnih voda, odlagališta otpada i spalionice otpada, cementna i druga energetski intenzivna industrija.

Odjel za vođenje građenja bavi setehničkim savjetovanjem, osiguranjem i nadzorom kvalitete te stručnim nadzorom u skladu sa Zakonom o gradnji tijekom pripreme i izvođenja izgradnje / rekonstrukcije energetskih i procesnih postrojenja, plinovoda, parovoda i vrelovoda.

Odjel za sustave upravljanja održavanjem se bavi projektiranjem, prilagodbom i uvođenjem u funkciju sustava upravljanja poslovima održavanja odnosno informatičke podrške planiranju i realizaciji poslova održavanja u poduzeću.
Uz to bavi se i nerazornim ispitivanjima materijala, opreme i dijelova postrojenja energetskih objekata te objekata procesne i kemijske industrije sa svrhom utvrđivanja stanja i pogonske spremnosti opreme te revitalizacije vitalnih komponenata i objekta kao cjeline.

Odjel za energetiku bavi se razvojem strategija energetskog razvitka te planiranjem razvoja energetskih sustava.

Odjel za informatiku bavi se projektiranjem, razvojem i uvođenjem informacijskih sustava u području djelatnosti Ekonerga posebice informacijskih sustava u zaštiti okoliša i energetici. 

ekonerg 2

Opći podaci o EKONERG-u:
EKONERG d.o.o.
Koranska 5
10000 Zagreb
Tel.: 01/6000-111 (centrala)
Fax.: 01/6171-560
Direktor: Mr. sc. Zdravko MUŽEK, dipl.ing.
Tel.: 01/6000-101

Više podataka o EKONERG-u možete pronaći na internetskoj stranici www.ekonerg.hr, a internetske stranice EKONERG-ovog Laboratorija za zrak možete posjetiti ovdje.


Izvor:EKONERG

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće