Ispis

HRN EN ISO 9004:2010

Kreirano Ponedjeljak, 06 Kolovoz 2012 21:28
Hitovi: 6448

Naslov norme
HRN EN ISO 9004:2010
Upravljanje u svrhu trajne uspješnosti organizacije – Pristup upravljanju kvalitetom
(ISO 9004:2009; EN ISO 9004:2009)

Područje primjene
Ova međunarodna norma služi kao uputa organizacijama kao podrška za postizanje održivog uspjeha pristupom upravljanja kvalitetom. Primjenjiva je na sve organizacije bez obzira na veličinu, vrstu ili aktivnosti kojima se ona bavi.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Upravljanje održivim uspjehom organizacije
5 Strategija i politika
6 Upravljanje resursima
7 Upravljanje procesom
8 Monitoring, mjerenje, analiza i preispitivanje
9 Poboljšavanje, inovacije i učenje


Kratki pregled norme
4 Upravljanje održivim uspjehom organizacije
Kako bi organizacija postigla održivi uspjeh, najviša uprava mora usvojiti pristup upravljanja kvalitetom. Organizacija treba razviti takav sustav upravljanja kvalitetom da se osigura:
- dovoljna uporaba resursa
- odlučivanje na temelju činjenica
- fokus za zadovoljstvu kupca.
Organizacija može postići održivi uspjeh neprekidnim ispunjavanjem potreba i očekivanja zainteresiranih strana na uravnoteženi način kroz duže vremensko razdoblje.
Okruženje organizacije stalno se mijenja i ono se treba pratiti od strane organizacije kako bi ona mogla pravovaljano dati potreban odgovor.
Zainteresirane strane su pojedinci ili drugi entiteti koji pridonose dodanoj vrijednosti organizacije i stoga su zainteresirani za njene aktivnosti.
Očekivanja kupaca su kvaliteta, cijena i isporuka. Očekivanja vlasnika ili dioničara su održiva profitabilnost i transparentnost. Očekivanja osoblja organizacije su dobro radno okruženje, sigurnost posla, priznavanje i nagrađivanje. Očekivanja dobavljača i partnera su međusobna korist i kontinuitet. Očekivanja društva su zaštita okoliša, etičko ponašanje, sukladnost s propisima.

5 Strategija i politika
S ciljem postizanja održivog uspjeha, najviše organizacija treba uspostaviti i održavati misiju, viziju i vrijednosti. Ovo se treba razjasniti, razumjeti, prihvatiti i poduprijeti od strane osoblja i zainteresiranih strana.
Najviša uprava treba postaviti strategiju i politiku jasno tako da se postignu misija, vizija i vrijednosti. Organizacija treba raditi na razvoju strategije i politike te ih učinkoviti iskomunicirati.

6 Upravljanje resursima
Organizacija treba prepoznati unutrašnje i vanjske resurse potrebe za postizanje ciljeva u kraćem i duljem vremenskom razdoblju. Politike i upravljanje resursima treba biti dosljedno sa strategijom organizacije.
Resursi obuhvaćaju: osoblje, financije, znanja, opremu, prostore, materijale, energiju. Oni se trebaju upotrebljavati učinkovito i djelotvorno. Potrebno je definirati procese tako da se ti resursi osiguraju, raspodjeljuju, prate, vrednuju, optimiraju, održavaju i zaštite.
U ovom poglavlju norma upućuje na načine kako se sve ovo može ostvariti i o čemu sve treba voditi računa i kako.

7 Upravljanje procesom
Procesi su specifični za svaku organizaciju pojedinačno i različiti su ovisno o vrsti, veličini i razini zrelosti organizacije. Stoga se shodno tome trebaju i planirati unutar neke organizacije (uzimaju te elemente u obzir).
Organizacija treba osigurati proaktivno upravljanje svim procesima, uključujući outsourcing, tako da osigura njihovu učinkovitost i djelotvornost kako bi postigla svoje ciljeve. To se može postići tako da se primijeni procesni pristup koji uključuje uspostavu procesa, međuovisnosti, ograničenja i dijeljenje resursa.
Procesi i njihovi međuodnosi trebaju se preispitivati na prikladan način. Procesima se treba upravljati kao sustavom stvarajući i razumijevajući mrežu procesa, njezine dijelove i međudjelovanja. Drugim riječima, organizacija bi trebala primijeniti sustavski pristup upravljanju.

8 Monitoring, mjerenje, analiza i preispitivanje
Da bi postigla održivi uspjeh u stalno promjenjivom i nesigurnom okruženju, organizacija treba pratiti, mjeriti, analizirati i preispitivati svoje djelovanje.
Monitoring treba poslužiti radi prikupljanja svih potrebnih informacija korisnih za organizaciju u njenom okruženju. Mjerenja služe za praćenje napretka organizacije u postizanju misije, vizije, politika, strategija i ciljeva. Čimbenici koji su pod kontrolom organizacije i koji su kritični za održivi uspjeh trebaju se podvrgnuti mjerenjima i prepoznati kao ključni indikatori djelotvornosti (key performance idicators, KPIs).
Unutrašnji auditi se trebaju provoditi redovito, a osoblje koje ga provodi treba biti neovisno o poslu kojeg auditira. Njima se treba ocijeniti primjena i učinkovitost sustava upravljanja. Osim toga, organizacija treba primjenjivati samoocjenjivanje i benchmarking kao dio svojih aktivnosti.

9 Poboljšavanje, inovacije i učenje
Ovisno o okruženju organizacije, poboljšana i inovacije mogu biti nužna za održivi uspjeh. Učenje daje osnovu za učinkovito i djelotvorno poboljšanje i inovacije.
Poboljšavanje, inovacije i učenje može se primijeniti na proizvode, procese, organizacijske strukture, sustave upravljanja, ljudske aspekte i kulturu, infrastrukturu, radno okruženje i tehnologiju, odnose sa zainteresiranim stranama.
Osnova za učinkovito i djelotvorno poboljšavanje, inovacije i učenje su sposobnost i osposobljavanje osoblja da donosi prosudbe na temelju analize podataka i usvojenih znanja.


Napomena
Ovaj članak je informativnog karaktera i sadrži osvrt na sadržaj norme. Organizacije/osobe koje žele primijenjivati ovu normu u svom radu mogu je pribaviti kod nacionalnog normirnog tijela.

Portal Svijet kvalitete koristi kolačiće (cookies) zbog pružanja bolje funkcionalnosti portala. Nastavkom pregleda portala slažete se s korištenjem kolačića. Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više podataka o kolačićima i vašoj privatnosti možete saznati na Privatnost korisnika.

Prihvaćam kolačiće